Различни....но обични!

Основна цел на екипът по проекта „ЕТНОВЪРТЕЛЕЖКА” към ЦОИДУЕМ  КП 333.9-2011г.на ОДЗ”Пролет”-Оряхово, на който ние ОДЗ”Мир”-Селановци сме партньори е бъдещето развитие на детето да се основава на взаимодействие със семейството, да се стимулира детската индивидуалност в процеса на равностойно партньорство с родителите от различен етнически произход .При разработването на плановете за работа на групите в детското заведение”Заедно се веселим” и „Заедно се учим и творим”основна моя цел  е децата да се чувстват близки,да растат и се развиват по законите на природата,без човешка предубеденост и неуважение.   

Децата много по- добре от възрастните разпознават своята етническа принадлежност, назовават я без никакво притеснение,приемат и уважават различията, независимо от какъв характер са.Проявяват толерантност, на която ние възрастните често не сме способни.

Децата от двете подготвителни групи по традиция споделят ромския празник 8 април.И това става на площада пред ромския клуб,където и този път  се бяха   събирали  млади и стари, деца и ученици, представители на ромски неправителствени организации и на обществеността.С ентусиазъм се подготвиха за празника, участваха с танци, песни , стихотворенея.   

Настроението ,което създаваха се споделяше от ентусиазираната публика.На постерите,които украсяваха клуба имаше историята на детското заведение,детски рисунки.

Нека не забравяме, че децата ще продължават да идват при нас, а ние, педагозите ще използваме крехката им възраст,в която всичко се усвоява успешно,стига да е предложен достоен пример за подражание.Наше задължение е да внушим на децата,че макар и различни не можем един без друг,като дъгата,чиито седем цвята са неделими.

Смело и отговорно мога да твърдя,че ОДЗ”Мир” ”отдавна се е превърнало  в желана и предпочитана детска територия. Малък остров сред динамично и често неблагоприятно променяща се действителност, мирен остров,където цари спокойствие и сигурност, тайнствен остров, в който децата откриват света, неприкосновенна и суверенна територия.където макар и различни всички се уважаваме.

 

Детелина Христова

директор на ОДЗ”Мир”Селановци 

Есе от Пътуваща изложба "Моята мечта за ромите и за България, днес"

Есе за ромите

 „Под репеите в градината на стар чифлик се излюпили патенца. Всички били малки, жълтички и пухкави, освен последното... Другите обитатели на птичия двор постоянно му се подигравали защото било различно от останалите патенца. Нещо повече- кокошките, гъските, пуйките, дори собствените му братя и сестри го кълвели, скубели, блъскали. Накрая патенцето не издържало и прехвръкнало стобора...

....В този момент до брега дотичали две деца.     

- Вижте, дошъл е нов лебед!- завикали те.- Той е най- красивият от всички!”

Всички сме чували за приказката „Грозното патенце”, което било различно. И заради това, че не е като другите, било отхвърлено. В нашия „приветлив” свят също няма място за различни. Ако не се вписваш в масата ти лепват етикет „аутсайдер”, „откачалка”, „зубрач” и т.н. Да се чувстваш сам, живейки в своя различен свят е трудно -трудно е да си различен. Всеки гледа на теб, като на странен тип, който не е като „клонингите” по улиците, и не те приемат в техния свят. Едни ги е страх, че си нещо повече от тях, други те виждат като нещо, по- недостойно и ненужно. Трудно е да си различен, защото не  намираш лесно своята сродна душа. Трудно откриваш някого, който да прилича на теб, някой който ще те разбере. Тъжно е да бъдеш различен сред еднаквите, защото не си близък с никого и всеки опит за сближаване може да остави тежки поражения в душата ти. Защото е трудно да приемеш, че другите не те разбират, не те оценяват.

Тъй като не мога да разглеждам „различните” само от хубавата страна, ще засегна пак старата и хиляди пъти предъвквана тема за нашите  събратя ромите -  те са различни, нали? Ще кажеш: „Е, добре де, нали досега ми говори, че различните били уникални!”. Да, циганите са уникални.

Определено смятам, че именно образованието на ромите, е пътят по който те могат освен знания и нови социални умения да овладяват ценности и нагласи, които ще им дават възможност успешно и активно да се адаптират към променящият се свят.

“Спомням си,  когато тръгнах на училище,  бях много щастлива,  защото се запознах с много деца. В училището се чувствах свободна, защото се отървах с една дума от къщните задължения. В училището се чувствах просто дете, играех си,  научавах все нови и непознати за мен неща,  свързани с живота ми.  Искрено се надявам,че и другите ще мислят като мен и ще завършат образованието си.”

Мария Христова – 7 клас

ОУ ”Христо Ботев” с. Паволче

Стипендии от Ромски Образователен Фонд

За тринадесети път Ромският образователен фонд/Стипендиантски програми (Roma Education Fund/Scholarship programs) обявява конкурс по Програмата за стипендии за студенти от ромски произход, РМУСП /RMUSP/.

Стипендиите са насочени към Ромски студенти в бакалавърска, магистърска степен или докторантура.

Краен срок за кандидастване е 30 Април!

Повече информация и електронен сайт на програмата тук 

http://www.romaeducationfund.hu/news/ref/news-and-events/ref-has-reopened-rmusp-and-lhp-next-academic-cycle

 

Събития по повод Международния ден на Ромите – 8 април бяха проведени в училища из цяла България, под мотото на кампанията „Слънцето грее еднакво за всички”

 

Североизточен район

Област Варна

СОУ "Л.Каравелов" – се проведеизложба и етноревю "Традиционни облекла на етносите" на 05.04.2012г. от 12.00 часа в СОУ "Любен Каравелов" гр. Варна, с участието на пилотните училища.

ОУ”Васил Левски” с. Бозвелийско- 8-ми април – международния ден на ромите, беше отбелязан след часовете на 6 април /петък/. Ученици участваха в  етно- ревю с автентични носии от различни ромски празници и носии на различни етноси /индийски,български и др./ Подготвен бе празнична трапеза с типични ромски ястия за нашия регион и групата роми населяващи селото.

НУ „Иван Вазов” гр. Дългопол - 05.04.2012 от 12.00 часа- участие в съвместната дейност с базовото училище   

СОУ” Васил Левски” гр. Девня - 05.04.2012 от 12.00 часа- участие в съвместната дейност с базовото училище

Област Добрич

ОУ"Климент Охридски"с. Смолница - Всички познаваме ромския темперамент и умението на ромите да се веселят. Празникът –едно от най-големите богатства на ромите  е част от най-големите богатства на ромите, част от богата култура, грижливо съхра-нена векове наред. 8 ми април се празнува в началото на пролетта, на истински топлото време, поради тази причина изобилства с пролетна символика. Така беше и на този ден в ОУ”Климент Охридски” с. Смолница, общ. Добричка.Учениците се подготвятвиха отрано за този ден. В часовете по изобразително изкуство рисуват на тема „Моята мечта за ромите и за България” Най-до-брите рисунки ще вземат участие в пътуващата изложба организирана от Център „АМАЛИПЕ” , която ще гостува в с. Черна, общ Добричка на 30.04. 2012 г. Пред учениците от 6 и 7 клас е поставена задача за написване на есе на същата тема. Празникът се проведе на 6.04.2012 г. в читалището в с. Смолница. Поканени бяха ученици и деца от от училището и ЦДГ с. Ловчанци / съседно село на 5 км от с.Смолница / Трите колектива организираме литературно-музикална програма под наслов „МОЖЕМ ПОВЕЧЕ „Зрителите бяха запознати с произхода на ромите. Изпяхме химна на ромите „Джелем, Джелем” под съпровод на клавир от бивш наш ученик. Имаше много ромски песни и танци с участие на ученици и родители. Гостите представиха обичая сватба при миллета, латино-танци с участници от клуб „Звезда” и ромски песни. Тъй като ромският празник съвпада с българските обичаи Лазаровден и Цветница, те също бяха отбелязани. В края на празника всички изпяхме песента „ Приятелство» за да покажем, че въпреки различията ние сме приятели.

ОУ"Братя Миладинови"с. Черна - От 02.04.2012 година до 08.04.2012 година в ОУ „Братя Миладинови”   се проведе седмица под надслов „Талантът на ромите”.Бяха включени следните мероприятия   

02.04.2012 г. – Конкурс за рисунка на тема „Какъв се виждам в бъдеще-моите мечти” между учениците от начален и прогимназиален етап на обучение.03.04.2012 г.- Конкурс за есе, разказ и стихотворение „Малко циганче съм аз”. Табло с отличените от конкурса произведения, изработено от ученическия парламент.04.04.2012 г.- Спортен празник: -Щафетни игри между V и VІІІ клас, Волейбол между VІ и VІІ клас- „Бързи, смели, сръчни” с учениците от начален етап на обучение. Жури в състезанията ще бъдат членовете от родителския клуб.На 05.04.2012 г.- „От раклата на баба”- четене от ръководителите на СИП – Ромски фолклор на ромски приказки и легенди пред всички ученици и учители от училището. Среща на учениците със възрастна ромска жена от селото – Абибе Ахмед Осман-описване на ромските обичаи Сватба и Едерлези. 06.04.2012 г.- Кулинарна изложба с традиционни ромски ястия, приготвени от родителите на учениците. Връчване на награда за най – добре приготвено ястие. Жури – ученическия парламент. 08.04.2012 г. –Съвместно мероприятия с базовото училище в село Орляк:

 Посещение на празника 8-ми април, организиран от ОУ-с.Орляк от ученическия парламент и участниците в СИП Ромски фолклор на ОУ село Черна; поздравление от гостуващите ученици от ОУ-с.Черна; връчване на поздравителен адрес по случай празника.

Област Разград

ОУ"Св.Св.Кирили и Методий"с. Ясеновец –организира дарителска кампания за приятели. Учениците, научили за затрудненото положение на свои приятели в гр. Дългопол, организират събиране на дрехи и обувки за тях. Покетите със събраните дрехи ще бъдат изпратени в навечерието на празника. На информационно табло ще поставим изпратените ни от Амалипе материали за преследването на ромите и брошурата за 8 април.С интервюто- "Спомени, които не искаш да си спомняш" - ще бъдат запознати учениците от прогимназиален етап в часа на класа на 2.04.2012г.  

ОУ"Христо Ботев"с. Китанчево – Проведе се кампания свързана с 8 април – Световния ден на ромите.В Час на класа запознахме учениците с историята на ромите, представихме презентации свързани с празника. Направен е кът посветен на празника. На празника посетихме местноста „Сборяново”, посветена на празника и на толерантността между етносите.

ОУ "Ив.Тургенев", гр. Разград -8 април - Международен ден на Ромите! Двете групи СИП "Фолклор на етносите"  участваха в съвместна инициатива с пилотното училище - гр. Завет. Община Завет и Родителският клуб към СОУ "Св. Св. Кирил и Методий"  съдействаха за осъществяването и. Средствата са осигурени по Проекта "Малък грант". 

СОУ"Св.Св.Кирил и Методий"гр. Завет - съвместна инициатива с базовото училище - гр. Разград. Община Завет и Родителският клуб към СОУ "Св. Св. Кирил и Методий"  съдействаха за осъществяването и.

Област Русе

гр. Русе,ОУ "А.Константинов"  и ОУ "Н,Обретенов" - Приказки край огнището 8 IV- Международен ден на ромите и почитане паметта на жертвите от Холокост-Тържеството ще включва народно творчество-сценки, приказки и легенди, разказани от ученици и истории, свързани с преследването на ромите по време на Втората световна война, разказани от родители.Но ние все пак мислим, че както се възражда пролетта, така и „ромите се възраждат от пепелта”. Включихме лазарски и гергьовденски  песни, посветени на пролетта. Накрая всички заедно-родители, учители и ученици  се почерпихме с вкусотии, приготвени от самите ученици.   

ОУ"Христо Ботев"с. Горно Абланово - 8 април - Международен ден на Ромите! Училището организира общоучилищно тържестно под надслов „Слънцето свети еднакво за всички”

ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", с.Сеново -  Международният ден на ромите 8 април, ще се отбележи с общоградски празник съвместно с младежи от местната общност, като са осигурени средства за награди и подаръци на децата от Сеново и Кривня. Децата от СИП-Ромски фолклор ще се представят самостоятелно .

ОУ "Отец Паисий"с. Тетово - 8 април - Международен ден на Ромите! Училището организира общоучилищно тържестно под надслов „Слънцето свети еднакво за всички”

Област Силистра

ОУ „ Цанко Церковски” с. Средище - 8 април - Международен ден на Ромите! Училището взе участие в общоселския празник в съвместна инициатива с пилотното училище – с. Професор Иширково.

ОУ „ Св. Климент Охридски”с. Проф. Иширково - 8 април - Международен ден на Ромите! Училището организира общоучилищно тържестно под надслов „Слънцето свети еднакво за всички”. И участие в съвместна инициатива с базовото училище – с. Средище.   

Област Търговище

2 НУ"Васил Левски" Омуртаг - На 6 април  се проведе пролетен празник в училище,  свързан с ромския празник.

ОУ"Христо Ботев" с.Камбурово – Участие в Седмица на ромската култура в с. Беломорци В училището на 6.04.2012г. се проведе:1.Състезание по танци.2.Изложба на детски рисунки.3.Конкурс -есета,стихотворения;

 

ОУ"Г.С.Раковски" с.Голямо Ново Дни на ромската култура в ОУ “Г. С.Раковски” с. Голямо ново,общ. Търговище На 02.04. - Училищно ателие за приложно изкуство “Амалипе” -  изработване на предмети, характерни за ромската култура. На 03.04. - СИП “Български език и литература” Конкурс за написване на есе на тема “Най-красива е пъстрата градина”. 03.04. - СИП “Фолклор на етносите - ромски фолклор” - 2-3 клас: “Бабо, разкажи ми приказка” - разказване и драматизация на ромска приказка; Изработване на поздравителни картички за 8 април. На 04.04. - Ученически парламент - тържествено заседание, посветено на 8 април. На 04.04. - Училищно ателие за приложно изкуство “Амалипе” и Училищен музей: реставрация на стари предмети, свързани с ромския бит и експониране в училищния музей. На 05.04. - СИП “Фолклор на етносите - ромски фолклор” - 5-6 клас -  “Гордостта на моя етнос”- разговор за преуспели роми, които имат трайно присъствие в българския и обществен живот. На 5 - 6 .04. бяха проведени литературни четения в 7 и 8 клас на тема „Образът на циганите в българската литература” – акцентът е поставен на Йовковите разкази „Шибил” и „Божура”. На 06.04. – Общоучилищно отбелязване на 8 април – Международен ден на ромите: Почитане паметта на загиналите в лагерите на смъртта през Холокоста; Точно в 12 часа мечтите на ромските деца полетяха с балони над селото и Доброволци от Ученическия парламент раздадаха в общността флаери с ромското знаме.

Област Шумен

СОУ"Цанко Церковски"с. Н.Козлево –Събитието  бе отбелязяно на деня- 8.4.12г. с  поредица от мероприятия в СОУ - Н. КОЗЛЕВО.

 1. От 9.00 откриване на деня за възпоменание на жертвите на холокоста над ромите в европа по време на втората световна война.
 2. Пускане на ромския химн.
 3. Защо отбелязваме 8 април и какво е холокост.
 4. Рецитал на ученици, изпълнение на песни на ромски език, пътят на ромите - история.
 5. Изложба на детски рисунки на тема: ромите в миналото и днес.
 6. Изложба на традиционни ромски ястия и носии.
 7. Детска дискотека.
 8. Футболен турнир.
 9. Волейболен турнир.
 10. 10.  Закриване на Деня за възпоменание.

ОУ"Панайот Волов"с.Т.Икономово – 8 април - Международен ден на Ромите! Училището организира общоучилищно тържестно под надслов „Слънцето свети еднакво за всички”

ОУ"П.Р.Славейков"с. Изгрев – Празникът бе отбелязанв дома на ромско семейство,  представиха се интересни факти за живота и произхода на ромите, бита, традициите, обичаите, празниците.

СОУ"Св.П.Хилендарски"гр. Върбица –Групите по СИП "Фолклор на етносите - ромски фолклор" от  участваха в общоградското тържество.

Във връзка с празника бе изработено и табло за ромите, тяхната история и традиции, което е поставено на видно място във фоайето на училището.

СОУ"Св.Св.Кирил и Методий"с. Смядово – Във връзка с международния ден на ромите – 8 април, в СОУ „Св. св. Кирил и Методий”,  са организирани следните инициативи:

 1. Изложба на детско творчество
 2. Кът  на различните етноси
 3. Празничен концерт, на който са поканени общинска администрация, и защитено жилище

 

ОУ „Никола Йонков Вапцаров” с. Дибич – 8 април - Международен ден на Ромите! Училището организира общоучилищно тържестно под надслов „Слънцето свети еднакво за всички”

ОУ "Христо Ботев"с. Каспичан – 8-ми април – международния ден на ромите, бе отбелязан на 04.04.2012г. от 14.00 часа с празничен концерт  с участието на пилотните училища.  Много бурно, емоционално и красиво беше фоайето на основното училище „Христо Ботев” в село Каспичан, където в аванс беше отбелязан Международният ден на ромите – 8 април. Поводът събра деца от училищата и в селата Стоян Михаиловски и Плиска – всички те са част от проект, финансиран от Център „Амалипе”. В концерта, който децата изнесоха имаше изпълнения на традиционни ромски танци по хореография на самите участници, ромски песни етюди от „Вражалец” на Ст. Л. Костов, съвременен прочит на приказката „Дядо и ряпа”, брейк, български фолклор и съвременна музика, бяха част от представянето на участниците в проекта. „Всичко, което се вижда днес в село Каспичан е само малка част от това, което правят децата в извънкласните дейности и форми по проекта и още по-малка част от усилията на много хора са задържането или връщането на ромските деца в училище, коментира кординаторът на проекта за Североизточна България Нели Николова от Център „Амалипе”.

 ОУ "Св.П.Хилендарски"гр. Плиска – празничен концерт по случай отбелязването на международният ден на ромите в базовото училище

ОУ"Св.Кл.Охридски"с. Ст. Михайловски - празничен концерт по случай отбелязването на международният ден на ромите в базовото училище.

Северозападен район

Област Враца

На 06.04.2012г от 15:00 ч. в гр. Бяла Слатина беше отбелязан за пореден път 8 април Международния ден на ромите. В него взеха участие НУ"Хр.Смирнески",ОУ"Хр.Ботев"-с.Търнава,СОУ "Христо Ботев", с.Галиче и ОУ "Д-р Петър Берон", с. Търнак. Спортни съзтезания, танци, песни, драматизации, голям купон, изложби и концерт.... За пореден път всички показахме че Слънцето свети еднакво за всички!

На 8 Април бе организиран турнир по футбол на малки врати за деца, родени след 1996г., домакин на което бе ОУ „Васил Левски”гр.Враца. Шест училища се включиха в спортната натпревара сред които и базовите училища ОУ „Св.Климент Охридски” и ОУ „Христо Ботев” с.Баница, пилотните училища – ОУ „Св.Кирил и Методий”, гр.Враца, ОУ „Христо Ботев” с.Паволче и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”, с.Девене. Престижните награди второ и трето място заеха отборите на училищата от с.Баница и с.Тишевица.

В ОУ "Христо Ботев "- село Баница, обл. Враца в чест на Международнияден наромите - 8 април се проведе тържество под мотото: „Слънцето грее еднакво за всички" със специалния гост Пламенка Ангелова - старши експерт по начално образование в РИО – Враца. В прязника ни се включиха всички ученици и учители и много родители, които оказаха голема помощ при организирането и реализирането му.Специално приветствие към участниците в празника отправи г-жа Ангелова, която беше приготвила поздравление към всички присъстващи, лакомства за подараци на всички деца и колективен подарък за училището - флип чарт,  който да бъде в помощ на бъдещите  ни дейности . Изавите по време на празника бяха  реализирани от групите по СИП " Фолклор на етносите"  с ръководители Латинка Димитрова и Светлана Каменова / и базов учител по проекта "Превенция наотпадането на учениците отучилище"/. Почти двучасовото тържество се превърна с празник на общността на село Баница. Децата  разказваха за историата на ромите, драматизираха приказки повлияни от ромския и българския етнос,  пяха и танциуаха  с новите си костюми на фона на ромска  музика и музика на други етноси с  ромски мотиви . Участниците в празника бяха поздравени  и от представител на Родителския клуб.  Тържеството завърши с естественото му преливане в празнуването на предстоящите Великденси празници. Раздадени бяха награди на най- добре представилите се ученици в изложбата от боядисани яйца и предмети свързани с Великден.

„Пътя на ромите” нарекоха своята инициатива ОУ „СВ.Св. Кирил и Методий” – с.Малорад, които бяха главни организатори и изпълнители на литературно – музикалната програма представена в читалището на общинския център Борован. Специалните гости уванили събитието получийа ръчно изработени цветни букети.

Област Ловеч

Съвместна изява на двете училища от Ловешка област – ОУ „Христо Ботев” с.Кирчево и СОУ „Бачо Киро” с.Летница.Учениците от групите по СИП „Фолклор на етносите” представиха букет от ромски и български песни, танци и обичаи. Специален гост на тържеството бе Зюлеийка Терзиева  Регионален координатор на комисия по дискриминация, която изрази задоволство от работата на преподавателите и техните възпитаници.

Област Плевен

Празнична програма в салона на читалището в гр.Койнаре бе организирана от трите училища: СОУ „Христо Смирненски”гр.Койнаре, ОУ „Христо Ботев”, с.Глава и ОУ „Христо Ботев”с.Чомаковци. Децата демонстираха своите умения да танцуват, да рецитират да пеят и да влизат в роли на популярни комици. На сцената се изявиха и ученици които не участват в СИП „Фолклор на етносите” с музикално-литературна програма. В сградата на базовото училище в гр.Койнаре бе официално срязана лентата на „Стаята на етносите” в която са изложени предмети от бита на всички етноси, които живеят на територията на региона.   

Отбелязването на ромския празник съпътваше много инициативи за училищата: ОУ „Св.Климент Охридски”, с.Буковлък,ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”, с.Търнене и ОУ „Антон Страшимиров”, с.Бохот.  Фотоизложба на снимкии напревени от деца за деца; ден на таланта – учениците демонстрираха своите умения, рецитал, песни и танци. Спектакъл „Красотата на българскире и ромски песни и танци” представиха учениците от СИП „Фолклор на етносите”, а специални гости на стържестово бяха представители на Фондация „Америка за България”.

Област Монтана

В детски център „Камбанка” Първо и Четвърто основно училище, гр.Берковица и ОУ с. Замфирово, представиха празнична програма, посветена на ромския празник. Съпътващи изяви бяха фотоизложба в трите училища със снимки от работата на децата по СИП „Фолклор на етносите”, тематични рисунки, посветени на ежедневието на ромската обност на които инициатори бяха ученическия парламент и родителски клуб.

С шествие започна празничната програма в 1ОУ „Никола Първанов”, гр.Лом, посветена на 8 април. На сцената на Народно читалище „Постоянство – 1856г.”, под мотото „Слънцето грее еднакво за всички” пред препълнения салон бе представен двучасов концерт – спектакъл с участието на трите училища от тази област. За магията на танца, красотата на песента и детския талант няма етническа принадлежност. Всяко едно изпълнение беше бурно аплодирано от емоционалата публика.

 

Югозападен район

Област Пловдив

 ОУ „Васил Левски”, с.Караджово,  ОУ „Христо Ботев”,с.Брестовица и ОУ „Васил Левски”с.Триводици. На 08.04.2012 г. – читалището в с. Триводици едва побра участниците и гостите на концерта, посветен на 8 април. Както си му е редът, на първите столове до сцената бяха най-почетните гости – г-н Деян Колев и Теодора Крумова, ръководители на „Амалипе” ; кмета на селото; съветника на министър Цветанов г-н Ахмед Ахмед, представители на РОИ от гр. Стамболийски, регионални координатори и др. Г-н Ахмед прочете приветствен адрес от името на вицепремиера г-н Цветанов и пожела на децата да вярват в себе си, да слушат и да се учат от учителите си, за да  имат още по-големи успехи.

София Област

 В с.Видраре събитието бе посветено на 8-ми април международния ден на ромите и  Великден – като възпоминание и надежда за възкресение на доброто и светлото в човешките души.Участие взеха трите училища от областта:ОУ „Васил Левски”с.Видраре, ОУ „Христо Ботев”с.Джурово и ОУ „Христо Ботев” с.Лопян. Училището в с.Видраре бе домакин и посрещна не само участниците  от училищата в с.Лопян, Джурово и Малък Искър, но и много родители от околните села, представители на местната власт-кмета на селото, на община Правец –Албена Петрова, на НПО, че даже и от Американското посолство –г-н Тодоров и секретаря на посолството Уилям Соли. На отделни масичики се месеха питки и козунаци от баби, майки  и деца, рисуваха се великденски яйца, майсторяха се венци, продаваха се истински произведения на изкуството, сътворени от ръцете на децата от тези училища. Имаше и люлка с бръшлян и цветя, на която желаещите сядаха да се полюлеят за здраве и усмивки. С различни изпълнения на песни, танци, сценки,  закачки и  пресъздаване на  ритуали децата показаха, че истинската сила  на всеки човек е в неговата  уникалност, в неговата автентичност.  В приемането на това, което сме, и в разгръщането на това, което носим – него си струва да разтворим за света и него да обогатимПочувствали са, че в това, което сме в същността си, има много повече потенциал, отколкото в нещо, което смятаме, че трябва да сме било заради очакванията на другите.  

София град  

На 07.04. – В 106 ОУ „Григорий Цамблак” бе проведен базар;  а млади лазарки в пъстри премени и венци от цветя, посетиха къщите пеейки Вайдудла ”Пепепруда летела, летела, дай Боже дъжд, дай, Боже дъжд...” , където хората ги чакаха и даряваха според обичая. 

Област Пазарджик

На 06.04. 2012г., се проведоха спортни състезания с участие на деца от училищата ОУ „Любен Каравелов”гр.Пещера., и ОУ „Отец Паисий” с.Огняново по повод Международния ден на ромите – 8 април, а след съзтезанията публиката има възможността да се наслади на един великолепен концерт.

Област Кюстендил

Международния ден на ромите бе отбелязан и в училищата от област Кюстендил: СОУ „Христо Ботев” гр.Кочериново, ОУ „Неофит Рилски”гр.Дупница, ОУ „Христо Ботев”с.Крайници и ОУ „Христо Ботев” с.Невестино, чрез проведени беседи с учениците в час на класа;  четене на ромски приказки в занимания по интереси в полуинтернатните групи; издадено табло с информация за 8 април; училищно концерти и спектакли.

Югоизточен район

Област Бургас

Съвместна инициатива на базово с пилотно училище по Проект “Превенция на отпадането на ромски ученици“, финансиран от Фондация “Америка за България“:                                                                 
бе проведена в ОУ „П.К. Яворов”с.Крушевец заедно с ОУ»Отец Паисий», с. Равна гора. Програмата включваше: кратко литературно- музикално събитие – ромски песни и танци  и рецитал;
Забавни състезателни игри с участието на децата от двете училища; Кулинарна изложба от характерни ястия на трите етноса- турски, ромски, български.
Гости на празника бяха деца, учители и родители от двете училища.

 В СОУ „Христо Ботев” гр.Камено се отбеляза Международния дена ромите чрез запознаване на учениците в часа на класа със същността на празника  8 април и гледане на презентация по есе на тема„Ние не делим децата на български и цигански. Отношението ни към тях е еднакво”, написано от ученичка в 12 клас. Музикално-артистична програма  „В старата къща”, която представи ромските занаяти и част от ромския песенен фолклор. В програмата  взеха участие учениците от начален курс, участващи в Клуб »Куклен театър за деца».   

Област Ямбол

По случай международния ден на ромите в ОУ "Й.Йовков", гр.Ямбол  се проведоха следните мероприятия: 1. В Часа на класа представителите на училищния парламент, подкрепени от класните ръководители запознаха  съучениците си  защо се отбелязва този ден.  Учениците от 8 клас изгледаха филма "Мисията Амалипе". За съжаление не мога да изпратя снимки от това, защото в момента не се намират у мен - останаха на училищния компютър. 2. Клуб "Приказен свят" с ръководител Е. Янкова изнесе празнично представление "Пролетна приказка" пред ученици, учители и родители по сценарий написан от самите ученици. 3.На 6 април в училище с танци, песни и модно ревю се отбеляза тържествено празника. Тържеството беше организирано от Клуб "Как да се обличаме и държим в обществото" с ръководител Стефка Станчева. 4. На 7 април учениците от СИП "Фолклор на етносите" заедно с още два класа проведоха спортен празник и пикник сред природата в местността "Ормана". Предвиденото участие на групата по СИП за 8 април не се състоя, поради факта, че Община Ямбол отложи празника за 6 май. За да не останат разочаровани децата им организирахме този празник сред природата. 5. На 4 април в голямата зала на Община Ямбол се проведе детски празник "Етнофиеста". В празника участваха  Клуб по характерни танци от училището с ръководител Таня Николова и класен ръководител Донка Стойкова и Фолклорна група "Зорница" с ръководител Нанка Колева и класен ръководител Герга Гаванозова.   

Преподавателят в СИП Фолклор на етносите" П. Атанасов – СОУ „П.К.Яворов”, гр.Стралджа по повод Международния ден на ромите 8 април проведе беседа с ученици  на тема  "Ромската музика и световното музикално наследство", а децата от СИП в начален етап  изготвиха табло с информация за 8 април. Бяха поканени родители, деца и гости да се информират и да чуят концертът посветен на този ден.

Област Стара Загора

Музикална програма в общоградското тържество, посветено на 8.април,  бе организирано от община Гълъбово. Децата от ОУ „Св.П.Хилендарски”,гр.Гълъбово посрещнаха свои съученици от СОУ, гр. Карнобат, чиято визита е част от Проект на община Карноват за обмен на добри практики за образователна  интеграция  на децата от ромски произход и заедно отбелязаха Международния ден на Ромите.

Музикално-литературна програма от учениците, посещаваще СИП-фолклор на етносите; драматизация  на приказката» За два гроша» и презентация на тема «Училището- желана териотория» бе програмата за отбелязване на Международния ден на Ромите – 8 април в ОУ”Христо Смирненски”, с.Тулово.

В училищата включени в програмата на ЦМЕДТ „Амалипе” за намаляване броя на отпадане на ромските деца от училище, бе отбелязан  Международния ден на ромите  -  8април, като ден на съпричастност, ден на възпоминание и ден на надежда и желание за  еднакъв шанс за всички да учат, да работят, да живеят и да се развиват като равнопоставени, равноправни и значими хора.