Ползата от образователните медиатори и родителските клубове отчете Министър Вълчев на среща в Община Смядово

ministurМинистърът на образованието и науката – Красимир Вълчев, днес бе на посещение в Област Шумен. Визитата му започна със среща в Музейният комплекс в Смядово, където се събраха Началникът на РУО Шумен, Кметът на Община Смядово, директори на училища и детски градини и други институции, включени в екипите по Механизма за обхват. Участие в срещата взеха и Силвия Станчева, регионален координатор на Център Амалипе и Райме Сабриева, образователен медиатор към Център Амалипе в Община Смядово. Министър Вълчев сподели, че Механизмът проследява успешно учениците, но трябва да бъде постоянен. Той похвали Кмета на Общината за премахването на таксите за детски градини за всички деца.

След изказване на Региoналния координатор на Център Амалипе -ministur2 Силвия Станчева, Министър Вълчев се изказа положително за дейността на Центъра. Обясни, че познава добре дейността на организацият и той самият е доволен, че Амалипе се явява в помощ на образователните институции. Отчетена бе помощта на образователните проекти и в частност на медиаторите, които работят на терен, както и функционирането на родителските клубове като полезна дейност, работеща за ангажираността на родителите към образованието на децата и тяхното въвличане в образователната система. Министър Вълчев подчерта, че всички заедно трябва да обединим усилията си, за да сме успешни в осигуряването на образование за всички деца.

След това Министър Вълчев посети СУ " Св. Св. Кирил и Методий" гр. Смядово, което от години прилага модела на Програма "Всеки ученик ще бъде отличник". Срещна се със ученици, докато бяха в класните стаи, разговаря с учители, след което с усмивка сподели - "Тук разбрах със задоволство, че всички дейности са обезпечени, осигурени, организирани добре.“

Силвия Станчева