След старта на обученията за учебна 2012/2013год.-интересът към СИП,,Фолклор на етносите-Ромски фолклор” нараства значително!!!

     Център ,,Амалипе” от 12 до 14 октомври  организира и проведе  второто по Програма,,СИП Фолклор на етносите - Ромски фолклор”обучение.Базата в местността ,,Лесопарка” се оживи от присъствието на 65 учители от 41 училища от  областите Варна,Добрич,Бургас,Хасково,Пловдив,Стара Загора,Ямбол,Сливен.

     Темите бяха насочени към ръководителите на групи,клубове, СИП „Фолклор на етносите – Ромски фолклор”, които тепърва прохождат при въвеждането на учебното съдържание в новите,пилотни училища.Поканени бяха и учители,носители на добри практики,довели до много добри крайни резултати/намаляване броя на отпадналите от училище деца, привличане на родителите за участие в активния училищен живот ит.н. /,за да  споделят  своя опит.

     Много съдържателен,полезен и емоционален дебат произлезе след показване на ,,открит урок” в двете групи участници. Уроците бяха водени от Мая Захариева,старши учител в ОУ ,,Васил Левски”, с.Караджово, общ.Садово. Поставена в реална ситуация, учителите,в ролята на ученици, направиха всякакви опити да затруднят  госпожата, но с професионализъм, такт, търпение и толерантност Мая се справи перфектно. Възнаградена беше от колегите си с бурни аплодисменти. Благодарим на Мая за прекрасно организирания и проведен по един интересен интерактивен начин урок на тема „Произход и прародина на Ромите в България”.   

     Организацията по време на всички сесии премина на много високо ниво, за което говорят и изводите, отразени в анкетите сред участниците. Образователният екип, отговорен за провеждането и качеството на организация, също остана удовлетворен от екипната дейност по Програма ,,Намаляване на отпадането на ромски деца от училище”, финансирана от Фондация ,,Америка за България”, част от която е и темата за ромската култура и фолклор.

     В обученията се включиха и представители на „Център за развитие на общността” в гр.Долна Баня, които получиха професионални съвети как да бъдат полезни при работата с родители и споделиха своя опит при работа с общността (привличане на младежи, работа с деца и възрастни, огранизиране на беседи, кампании и мероприятия).

          Всички научиха много!Всички дадоха от себе си много!

А в училище педагогическите колективи, директорите, децата и родителите ще могат  да разнообразят и да повишат качеството на учебно-възпитателния процес и чрез новите  интерактивни дискове, изготвени специално към помагалата, за провеждане на СИП,,Фолклор на етносите”- и в двете групи-2-4кл. и 5-7 клас. Както и в други извънкласни дейности.

СИП „Фолклор на етносите – Ромски фолклор” е въведен в около 250 училища в цялата страна, включените ученици са над 3000. През последните две години Център Амалипе наблюдава развитието на децата, заявили желание за изучаване на „Фолклор на етносите”.  Резултатите са:  намален брой на отпадащи деца от училище, намален е броя на безпричинното отсъствие от училище, повишен, макар и с малко успехът по всички предмети за тези деца. Също така, отчитаме и повишена ангажираност от страна на родители към училищния живот и образованието като ценност за ромската общност, повишена мотивация от страна на учителите за работа в мултикултурна среда и по-добър диалог между училище – ученици – родители – общност.       

     Искрени пожелания за успех, категорична подкрепа за помощ, очаквания за нови срещи…с тези послания Деян Колев, Председател на Център ,,Амалипе” и Теодора Крумова, зам. председател , изпратиха учителите  след завършване на семинара! 

ПРЕДСТОЯЩО: ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА УЧИТЕЛИ, КОИТО НЕ СА ПРЕМИНАЛИ ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА В ЧАСОВЕТЕ ПО “ФОЛКЛОР НА ЕТНОСИТЕ В БЪЛГАРИЯ – РОМСКИ ФОЛКЛОР”

През месец октомври 2012г. Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” ще проведе във Велико Търново обучителен семинар за преподавателите, които започват работа по програмата “Фолклор на етносите в България – Ромски фолклор” (под формата на СИП или извънкласна дейност). Основните изисквания за участие в обучението са: училището да е заложило през 2012/2013 г. изучаването на “Фолклор на етносите – ромски фолклор” в учебната програма и преподавателите, определени да я водят, да не са посещавали това обучение през предходни години.

 Семинарът има за цел да запознае учителите със същността, практическите и методически специфики и особености на обучението по ромски фолклор; история, култура и фолклор на ромите, връзка между ромската култура и общонационалната българска култура, интерактивни методи на обучение и преподаване в мултикултурна среда, възможности за финансиране за подкрепа на работата по СИП “Фолклор на етносите - ромски фолклор”. Участието на учителите в семинара ще бъде от изключителна важност за бъдещата успешна работа на групите желаещи да изучават „Фолклор на етносите”.    

През изминалите години Програмата “Фолклор на етносите – ромски фолклор” доказа, че е изключително успешна за приобщаване на децата от различните етноси, особено в смесените училища и за мотивиране на ромските деца и родители да бъдат активни участници в образователния процес. Усилията, насочени към интеграция през тази учебна година, и програми като СИП “Фолклор на етносите – Ромски фолклор” ще бъдат улеснени и подпомогнати и от множеството възможности, които се откриват по линия на Структурните фондове в България и програми на МОМН. В това отношение Център Амалипе се стреми да оказва постоянна методическа помощ на училищата, с които работи, при подготовката и реализирането на проекти. Тази наша заявка е сериозно подкрепена и от стартиралата в началото на 2010г. национална програма на Център „Амалипе” и Фондация „Америка за България” - „Превенция на отпадането на ромските деца от училище”. В нея  сме включили над 180 училища от цялата страна, които подпомагаме в дейностите по задържане на ромските деца в класните стаи. Знаем, че каузата си заслужава, ето защо е важно за нас всяко училище, проявило интерес към програмата „Фолклор на етносите – ромски фолклор” да получи полезна информация и добър опит, проверен през годините.

Тъй като местата за участие в обучението са ограничени, Ви молим до 4 октомври да ни изпратите заявка за участие в обучението. В нея трябва да са отбелязани имената на учителя/учителите, които ще водят групите „Фолклор на етносите – ромски фолклор”,личен e-mail адрес, личен телефон за контакти, с какво превозно средство ще пътува участникът. Заявките можете да изпращате на следния e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .

Обучението ще се проведе в хотел «Лесопарка»
 гр. Лясковец на няколко етапа:

Първият семинар -  в дните 5,6,7 октомври за преподаватели от Северозападен и Югозападен регион, това са съответно областите Видин, Монтана, Враца и Благоевград, Кюстендил,Перник,София,София-област, Пазарджик.

Вторият семинар - в дните 12,13,14 октомври за преподаватели от Югоизточен и Южен централен регион, съответно областите Добрич, Варна, Бургас, ЯмболСливен, Хасково и Стара загора, ПловдивКърджали, Смолян.

Третият семинар  - в дните между 19,20,21 октомври за преподаватели от Североизточен и Северен централен регион, съответно областите Търговище, Разград, Шумен, Силистра и Плевен, Ловеч,  Габрово, Велико Търново, Русе.

Участниците в него трябва да бъдат в 12.00 часа пред х-л Етър във Велико Търново, откъдето ще има организиран транспорт до мястото на провеждане. ЦМЕДТ “Амалипе” покрива разходите за нощувка, транспорт и храна на участници от училищата които са включени в програма „Намаляване отпадането на ромски деца от училище”, за всички останали ЦМЕДТ „Амалипе” поема само разходите за храна и нощувка. На участниците ще бъде изпратена и  подробна програма на събитието. Разходи за кола поемаме в случай че заедно пътуват двама или повече участници /сумата на цената на билетите/. Тези, които са с коли и решат да пристигнат направо в хотела, трябва предварително да ни съобщят за това.

За повече информация 062/ 600 224 Десислава Стефанова, Таня Ванова 

За трета поредна година Център "Амалипе" открива учебната година в училища работещи по програма "Намаляване отпадането на ромски деца от училището"

"Във времето и пространството единственият пълновластен господар е човешката мисъл. Само геният на човека, неговият ум, труд и чисти помисли могат да променят и времето, и пространството, да ги направят по-послушни на хората. Но за да стане това, трябва да го има училището.”

Скъпи ученици, уважаеми родители, учители и приятели,    

Днес навсякъде училищните дворове ще се изпълнят с радостни и щастливи детски  лица, грейнали усмивки, песни и цветя. 

Скъпи деца, вие прекрачвате за поредна година прага на родното училище. Бъдете здрави, усмихнати и щастливи. Вярвайте на вашите учители, които с любов и търпение ще ви поведат към необятния свят на знанието. В училище ще се научите да търсите и откривате приятелства, ще станете по-самостоятелни, компетентни и уверени в собствените сили.

Уважаеми родители, подкрепяйте своите деца в нелекия им път, вдъхвайте им увереност, убеждавайте  ги, че те със своя труд и упоритост ще станат знаещи, можещи и успешни хора.

 ПОЖЕЛАВАМЕ НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ЗДРАВЕ И ВОЛЯ ЗА УСПЕШНА НОВА УЧЕБНА ГОДИНА! 

НА УЧИТЕЛИТЕ ЖЕЛАЕМ МНОГО СИЛИ И КУРАЖ, ЗА ДА ПРОДЪЛЖАТ НАПРЕД  С ТВОРЧЕСКИ ЕНТУСИАЗЪМ И ДА РАЗПРЪСКВАТ СВЕТЛИНАТА НА ЗНАНИЕТО ОКОЛО СЕБЕ СИ!

НА РОДИТЕЛИТЕ ПОЖЕЛАВАМЕ  БЛАГОПОЛУЧИЕ И ТЪРПЕНИЕ ПРЕЗ ИДВАЩИТЕ ДНИ! 

Вече трета поредна година център Амалипе отбелязва началото на учебната година, канейки официални гости в училищата, включени в програмата „Превенция на отпадането на ромски ученици от училище“. От една страна това показва добри примери за интегриране на културата на деца от различни етноси и обучаване на деца в мултикултурна среда, а от друга страна присъствието на високопоставени личности мотивира деца, родители и учители за още по-усърдна работа в тази насока.

Център Амалипе организира официални посещения в няколко училища, които участват в проект „Превенция на отпадането на ромските ученици от училище”. А именно:

 ОУ „Св. Климент Охридски", град Павликени

По покана на ЦМЕДТ „Амалипе“ посланикът на Великобритания Н.Пр.Джонатан Алън откри новата учебна година в ОУ „Св. Климент Охридски", град Павликени.На тържеството присъстваха също кметът на града инж. Емануил Манолов, началникът на РИО, Велико Търново -  инж. Розалия Личева, общински съветници и други.От страна на Амалипе присъстваха г-н Деян Колев, Силвия Боянова, Десислава Стефанова,Николай Николов-експерт по етническите въпроси,Златко Златков,Стефан Стефанов, модератор за гр. Павликени и помощник модераторите от ЦРО-Бяла Черква,Батак, Върбовка и Стамболово. 

„Искам да ви кажа да бъдете здрави и успешни, щастливи и горди от своите постижения. Много е важно, когато сте в училище да запомните, че знанието, което е в главите ви, е с вас завинаги - никой не може да ви го отнеме или да го загубите. Ако работите добре, ако работите много може би също един ден ще бъдете посланици", каза в своето обръщение към учениците посланик Джонатан Алън. Деян Колев от Център за междуетнически диалог „Амалипе" съобщи, че основното училище за първа година ще участва като базово училище по проект за намаляване отпадането на ромските деца от училище. От името на Амалипе на всички първокласници бяха подарени тетрадки, химикали,тефтери, линии и други помагала. След това посланикът на Великобритания пожела да посети Центъра за развитие на общността,където се срещна с представители на местната ромска общност, с които обстойно бяха обсъдени проблемите на общността и дейността на центъра. В края на срещата в Павеликени г-н Алън получи подарък от Амалипе.

ОУ „Васил Левски”, с. Видраре, обл.Пловдив

Точно в 10.00 часа с официална церемония по вдигане знамето на Република България и посрещане на знамето на училището започна новата учебна година в ОУ „ Васил Левски” в  с. Видраре, общ. Правец. Като „ Начало на нова приказка” я определи Мая Пенчева – директор на Основното училище, а първите  редове написа лично Милена Дамянова - зам. министър на МОМН. С топли думи и пожелания за много щастлива, много здрава и успешна учебна година се обърна г-жа Дамянова към малките възпитаници и техните родители. Съвсем символичен беше и подаръка – школски звънец изработен от сръчни ученически ръце. Към видрарската приказка се присъединиха и други официални гости.   Сред тях: Христо Андреев – Началник РИО – област София, Петър Атанасов – експерт в Министерски съвет, Васил Симеонов – зам. кмет на Община Правец, проф. Мария Баева – СУ „ Св. Кл. Охридски”, представители на фондации и организации, работещи по различни проекти с училището. От името на Център „ Амалипе” поздравителен адрес връчи Йонка Данова, а с помощта на петокласничките Цвети и Еми  букет  от ароматни червени рози получиха Мая Пенчева и зам. министър Дамянова. След края на поздравителните слова на официалните гости стартира училищната програма. Сред бурни аплодисменти малките таланти представиха романтичен танц, популярни детски песни и оригинални скечове. За пореден път родители демонстрираха съпричастност и ангажираност към училищния живот и взеха участие в музикално – литературната програма. С трогателни слова към ученици и учители се обърна представител на родителският клуб и многократно благодари на педагогическия екип за полаганите грижи, внимание и създаване на отлични условия за учене.    

 

„ Да ви върви по вода!” – пожела Мая Пенчева и лисна менчето. По стара българска традиция с питка и мед бяха посрещани всички ученици и гости. Първи училищния праг прекрачиха десет първокласника водени от своята класна Нели Цанова. Така започна началото на  училищната приказка в ОУ „ Васил Левски” – с. Видраре. А как ще завърши зависи само от общите усилия на ученици, родители и учители.

 

 

 

ОУ „Васил Левски”, с.Караджово, обл.Пловдив

Случайност или щастливо знамение  е съвпадането на два празника в днешния ден- откриването на новата учебна 2012/13 година и християнският празник – Вяра,  Надежда, Любов и Мъдрост? Този въпрос си задаваха родителите, учителитеи учениците, изпълнили до краен предел двора на училище “В. Левски“, с. Караджово. След дългата тишина на ваканцията, училищният двор ехти от весел детски смях и глъч в ранното септемврийско утро.  Леко притеснени  изглеждат единствено първокласниците, стиснали в ръчички цвете за първата си учителка.  

Няколко са причините, поради които днешният първи учебен ден ще остане незабравим за всички ученици от“В. Левски“, с. Караджов. Една от тях - многото гости, които децата посрещнаха – Негово превъзходителство - Брайън Доналд- временно изпълняващ длъжността посланик на САЩ в България, зам. областният управител на обл. Пловдив г-н Грудев, началникът на РИО-гр. Пловдив инж.-мениджър Иванка Киркова, ст. експерт ФВС г-н Георги Генов, кметът  на община Садово г-н Димитър Здравков, председателят на общински съвет- Садово г-н Георги Буков, кметовете  на с. Караджово и с. Моминско – г-н Димитър Димитров и г-н Христо Марков, регионалният координатор за Южна България към ЦМЕДТ “Амалипе“ г-жа Павлина Колева, много родители. След тържественото издигане на знамето на Република България, директорът на училището г-жа Красимира Благоева приветства всички ученици с „Добре дошли“ и им пожела много здраве и още повече успехи през годината. Сред радостни възгласи и ръкопляскания г-жа Благоева съобщи за новата придобивка - спортна площадка с игрища по футбол и баскетбол. Спортната площадка е подарък на училището от вицепремиера  на Република България Цветан Цветанов, който обеща на Василица на децата от Караджово спортното съоръжение.Честта да прережат лентата на новата придобивка  имахаНегово превъзходителство Брайън Доналд- временно изпълняващ длъжността посланик на САЩ в България, зам. областният управител на обл. Пловдив г-н Грудев, началникът на РИО-гр. Пловдив инж.-мениджър Иванка Киркова и директорът на училището-Красимира Благоева. С пожелания към децата се обърнаха всички гости. Те отправиха своите послания за здраве и успехи, за спортни постижения и нови победи. Г-жа П. Колева от Център“Амалипе“ пожела на учениците да продължават да работят за превръщането на ОУ “В.Левски“ в територия на Толерантността, Добронамереността и Приятелството. С  интерес гостите разгледаха цялото училище, запознаха се с всички преподаватели и всеки клас, направиха си много снимки за спомен от днешния 17 септември. Ден, който за  целия екип на ОУ“В.Левски“, с. Караджово бе изпълнен с любов, мъдрост,надежда и вяра, че ако положат необходимите  усилия,  новата учебна година ще бъде успешна и ползотворна.

СОУ "Св. Паисий Хилендарски", гр. Върбица, обл. Шумен 

В 9:00 часа в двора на СОУ „Свети Паисий Хилендарски” – гр. Върбица започна тържественото откриване на новата учебната 2012/2013г. На тържеството присъстваха: Борислав Георгиев – зам.кмет на Община Върбица, г-жа Кюлюмова – началник отдел „Образование” в Община Върбица, Нели Николова – Регионален координатор за Североизточна България към Център „Амалипе”, много родители и ученици.  
Тържеството започна с традиционното вдигане на националния трибагреник под звуците на Химна на Република България и изнасянето на училищното знаме. Програмата продължи с приветствие на Директора на училището –г-жа Минка Атанасова и господин Георгиев – зам.кмет на Общината, които поздравиха присъстващите с началото на учебната година. 
Регионалният координатор на Център„Амалипе” - Нели Николова поздрави учители, ученици и родители като отбеляза, че СОУ ,,Св. Паисий Хилендарски” е модел за високо качество на модерно образование и възпитание и едно от най-активните в проект „Намаляване на отпадането на ромските ученици от училище”, за което съществен принос имат утвърдените традиции и иновативност на високо квалифицирания колектив, който предава своя новаторски дух на много училища в страната за които е пример.
Училищната програма подготвена от учениците бе изпълнена с много ведро настроение и усмивки.
След въвеждане на първокласниците от своите първи учителки в училище, програмата продължи в 1 „а” клас с класен ръководител г-жа Марина Митова. В своя първи учебен час малките първокласници с интерес разглеждаха новата си уютна класна стая и бяха особено впечатлени от интерактивната дъска на която всеки от тях намери своята буква.

171 ОУ „Стоил Попов” – гр. София, район „Нови Искър”

Тържеството по случай началото на учебната 2012/2013г. в 171 ОУ „Стоил Попов” – гр. София, район „Нови Искър” започна с изнасянето на училищното знаме, след което прозвуча Химна на Република България и ученици от училището-домакин приветстваха гостите.   Официални гости на събитието бяхаН. Пр. Филип Отие – Посланик на Р. Франция в България, г-жа Вероник Норт-Минка – Аташе по въпросите на институционалното и техническо сътрудничество към Френския Институт в България и придружаващи лица, г-н Андрей Ковачев – член на Европейския парламент (ГЕРБ), г-жа Даниела Райчева – Кмет на район „Нови Искър”, гр. София. Програмата продължи с реч на Директора на 171 ОУ – София към присъстващите гости, родители и ученици. След това думата беше дадена на Н. Пр. Филип Отие – Посланик на Р. Франция в България, който също поздрави присъстващите с началото на учебната година  и обясни значението на образованието за Него самият. 

Регионалният координатор на „Амалипе” г-н Атанас Кузманов обръщайки се към гостите и домакините на събитието, отправи поздравителен адрес и изказа радостта си, че и през следващата година училището ще работи отново с Център „Амалипе”. Всички специални гости получиха по една детска картина и картичка изработена по проект „Превенция на отпадането на ромските деца от училище”.

 

106-то ОУ „Григорий Цамблак”, град София

Откриването на учебната година беше емоционално и в 106 ОУ „Григорий Цамблак” в  град София, където официални гости бяха Даниела Николова, държавен експерт в Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси към Министерски съвет, Детелина Котевска – Началник отдел „Дейности и мерки” в АСП, Сара Перин Програмен директор „Социални програми” във Фондация „Америка за България” и Бони Бонев – Председател на УС на Българо-Швейцарска стопанска камара. В откриването участваха и Момчил Баев от Център Амалипе, и Христина Велчева – участник в Стипендианска програма за студенти по медицина от ромски произход. Христина вече втора година работи с учениците в училище и усилята й са насочени към повишаване мотивацията на децата за продължаване на образованието и включването им в различни извънкласни дейности. 106 ОУ “Григорий Цамблак” се намира в самия край на квартал “Христо Ботев” в София. И бидейки накрая на квартала, или в началото на следващия, български квартал, в него се стичат много от мечтите и надеждите на ромските деца и родители от “Христо Ботев”. В дъждовната септемврийска сутрин дворът на училището беше пълен не само с пременените с цветя и усмивки първокласници, а и с много истории. Една майка на първокласник разказва „Искам да го изуча детето - да завърши, да стане за пример като вас”. Учениците бяха поздравени от официалните гости, които им пожелаха да се учат усърдно, защото „чрез доброто си образование вие ще постигнете свободата, която ви дава безгранични възможности и творчески порив!”  С цветя в ръка и леко уплашения от първите си стъпки към училищния праг пристъпваха първолаците и поздравяваха своите учители. Училището участва за втора година в програмата на Център Амалипе за превенция на отпадането на ромските ученици от училище. С годините то доказа положителни резултати по задържане на децата в класните стаи и активна работа с техните родители. Директорът на училището г-жа Ирена Милева – Цукева се зарече, че няма да се откаже от усилията си, защото вярва в децата си и в това, че те могат да успеят. В същото време г-жа Милева-Цукева не крие и проблемите, които училището има. Тя признава, че повечето ученици от 5 до 7 клас срещат трудности с усвояването на материала. Трудности имат и първолаците. Като основна причина за това директорът посочи факта, че повечето деца не са ходили на детска градина и подготвителна група преди започване на школо, макар подготвителната група да е вече задължителна за всички. 

НУ „Христо Смирненски”, град Бяла Слатина

„Добре дошли и на добър час! Летните забавления свършиха, но започват още по - големите  вълнения за вас, скъпи деца, родители и учители” – с тези думи открита бе учебната година и в НУ „Христо Смирненски”, град Бяла Слатина от директора на училището Евгени Ангелов. На тържественото откриване официални гости бяха г-ж Боряна Петкова, директор на дирекция „Хуманитарни дейности”- Община Бяла Слатина и Таня Ванова, представител на образователната програма на Център „Амалипе”, гр. Велико Търново, която пожела на ученици, родители и учители много усмивки, творчески порив и да не забравят мечтите си... Поздравления към педагогическия персонал бяха получени и от инж. Иво Цветков – Кмет на Община Бяла Слатина.  След програмата подготвена от учениците и приветствените думи на родителите, малките първокласници влязоха в класните стаи, където получиха своите учебници и необходимите материали от прекрасните класни ръководители. За пореден път те показаха своите умения в пренасянето на магията на словото в детските сърца, като ги посрещнаха с мултимедийни презентации в сладката уютна училищна среда.

 

 Начално училище „Христо Смирненски” с откриването на учебната година, откри и своето участие в третата поредна година в програмата на Център „Амалипе -  „Намаляване на отпадането на ромки деца от училище” като едно от най-добрите „базови” училища.   „Да полетиш нагоре като птица, понесла във простора младостта, да дадеш от себе си искрица, която вечно да блести в нощта!”  Вярвайте в мечтите си.... На добър час!.

 

СОУ „Христо Смирненски”, гр.Койнаре, обл.Плевен

За пореден път учебният звънец удари и в град Койнаре. Училищният двор се изпълни с много нетърпеливи деца, които бързаха отново да се срещнат с приятели и учители, а също и с първолаци, които за пръв път прекрачиха прага на СОУ „Христо Смирненски“. Учебната 2012/2013 година в град Койнаре бе официално открита на 17 септември в 9.00 часа с вдигане на националния флаг на Република България. Гости на тържеството бяха председателят на общинския съвет на община Червен бряг г-н Георги Георгиев, г-н Данаил Тоновски, кмет на град Койнаре и Пламена Стефкова - регионален координатор за Северозападна България на Център ”Амалипе”.Те поднесоха поздравителни адреси пред събралите се родители и ученици, а директора, г-жа Даниела Цоньовска, пожела на ученици, учители и родители една здрава и безпроблемна учебна година. След празничната програма развълнуваните малчугани влязоха в сградата на СОУ „Христо Смирненски“, за да започнат своя първи учебен ден.

ОУ „Отец Паисий“, с.Равна гора, обл.Бургас

Тържеството по откриване на новата учебна 2012/2013г.в ОУ „Отец Паисий“, с.Равна гора започна в 9.30 ч.Децата бяха подготвили специална за целта програма, която въодушевено и с патос изпълниха пред присъстващите. Гости на тържеството бяха кмета на село Равна гора, представител на община Созопол, Председателят на училищното настоятелство и Паскал Паскалев регионален координатор на център Амалипе, който връчи поздравителен адрес от името на център Амалипе. Всеки от гостите поднесе своите приветствия към ученици, учители, родители и присъстващи.

ОУ „Л.Каравелов”, с.Кардам, обл.Търговище

Първият учебен ден в ОУ „Л.Каравелов“ – с. Кардам не беше като в останалите училища. Нямаше цветен венец на входа, който да приветства първокласниците, нямаше слънца по стените.... Нямаше вдигане на знамето, нямаше училищен звънец. Да, имаше химн, пуснат като че за отбиване на номера от таблета на един учител (на единствения учител в училище), ей така, между другото, на стълбите в училищното фоайе. Нямаше дори читанка и китка здравец за първолаците. А те бяха дошли пременени – с нови дрехи, букети и надежди. “Аз много искам да уча - тук” - импулсивно се обади малкият първокласник Божидар. Жалко за надеждите. Те не влизат в плановете на институциите. А и надеждите не носят пари. Те носят само спасение, но на кой му пука за спасението. На кой му пука, че едни родители пожелаха образование за децата си и бяха наказани за това. Не толкова родителите, колкото децата… Някъде в новините прочетох “Новата учебна година започна тържествено в цялата страна”. Е не навсякъде. Или село Кардам вече не е в тази страна … и аз не знам.Малко предистория: и тук децата са малко – както навсякъде. Общината реши да закрие училището. Еднолично. Без да пита родителите, без да пита жителите на селото, без да пита кмета на селото. А и защо ли да ги пита? Тук не са свикнали да питат. На 24 юли излезе заповедта на Министъра. Но родителите решиха да потърсят правата си. Защото имат право да изберат къде да учат децата им. Пуснаха жалба против закриването на училището до Върховния административен съд и това спря закриването. Така казва Законът. Да, но това обърка плановете на институциите. И те решиха да си го върнат на децата. Можеби смятаха, че си го връщат на родителите, но всъщност потърпевшите бяха децата. Опитаха се и успяха да провалят откриването на учебната година (да се надяваме, че няма да успеят да провалят цялата учебна година). За един месец не направиха необходимото, за да назначат нов директор на училището. Договорите на досегашните учители изтекоха два дни преди откриването на учебната година. И никой не се погрижи да назначи нови учители.

 

Първокласниците дойдоха – с нови дрешки, с цветя, пременени. Та това е най-важният ден за едно дете, което искаме да възпитаме в любов към образованието. Да, ама не, както казваше един български журналист... Дори не поканиха родителите да влязат в класните стаи, децата да седнат на чиновете, да разгърнат новите читанки – всъщност нямаше читанки и буквари. Никой не беше приготвил дори минималното, за да почустват тези деца, че това е нова стъпка в живота им, че те влизат в тяхното училище, от което ще зависи и съдбата им... Някои от децата изхвърлиха цветята, които бяха донесли, защото нямаше на кой да ги подарят и никой не се постара да запълни тази липса, изгубена между интересите на институциите...

Колко от тези деца ще завършат училище? Това е риторичен въпрос. Оправдания разбира се има, но децата не разбират от оправдания. Това беше най-тъжният учебен ден, на който съм присъствала – не заради дъжда в училищния двор. Заради бурята, която беше минала през душите ни.

 

СОУ „Неофит Рилски”, гр. Кнежа, обл.Плевен

На 17.09.2012г. в СОУ „ Неофит Рилски“ гр. Кнежа в 9.00 прозвуча първия звънец за новата учебна година. Най – нетърпеливи естествено бяха над тридесетте първолаци, които уверено прекрачиха прага на училището заесно със своите учители и по-големи съученици. Поздравитени адреси по случай първия учебен ден бяха получени от Министъра на Образонанието г-н Сергей Игнатов, от името на Община Кнежа поздрави поднесе г-н Петров , поздрави бяха получени и от множество приятели и партньори на СОУ „ Неофит Рилски“ гр. Кнежа. От името на Център „ Амалипе“  г-н Димитър Петрушев пожела на учениците и колектива на училището здраве през цялата учебна година, знания за цял живот и приятелство за всеки ден.  Всички се обединиха около посланието „ Не за училището, за живота учим“

 

ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩНОСТТА ПОДНЕСОХА СВОИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПО СЛУЧАЙ ОТКРИВАНЕТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

Първокласниците от ОУ „Васил Левски”с. Леденик, ОУ”Христо Смирненски”с. Водолей, общ. Велико Търново и ОУ „ Свети Паисий Хилендарски” кв. Калтинец, общ. Горна Оряховица бяха приветствани от модераторите към Местните клубове, филиали на Центъра за развитие на общността, Велико Търново.Всички първокласници получиха по случай първия си учебен ден тетрадки, дарение от Център Амалипе. Модераторите от Центъра в гр. Бяла Слатина поднесоха своите поздравления на деца , учители и родители по случай началото на новата учебна година в  ОУ. „ Христо Ботев“ в село Търнава, общ. Бяла Слатина. В община Камено, общностните модератори поднесоха своите поздравления в ОУ с. Кръстина, което от тази учебна година въвежда в програмата си „СИП – изучаване на ромския фолклор” . Модераторите от Центъра в гр. Етрополе поднесоха своите поздравления в две училища на територията на общината -  ОУ „Христо Ботев”, с. Лопян и в с. Малки Искър. ОУ „Никола Вапцаров  „, гр. Нови Пазар посрещна своите ученици и техните родители с обновена и ремонтирана сграда. Общностните модератори от Центъра за развитие на общността, Нови пазар поднесоха поздравителен адрес от името на Център”Амалипе” и дариха учебни материали на най-малките обитатели на обновената сграда – първокласниците. Модераторите от Центъра в гр. Пещера за втора поредна година поднесоха своите поздравления на ученици, учители и родители от ОУ”Любен Каравелов”, Пещера.

СОУ „Неофит Рилски”гр.Долня Баня, обл.София

На 17.09.2012  модераторите от ЦРО Долна Баня Стоян Стоянов и  Светла Карагьозова, участваха в тържествената церемония по случай първият учебен ден на учениците от СОУ ‘’Неофит Рилски”. На церемонията присъстваха представители от община Долна баня. Председателят на Общинския съвет г-жа Лиляна Драганова,поздрави всички ученици, учители и родители. Програмата продължи с тържествен водосвет, а след това и с танци от модерният балет на ученички от СОУ ‘’Неофит Рилски”. Сърдечни поздрави  и пожелания за успешна учебна година от екипа на „ Амалипе“ бяха поднесени  в едно с поздравителния адрес.

 

СОУ „Ангел Каралийчев”, гр.Стражица, обл. Велико Търново

На 17.09.2012 г. в СОУ „Ангел Каралийчев”, гр.Стражица официално бе открита новата учебна година 2012/2013 г. На тържественото откриване присъстваха официални гости инж. Детелина Борисова (кмет на общ. Стражица) и Илиян Маринов (председател на ОС общ. Стражица). Инж. Д. Борисова поздрави учениците, родителите и учителите с започването на учебната година, с пожелание за попътен вятър. ЦМЕДТ „Амалипе” поднесе тържествено поздравително писмо и подарък на училището с пожелание за успех на всички ученици и учители. Програмата беше открита с поздрав от д-р Пенка Димитрова, продължи с много песни, стихотворения и танци от учениците на училището. Първият звънец предизвика много еуфория в учениците и те с радост прекрачиха прага на училището.

ОУ „Св.Климент Охридски”, гр.Раднево, обл.Стара Загора

На 17.09.2012г. от 9:00 часа в ОУ „Св. Кл. Охридски“ гр. Раднево се проведе тържество по случай първия учебен ден. Имаше кратка програма от учениците, след което бяха отправени поздравителни адреси от експектората на образованието, чрез директора на училището, от кмета на община Раднево който бе представен от г-н Димитър Желев-председател на общ. съвет и от ЦМЕДТ „Амалипе“ –представено от модератора Гелка Овчарова.Последваха поздравления между родители, учители и ученици по класните стаи, като ние модераторите заедно с директора и председателя на общ. съвет влязохме в стаята на първокласниците, които бяха приветствани от класният им ръководител г-жа Иванова почерпка от родители, като ние също се включихме със пожелание за много весела успешна учебна година. 

 

Съчетавайки красота, мъдрост от културата на различните етноси и надежда за една успешна учебна година премина първият учебен ден във всички училища, включени в Програмата на Център Амалипе за превенция на отпадането на ромските деца от училище. 

Буквар, двор, деца, звънец, песен, насълзени очи, много цветя, тълпи, чинове...Всички тези думи могат да влязат в логическа последователност само с едно изречение „На добър час!

 

 

Работна среща с директори на училища по програма „Намаляване отпадането на ромски деца от училище”

От 30 август до 01 септември Център „Амалипе“ проведе четвърта, среща-обучение с около 56 представители на училищата, заявили желание за работа по програма „Превенция на отпадането на ромски деца от училище“ през учебната 2012 – 2013 година.

Семинарът беше открит от Деян Колев, председател на Център “Амалипе”.  участниците направиха своето представяне, като с това и  споделиха кое и какво ги мотивира да включат ръководените от тях училища в Програмата.

Дискутираха се  основните причини за ранното напускане на училище и как те могат да бъдат преодолени с педагогически средства. Директорите на училища, работили по програмата и през изминалата учебна година, споделиха  своя опит и добри педагогически практики за прибирането и задържането на децата в училище. Цялостната концепция и програмата в резюме, бяха представени от Деян Колев.       

На срещата присъства Теодора Крумова- зам. председател на ЦМЕДТ "Амалипе",  която презентира пред аудиторията педагогическата концепция на Програмата за намаляване на отпадането, структурата на програмата, основните принципи и дейности, които тя включва. Най- голям интерес предизвика представянето, предлагането, обсъждането на основните подходи и дейности за задържане на учениците в училище:

  • работа с ученици;
  • работа с родители;
  • работа с учители;
  • междуучилищен обмен;
  • училищен и клубен ( в общността ) живот;
  • други

Професионализмът и опитът на екипа на Център „Амалипе“ за пореден път активира включване в дискусиите на всички участници в семинара, споделяйки опит, добри практики, предложения.  

Разделени по групи, с конкретни задачи, директори и учители, работиха подпомагани от регионалните координатори Павлина Колева, Йонка Данова, Нели Николова и програмният асистент Таня Ванова.

При обсъждането на постигнатите резултати, безусловно педагогическа помощ, по всички модули, сподели проф. Мария  Баева  - педагогически експерт към програмата.

Най-голям интерес предизвика изработването, обсъждането и използването на Училищната програма за превенция на отпадането на ромските ученици. Натрупаният опит и добри крайни резултати на базовите училища бяха в основата на обучението, като гарант за постигане и на устойчивост на Програмата.

Участниците в работната среща се убедиха в качеството на постигнатите резултати, заявиха специфичните си изисквания за конкретна методическа помощ, създадоха нови колегиални екипи за постигане на основната цел „Да превърнем училището в място за всяко дете“.   

Екипът  на Център „Амалипе“ благодари на директорите, учителите и всички институции за дейността, подкрепата, професионализма и убедеността, че програмата ще доведе до успешно интегриране, задържане на децата от малцинствата в училище и гарантира достъпа им до качествено образование.

Срещата премина в изключително приятелска атмосфера и приключи с обсъждане на структурата на програма през следващата година както и дейности, които ще бъдат заложени в нея.

Благодарим за ползотворната работа, многото усмивки и чудесни приятелства. Нека продължим да покоряваме нови върхове!

Успех! На добър час през новата учебна 2012/2013г.

От екипа на Център „Амалипе“

 

Споделено от участниците:

Атанас Кузманов- VIIСОУ / СГСАГ – София

„ Ние, учителите, знаем, че по пътя към обучението и възпитанието на децата на България, имаме приятели, като Вас, с които вървим заедно и пътят ни е по-лек!“

Ганка Гогова- гр.Павел баня

„Много добра организация, събуди размисли в мен и желание да се включим като училище в дейността по постигане целите за задържане на учениците в училище. С благодарност към Център „Амалипе“!

Калинка Борисова- с. Беглеж, общ. Плевен

„Обучението беше ползотворно и приятно. Убедихте ме в необходимостта за работа с Център „Амалипе“. Успех на целия екип!“