Учители от цялата страна участваха в обучение по "Фолклор на етносите – ромски фолклор“ в с.Арбанаси

sip2018-1В рамките на три дни 46 педагози от страната преминаха обучение по "Фолклор на етносите – ромски фолклор“, като основна цел беше да разширят своите познания в сферата на мултикултурното образование. Срещата с учителите се проведе от 11 до 13 ноември 2018г. в Парк хотел „Арбанаси“, намиращ се в красивото Възрожденско селце Арбанаси. На обучението Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ покани не само учители, които за първи път ще водят учебни занятия по „Фолклор на етносите“ , но и педагози с опит в преподаването на избираемия предмет. Това допринесе за възможността за споделянето на добри педагогически практики. Основна функция на избираемите учебни часове по предмета „Фолклор на етносите“ е да мотивира както учениците от ромски произход, така и ученици от други етноси да вървят по пътя на образованието и културата и да предотврати безпричинните отсъствия и отпадането на учениците от храма на знанието – училището. Друга цел е повишаване на успеваемостта на децата, превръщайки училището в работилница за мечти. Важна роля в учебните занятия по „Фолклор на етносите“ е активното стимулиране на участието на родители в учебния процес и в училищния живот. Не на последно място е акцентът, касаещ подпомагането и сближаването на учениците от различни етнически групи, показвайки общото между българския, ромския, турския и западноевропейския фолклор.

Лектори на обучението бяха Деян Колев и Теодора Крумова. Теsip-2018 засегнаха много теми, касаещи превенция на отпадането на ученици, въпроси, свързани с мрежата от училища, която е изградена от център "Амалипе", проблеми и трудности, които се срещат от училищата и начини за решаването им, особености в преподаването на учебната дисциплина „Фолклор на етносите“ и други, касаещи най-вече ефективната работа на педагозите. Участниците се запознаха и със съдържанието на учебните помагала, учебните тетрадки и интерактивните дискове по предмета „Фолклор на етносите – ромски фолклор“, предназначени за начален и прогимназиален етап на обучение. Те получиха основни насоки, свързани с преподаването на учебното съдържание. Всички участващи във форума проявиха интерес и желание да опознаят още по-добре традициите, обичаите и културата на различните етноси, чрез лекцията на Деян Колев, който представи сесии за произхода на ромите и етнокултурните особености на различните ромски групи в България.

sip2018-2Особено впечатляващ беше последният ден на обучението, в който педагозите бяха разделени на четири групи и имаха възможността да разработят открит урок по предварително зададена тема. Преподавателите имаха възможността и шанса да видят различни методи и похвати на преподаване, които могат да бъдат в помощ на педагога с цел активизиране на учениците и техните родители в учебния процес.

Център „Амалипе“ в лицето на Деян Колев, Теодора Крумова, Кирил Кирилов, Жанна Василева, Невяна Недялкова и Ташко Кирилов, изпита удовлетворение от работата, извършена от педагозите за тези три дни. Радостта беше двойна, поради фактът, че в този форум взеха участие голям брой млади педагози, които носят духа на новото време, вярват във възможностите на всяко дете и му помагат да достигне максимума в развитието на своя потенциал. ЦМЕДТ „Амалипе“ благодари за участието на всички учители от страната, включили се в обучението. Искрено се надяваме, че тези три дни ще са изключително полезни в работата им.Щастливи сме, че видяхме толкова вдъхновени хора, които се стремят да превърнат училището във втори дом за всяко едно дете без значение от неговия произход и затова вярваме, че именно с учители като тях, ние можем да изпълним нашата мисия.

Повече снимки може да намерите тук

През очите на участниците:

Благодаря за професионализма, високата организация и новото приятелство! Накарахте ме да искам да променям! Страхотни сте! ♥ 

Елица Йорданова

ОУ „Хр. Ботев“, с. Пелишат, обл. Плевен

Поздравления и благодарности за перфектната организация. Вашата позитивност и запознаването с ромската култура ще ни бъдат в помощ в работата ни с децата. До нови ползотворни срещи!

                                                                              Педагози от Селановци, Зидарово и Овча могила

sip2018

 

logo TSAТръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху  ромите.