Интернационална конференция „Срещу насилствените бракове”

През месец май Център Амалипе участва в интернационална конференция във Виена, Австрия на тема  „Срещу насилието”. Тя бе организирана в рамките на проект “Sheroes” от „Ориент – Експрес”, неправителствена организация, занимаваща се с жени имигранти и жени които имат нужда от помощ и информация относно проблеми в семейството, насилие, насилствени бракове.

Oсновната цел на конференцията бе, повишаване на осведомеността по темата за насилието,  за професионалисти работещи в тази област и разпространяване на добри практики, представени от организациите партнъори по проект „Sheroes”, както и дейности които те са използвали за преодоляване на този проблем в своите страни.

Център Амалипе бе представляван от Теодора Крумова и Таня Ванова. Представена бе презентация по темата за ранните бракове в ромската общност и добрите практики които център Амалипе прилага за преодоляване на този проблем години на ред. Особено внимание привлякоха публикации, които Център Амалипе издаде в рамките на проект „Превенция на ранните/насилствени бракове” - доклад за ситуацията в България относно ранните бракове, книжки разказващи  лични истории на жени и филм „Животът е прекрасен”, представящ различните гледки точки към проблема  и ролята на ромската жена във съвременото общество.

 

 

На конференцията участие взеха и останалите партнъори по проект „Sheroes”, представляващи Франция, Румъния, Великобритания и Германия. Представянето на добри практики продължи с дискусия по темата срещу насилие в която участие взеха представители на държавни инстуции засягащи този проблем във Виена.

Няколко думи за това че добрите резултати се получават тогава когато има добро взаимодействие между неправителствените организации и инсктитуциите каза и Виенския общински съветник представляващ жените.

Денят в който се проведе интернационалната конференция бе провъзгласяване и за „Ден против насилствените бракове” в Австрия.  То бе направено от Trio Mara, музикално трио създадено от жени имигранти в Австрия, които в рамките на един час накараха всички присъстващи да се замислят върху значението на думата „жена” и какво всъщност е тя!

Национална програма "На училище без отсъствие"

Национална програма "На училище, без отсъствие" ще подкрепи малки грандове на училища, които реализират училищни програми за намаляване отпадането на деца от училище.

С Решение на Министерски съвет 310/20.04.2012 бяха утвърдени националните програми в областта на образованието за 2012 г.  Сред тях е „На училище без отсъствие“, чиято мярка „Без отсъствие“ има за цел да подпомогне училищата да изготвят и изпълнят свои училищни програми за намаляване на отпадането и намаляване на неизвинените отсъствия. Тези програми трябва да включват спектър от мерки, сред които дейности за активизиране на учениците (чрез форми на ученическо самоуправление като ученически парламент и др.), дейности за ангажиране на родителите и т.н. Друга важна цел на програмата е да стимулира коректното нанасяне на всички отсъствия.      

Бенефициенти по програмата могат да бъдат държавни и общински училища с висок дял на отсъствията. За целта те трябва да попълнят заявка за участие и да я подадат пред съответния Регионален инспекторат по образованието. Срокът за това е 20 май 2012 г.

Бюджетът на мярка „Без отсъствие“ за 2012 г. е 2 млн. лв., което ще позволи да бъдат подкрепени финансово стотици училища.

Описанието на програма „На училище без отсъствие“, както и необходимите документи могат да бъдат намерени на:

http://mon.bg/left_menu/projects/

 

Идеята за мярка „Без отсъствие“ бе предложена на заседанието на Управителния съвет на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, провело се през м. Октомври 2011 г. (виж: http://www.amalipe.com/index.php?nav=news&id=924&lang=1 ). Мярката доразвива успешен модел, апробиран в рамките на проект „Намаляване на отпадането на ромските деца от училище“ на Център Амалипе, като дава възможност този модел да бъде приложен от стотици училища.

Новини от ОУ "Васил Левски" село Караджово

      На 19.04.2012г. зам.министър Милена Дамянова бе на посещение в ОУ "Васил Левски"с. Караджово. При визитата си посети полуинтернатните групи, които работят по проект "Осигуряване на целодневна организация на учебния ден за средищните училища" на МОМН, както и клуб "Музика на фолклора" към проект "Шарена магия", финансиран от ЦОИДУЕМ. В кратката програма, на която /се надявам/ се наслади, ученици и учители представиха част от работата си в часовете по СИП "Фолклор на етносите - ромски фолклор", както и работата си по проект "Шарена магия" към ЦОИДУЕМ.

Зам.министър Дамянова се срещна и с педагогическия персонал в училище, с които в неформална обстановка обсъдихме вижданията си за развитието на образователната ни система и възможностите, които ни се предоставят в проекта за закон на предучилищно и училищно образование.
Тя сподели, че е обогатила своите добри впечатления от работата на училищата, работещи по проект "Превенция на отпадането на ромските ученици" финансиран от фондация "Америка за България" чрез "Амалипе"-Велико Търново. Работата на училищната мрежа, създадена от ЦМЕДТ"Амалипе" е добър и устойчив модел на развитие и споделяне на добри практики между училища, работещи със смесени етнически групи ученици!

 

                                                   

 

 

Ден на земята отбелязаха в ОУ "Христо Ботев", село Китанчево

По дългогодишна традиция ОУ „Христо Ботев” в исперихското село Китанчево отново отбелязаха световния ден на Земята. На тържеството в салона на читалището сред гостите освен деца от школото, родители и жители на селото, бяха и уважилите събитието официални лица – г-жа Галина Пенева – старши експерт по природни науки и екология към РИО Разград и регионален координатор към проект УСПЕХ, координаторът за Североизточна България към проект „Намаляване отпадането на ромските ученици от училище” към Център АМАЛИПЕ от Велико Търново -  Нели Николова  и представител по проект „Различни, но с еднакви ценности” към ЦОИДУЕМ София.    

 

Сред присъстващите бе и Евгения Бояджиева – директор на ОУ „Св.св.Кирил и Методий” в село Ясеновец и тамошните преподаватели Велислава Бобева, Пепина Димитрова и Зорница Маринова. Секретарят на читалище „Съзнание 1891” в Исперих Савина Атанасова и кметът на Китанчево Фикрет Атаула също бяха гости на програмата, открита със слово от директора на училището-домакин Недим Ибрям. Учениците под ръководството на своите преподаватели представиха презентация за нуждата от опазване природните богатства на планетата ни, прочетени бяха есета по темата. Изпълнени бяха песни на различни етноси и добра хореография към тях. На сцената деца пресъздадоха и приказката „Дядовата ръкавичка”. Най-големият нерелигиозен празник завърши с изпълнение на песента „Хубава си моя горо” под бурните аплодисменти на публиката.