Ползата от образователните медиатори и родителските клубове отчете Министър Вълчев на среща в Община Смядово

ministurМинистърът на образованието и науката – Красимир Вълчев, днес бе на посещение в Област Шумен. Визитата му започна със среща в Музейният комплекс в Смядово, където се събраха Началникът на РУО Шумен, Кметът на Община Смядово, директори на училища и детски градини и други институции, включени в екипите по Механизма за обхват. Участие в срещата взеха и Силвия Станчева, регионален координатор на Център Амалипе и Райме Сабриева, образователен медиатор към Център Амалипе в Община Смядово. Министър Вълчев сподели, че Механизмът проследява успешно учениците, но трябва да бъде постоянен. Той похвали Кмета на Общината за премахването на таксите за детски градини за всички деца.

Прочети още: Ползата от образователните медиатори и родителските клубове отчете Министър Вълчев на среща в...

Учители от цялата страна участваха в обучение по "Фолклор на етносите – ромски фолклор“ в с.Арбанаси

sip2018-1В рамките на три дни 46 педагози от страната преминаха обучение по "Фолклор на етносите – ромски фолклор“, като основна цел беше да разширят своите познания в сферата на мултикултурното образование. Срещата с учителите се проведе от 11 до 13 ноември 2018г. в Парк хотел „Арбанаси“, намиращ се в красивото Възрожденско селце Арбанаси. На обучението Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ покани не само учители, които за първи път ще водят учебни занятия по „Фолклор на етносите“ , но и педагози с опит в преподаването на избираемия предмет. Това допринесе за възможността за споделянето на добри педагогически практики. Основна функция на избираемите учебни часове по предмета „Фолклор на етносите“ е да мотивира както учениците от ромски произход, така и ученици от други етноси да вървят по пътя на образованието и културата и да предотврати безпричинните отсъствия и отпадането на учениците от храма на знанието – училището. Друга цел е повишаване на успеваемостта на децата, превръщайки училището в работилница за мечти. Важна роля в учебните занятия по „Фолклор на етносите“ е активното стимулиране на участието на родители в учебния процес и в училищния живот. Не на последно място е акцентът, касаещ подпомагането и сближаването на учениците от различни етнически групи, показвайки общото между българския, ромския, турския и западноевропейския фолклор.

Лектори на обучението бяха Деян Колев и Теодора Крумова. Теsip-2018 засегнаха много теми, касаещи превенция на отпадането на ученици, въпроси, свързани с мрежата от училища, която е изградена от център "Амалипе", проблеми и трудности, които се срещат от училищата и начини за решаването им, особености в преподаването на учебната дисциплина „Фолклор на етносите“ и други, касаещи най-вече ефективната работа на педагозите. Участниците се запознаха и със съдържанието на учебните помагала, учебните тетрадки и интерактивните дискове по предмета „Фолклор на етносите – ромски фолклор“, предназначени за начален и прогимназиален етап на обучение. Те получиха основни насоки, свързани с преподаването на учебното съдържание. Всички участващи във форума проявиха интерес и желание да опознаят още по-добре традициите, обичаите и културата на различните етноси, чрез лекцията на Деян Колев, който представи сесии за произхода на ромите и етнокултурните особености на различните ромски групи в България.

sip2018-2Особено впечатляващ беше последният ден на обучението, в който педагозите бяха разделени на четири групи и имаха възможността да разработят открит урок по предварително зададена тема. Преподавателите имаха възможността и шанса да видят различни методи и похвати на преподаване, които могат да бъдат в помощ на педагога с цел активизиране на учениците и техните родители в учебния процес.

Център „Амалипе“ в лицето на Деян Колев, Теодора Крумова, Кирил Кирилов, Жанна Василева, Невяна Недялкова и Ташко Кирилов, изпита удовлетворение от работата, извършена от педагозите за тези три дни. Радостта беше двойна, поради фактът, че в този форум взеха участие голям брой млади педагози, които носят духа на новото време, вярват във възможностите на всяко дете и му помагат да достигне максимума в развитието на своя потенциал. ЦМЕДТ „Амалипе“ благодари за участието на всички учители от страната, включили се в обучението. Искрено се надяваме, че тези три дни ще са изключително полезни в работата им.Щастливи сме, че видяхме толкова вдъхновени хора, които се стремят да превърнат училището във втори дом за всяко едно дете без значение от неговия произход и затова вярваме, че именно с учители като тях, ние можем да изпълним нашата мисия.

Повече снимки може да намерите тук

През очите на участниците:

Благодаря за професионализма, високата организация и новото приятелство! Накарахте ме да искам да променям! Страхотни сте! ♥ 

Елица Йорданова

ОУ „Хр. Ботев“, с. Пелишат, обл. Плевен

Поздравления и благодарности за перфектната организация. Вашата позитивност и запознаването с ромската култура ще ни бъдат в помощ в работата ни с децата. До нови ползотворни срещи!

                                                                              Педагози от Селановци, Зидарово и Овча могила

sip2018

 

logo TSAТръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху  ромите.

Училища, част от мрежата на Център Амалипе, взеха участие в кампания, организирана от МОН и РУО Сливен

sliven subitieВ периода 14-16 ноември 2018г. област Сливен стана домакин на Информационна кампания сред родители и общественост за разясняване на взаимните ползи от образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства – съвместна инициатива на МОН и РУО Сливен. Проф. д-р Йосиф Нунев, проф. Макариев и г-жа Янка Тоцева, бяха специални гости на събитието. Три от четирите училища в областта, които РУО избра като показател за добър пример са част от мрежата на ЦМЕДТ „Амалипе“. В рамките на визитата гостите посетиха ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Сотиря, ОУ „Св. Паисий Хилендарски“с. Тополчане и СУ „Г. С. Раковски“, където се срещнаха с деца и родители и се запознаха с пряката работа на колективите на училищата. Всяко едно от учебните заведения ги посрещна с кратка програма, разкриваща възможностите на техните възпитаници и съобразена с Международния ден на толерантността – защото училищата от семейството на Амалипе знаят що е Толерантност. След това всички гостуващи се запознаха с добрите практики и успехи постигнати от посочените за пример училища.

Прочети още: Училища, част от мрежата на Център Амалипе, взеха участие в кампания, организирана от МОН и РУО...

Премина Шестата национална среща на ученическите парламенти в Сливен

 

 MG 6030Миналата година ви разказах една приказка (тук) за толерантността и приятелството. И ако си мислите, че съм преувеличила - се лъжете, защото тази година тя отново се случи пред очите ни – още по-красива и истинска.

  За шести път Център „Амалипе“ събра над 100 млади, позитивни и активни хора в град Сливен. Лидерска академия – „Училище по толерантност“ се проведе от 1-ви до 4-ти ноември в хотел „Спорт Палас“ и събра представители на ученическите парламенти, създадени в рамките на проект „Всеки ученик ще бъде отличник“, финансиран от Тръст за социална алтернатива.

Прочети още: Премина Шестата национална среща на ученическите парламенти в Сливен