Стартира разширяване на сградата на ОУ „Христо Ботев“ с. Самуилово

samuilovo1Първа копка на ново крило към ОУ „Христо Ботев“ с. Самуилово бе направена ден след Никулден. На събитието присъстваха кмета на село Самуилово Пламена Костадинова, изпълнителя на проекта Стамен Раев, учители, ученици и родители.

Тази учебна година в училището стартираха 316 ученици. Поради малката сграда и многото деца, класовете са над максимума, което затруднява учебния процес. Като допълнителна база за първи и четвърти клас е договорено използването на стаи в местната детска градина, но това натоварва допълнително бюджета на училището, тъй като дели парите за отопление и други консумативи с градината. ОУ „Христо Ботев“ е   едно от активните училища в мрежата на Амалипе и пример за добра интеграция и образованост на учениците от ромския етнос. Децата се включват активно във всички мероприятия, а миналата година техенsamuilovo ученик спечели първо място на конкурса „Защо средно образование“, в категория презентация. На националната педагогическа конференция през месец май, те представиха и добрата си практика при работа с родители.

Проекта е на стойност 143хил. лв. На този етап училището е успяло да осигури 90 хил.лв. от собствения си бюджет. Въпреки недостига на парите, директорката стартира процедурата по изграждането на новото крило с недеждата отговорните институции да подпомогнат благородната кауза, за да могат ученици и учители да работят в обстановка, даваща възможност за още по-добри резултати.

Пожелаваме новата година да донесе на училището необходимите средства!