Отворено е кандидатстването за включване в списъка на иновативните училища от учебната 2020/2021 г.

От 4 до 31 януари 2020 г. е отворено кандидатстването за включване в списъка на иновативните училища за учебната 2020/2021 г. Кандидатстването е само за нови проекти, вкл. нови проекти от училища, които вече са включени в списъка на иновативните училища. Право да кандидатстват имат неспециализираните държавни, общински и частни училища и специализираните училища по чл. 39, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от Закона за предучилищното и училищното образование

Целта на програмата за иновации в средното образование е създаване на мрежа от иновативни училища в България в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование (Обн. - ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.; ... изм., бр. 108 от 29.12.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) и Наредба № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 68 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 12 и 78 от 2017 г.). Иновативните училища са модел на модерното училище, в което учениците ще подобрят образователните резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми.

За иновативни се определят училищата, които извършват целенасочена, планирана и контролирана промяна, чрез въвеждане на иновативни практики, с които се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес. Иновацията в училище е крайният резултат от иновационната дейност, получила реализация във вид на нов образователен продукт или усъвършенстван процес, използван в практическата дейност. Иновативните училища са училища, които постигат подобряване на качеството на образованието, като:

1. разработват и въвеждат иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението;

2. организират по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението

и образователната среда;

3. използват нови методи на преподаване;

4. разработват по нов начин учебно съдържание, учебни програми и учебни планове.

Формулярите се подават онлайн и в тях трябва да се опише иновацията, която директорите искат да въведат в училището си. Иновативните елементи могат да бъдат в методиката на преподаване, организацията, учебната среда, качеството на образованието, учебното съдържание и/или в 10% от учебните планове и програми на образователен етап. Съветваме ви много внимателно да прецените с какви иновативни елементи искате да кандидатствате. Бъдете особено внимателни, ако кандидатствате по направление 4 с разработване на ново учебно съдържание, програми и планове и обмислете добре дали това, което предлагате, не може да бъде включено в съществуващите вече форми чрез прилагане на нови методи на преподаване.

Училищните проекти трябва да бъдат предварително одобрени от Педагогическия съвет и от родителите на учениците, които ще бъдат включени в иновацията. Всеки проект ще бъде разгледан от членовете на Комисията за иновативните училища към министъра на образованието и науката.

Кандидатства се само с електронен формуляр, който можете да намерите на: ischools.bg. Подробни насоки за попълване на електорнния формуляр за кандидатстване ще бъдат качени на сраницата на иновативните училища на 10 януари 2020 г.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ: 31 ЯНУАРИ 2020

Ако училището е вписано вече в Списъка на иновативните училища в страната, но желае да разшири обхвата на иновацията си за следващата учебна година, като включи и други ученици, паралелки или випуски, следва да кандидатства в срок от 01.02.2020 г. до 28.02.2020 чрез попълване на формуляр за разширяване на иновацията.

За въпроси: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  и Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Много от училищата в мрежата ‚Всеки ученик ще бъде отличник“ на Център Амалипе от няколко години прилагат иновативни подходи и методи без да бъдат официално атестирани като Иновативни училища. Те обаче показват как именно иновациите в мултикултурна среда може да превърне тези училища (много от тях малки селски училища) в модерни образователни институции, които предлагат качествено образование, умения за живот и най-вече – перспектива за своите ученици.

Всичко, свързано с иновативните училища от мрежата на Център Амалипе, както и описание на иновативните им практики, можете да намерите тук

РЕШЕНИЕ № 479 от 5 август 2019 година за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2019/2020 година

МОН публикува за обществено обсъждане Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2019/2020 година

Logo ischools

Съгласно чл. 38 на Закона за предучилищното и училищното образование, всички училища, които прилагат иновации, имаха възможност да кандидатстват към Министерство на образованието, за да получат официално статут на такива, до 31 януари 2019 г., а ако училището е вписано в Списъка на иновативните училище, но има желание да разшири обхвата на иновационния процес за следващите учебни години, можеше д а направи това като кандидатстват за разширяване на иновацията до 28.2.2019 г.

През 2017 г. 184 училища успяха да го постигнат, сред които и 16 училища от мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник”, а през 2018 – 2019 г. броят им се увеличи на 290 иновативни училища за страната и почти 10 % (25 училища) в мрежата на Център Амалипе.

Повече за иновациите, които прилагат училищата в Мрежата можете да прочете на http://www.romaeducation.com/bg/inovativni-uchilishta

За съжаление, все още много от училищата, които вече имат достатъчно натрупан опит в тази насока, предпочитат да прилагат този опит без той да е получил формален статут. Водени от амбицията да постигнат резултати без да викат на помощ Неволята, учителите апробират иновативни подходи и техники, а директорите – нетрадиционни форми на организация.

И през тази година броят на иновациите продължава да се увеличава, като проекти са подадени или продължават да функционират за общо 395 училища, като най-голям е броят им в Бургас, Пловдив и София град. Членовете на Комисията за иновативните училища са разгледали и оценили 160 училищни проекта от 157 училища, постъпили в Министерството на образованието и науката при спазване на процедурата, определена в Правилата за организация на дейността на Комисията, утвърдени от министъра на образованието и науката и критерии за оценяване на училищните проекти за иновации.

В резултат на оценяването не се класират проектите на общо 23 училища. Одобрени са 135 проектни предложения от 134 училища, като 21 от тях вече фигурират в Списъка на иновативните училища, но кандидатстват и с нова иновация. Реално новите училища, които кандидатстват за първи път и са одобрени за включване в Списъка на иновативните училища за учебната 2019/2020 година са 113.

На свое заседание Комисията за иновативните училища е приела решение да бъдат предложени на Вашето внимание за включване в Списъка на иновативните училища в Република България нови 113 училища, от които: начални – 6, обединени – 1, основни – 49, средни – 24, профилирани гимназии – 9, професионални гимназии – 23, спортни – 1.

От вписаните в Решение № 472 на Министерския съвет от 9 юли 2018 година за приемане на Списък на иновативните училища следва да бъдат отписани 8 училища по следните причини: 3 от тях са разработили училищни проекти за иновации с продължителност две години и иновацията приключва, 2 частни училища не са осъществявали дейност и 3 училища не са стартирали иновационните дейности.

Каченият списък все още е проект и всяко училище, което не е намерило място в него може да изпрати коментар, бележки, становища и предложения по проекта на РМС към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. до 15.07.2019 включително. Списъка можете да видите тук.

ОУ" Христо Ботев", гр.Стамболийски представи част от иновативните си дейности

На 05.12.2018 г. в Основно училище "Христо Ботев", град Стамболийски, се проведе открита практика на тема: „Утвърждаване на интеркултурно образование чрез предоставяне на иновативни педагогически решения за постигане на образователна интеграция на учениците от етническите малцинства“. Мероприятието е част от Годишния план за дейността на РУО-Пловдив за учебната 2018–2019 година. Учители от няколко общини - ПЕРУЩИЦА, КАЛОЯНОВО, САДОВО, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ – РАЙОН ИЗТОЧЕН, имаха възможността да наблюдават два открити урока по български език и литература.

Малките ученици, ръководени от техните класни ръководители -stambolliski3 госпожа Илияна Кътева, госпожа Цонка Тодорова и госпожа Василка Кънева, показаха какво е да се обучаваш в иновативен клас и как игрите и работните листове помагат за отличната активност в час. Гостите имаха възможността да разгледат училището и да се запознаят и с останалите класове. Малките коледари от 3 клас с класен ръководител госпожа Фиданка Бенчева изненадаха гостите с кратка програма, посветена на най-обичания от малки и големи празник. Денят премина много емоционално за всички. На тръгване всеки гост получи коледна играчка, изработена от учителите и учениците. Благодарим на госпожа Марияна Механджиева-старши експерт за обучението в начален етап, за възможността да отворим широко вратите си и да посрещнем гости, които да отнесат със себе си частичка от нашата училищна атмосфера.

Ива Пенкова

stambolliski2

Повече снимки от събитието можете да видите тук.

Различното – стъпка към успеха: иновативният модел в НУ "Иван Вазов " - гр. Дългопол

Снимка на Ginka Lazarova.През настоящата 2017/2018 г. Начално училище „Иван Вазов“ – гр. Дългопол, е иновативно училище. Стремежът на колектива е децата и учениците да се чувстват добре, да получат добро образование, да са в среда на спокойствие, уют, сигурност. В търсене на най-доброто педагогическият ресурс разработи проект, който бе одобрен и училището беше вписано в списъка на иновативните училища. Лесно е да се обучават ученици - знаещи и можещи, ученици с интерес към ученето, стимулирани и с подкрепа от средата, в която живеят. Трудното е предизвикателството за търсещия, за заредения с енергия учител, учителят - отдаден на професията, на децата. Трудното е да ограмотяваш и научиш ученика, който се затруднява, който не може, за който обучението не е приоритет и не е приоритет за семейството му. Това предизвикателство прие училищното ръководство. Сформирана е сборна група от ученици, които в часовете за самоподготовка се обучават с доброволен труд от страна на педагогическите специалисти. Обучението е съпроводено най-вече с методи и начини, близки до възможностите за възприемане на учениците. Четене, разказване, преразказване, драматизиране. Като герой от приказка неможещото и незнаещо дете е по-уверено, по-мотивирано за справяне с трудното. В самата подготовка е заложено подпомагане и от ученици, връстници на децата в групата, но можещи и знаещи. Те подпомагат своите приятели при решаване на задачи, при заучаване на текст, при рецитиране и драматизиране (ученик учи ученик). Не по-малко интересно е поднасянето на материала за запаметяване и осъзнаване чрез покана на гости - общественици, самодейци, изявени личности, които да разкажат за бит, обичай, обред, за празник. Вниманието на децата се засилва, разказът става лесно достъпен за възприемане и пресъздаване. Това повишава самочувствието им на знаещи и можещи. Не на последно място е обстановката, в която учениците се занимават и обучават. Снимка на Ginka Lazarova.Тя е пресъздаване на бита и културата на етносите, които деца се обучават в училище. Когато детето е в среда, близка до неговата, когато разбере отношението на институцията към неговия бит и култура, то ще е мотивирано, то ще посещава училището с желание, ще присъства редовно в часовете, а това води до качествено образование. Познатото и близкото не плашат, те предразполагат, а новото, неизвестното са страх и неубеденост, те са предизвикателство за ученици с по-големи възможности. За изминалите месеци на учебната година иновативният метод е добре възприет и се осъществява с огромното желание и интерес на учениците. Те пяха коледарски песни с гост коледар, дългогодишен самодеец в читалището, за Коледа и коледари, Сурваки и сурвакари им разказа жена от фолклорната певческа група към читалището, участваха в състезателни математически игри с учениците наставници.

Източник: Общински вестник Дългопол: вчера, днес и утре, бр.20, януари 2018