„Отворено сърце” за девети пореден път

За девета поредна година се проведе националния детски ромски фолклорен фестивал „Отворено сърце”, Велико Търново. На 9 и 10 юни 2012 г. парк Марно поле в старопрестолния град се превърна в сцена за над 1300 ученици от 94 групи от различен етнически произход от цялата страна, включени в групите по СИП „Фолклор на етносите - Ромски фолклор" или в извънкласни дейности, насочени към образователната интеграция.

Програмата на фестивала съчета традиции, занаяти, елементи от приказния и музикалния фолклор, историята, бита и културата на българския, ромския, турския и други етноси, представени по неповторим начин от децата на България. Тържеството бе открито на 09.06.2012 г. от 13  ч. от кмета на община Велико Търново – г-н Даниел Панов и продължи до вечерта на същия ден, както и на 10 юни. Освен Кмета на старата столица официални гости на събитието бяха: Анна-Мари Виламовска, секретар по науката и образованието към Президента на Република България, Сара Перин - програмен директор на Фондация “Америка за България”, Симеон Благоев – представител на Министерството на културата, г-жа Мария Атанасова директор на регионална дирекция за социално подпомагане гр.Велико Търново, Красимира Желязкова директор дирекция регионално развитие  Община гр.Стражица,  Таня Радочай, представител на УНИЦЕФ за България,  специалните гости проф.Абиджит Дас  - Индия и  г-жа Ерин Хауи – Ню Йорк!

В деветото издание на детския ромски фестивал „Отворено сърце” участие взеха и ученици от музикална секция при ОУ”Братя Миладинови”с.Миладиновце и Национален Ромски Център гр. Куманово, Македония, което придаде на фестивала балканско измерение.

Освен училища из цялата страна, Центровете за развитие на общността в Бяла Слатина, Нови пазар, Камено, Павликени, Етрополе и Пещера, както и младежките клубове от Стамболово, Върбовка и Батак също представиха своите групи и ателиета от ръчно изработени предмети и изпълнения. Гостите на фестивала имаха възможността да рисуват на платно, да видят традиционно изработени предмети от рударите в Етрополе, да опитат направена на място смядовска пърленка, етрополска баница и качамак, пещерски татлии и шербет.

Калдарашко кафе се предлагаше от гледачката Джалма, а Мадам Касандра гледаше на ръка в специално разположена в парка палатка.

Пътуващата изложба също избра своите победители: за най-добри рисунки награда получи ОУ „Братя Миладинови” с.Черна, а за най-добри есета ОУ „Климент Охридски” с. Смолница!

Всичките граждани посетили нашият фестивал бяха изключително впечатлени от децата, които заляха парка със своите творби, изпълнения, изработки и чудесно засмяни лице...

Главни спонсори на фестивала бяха Фондация „Америка за България”, с която Център Амалипе реализира съвместната си тригодишна програма  „Превенция на отпадането на ромски ученици  от училище”, Община Велико Търново, Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет и ГД “Правосъдие” на Европейската комисия в рамките на проект “Да докоснем недосегаемите”. Благодарим Ви!

КОНКУРС ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА БАЗОВИ И ПИЛОТНИ УЧИЛИЩА ПО ПРОГРАМАТА ЗА УЧЕБНАТА 2012/2013 Г.

Център Амалипе обявява конкурс за набиране на базови и пилотни училища по проект “Намаляване на отпадането на ромските ученици от училище”. Проектът е тригодишна програма, която се реализира от Център Амалипе с подкрепата на Фондация „Америка за България”. Той е насочен към превенция на отпадането от училище на ромските деца в задължителна за обучение възраст. Проектните дейности са насочени също така към разрешаване на проблема с големия брой отсъствия, ниския успех в училище, относително малкия процент роми, продължаващи своето образование в средни училища (гимназии), неучастието на ромски родители в училищния живот и в училищните структури на управление.

През учебната 2012/2013 година Център Амалипе ще подкрепя усилията на училищата, включени в проекта чрез:

- обменни визити между базово и пилотни училища;

- консултантска помощ за изработване и изпълнение на училищни програми за намаляване на отпадането от училище;

- консултантска помощ за подготовка на проекти към ЦОИДУЕМ и други финансови източници, насочени към изпълнение на училищните програми за намаляване на отпадането;

- безплатни учебни пособия за нуждите на СИП „Фолклор на етносите“ и обучение на учителте, които ще преподават „Фолклор на етносите“.

„Базови училища”, са училища натрупали опит и успехи в усилията за задържане и привличане на ромските деца в училище.Към всяко едно базово училище ще бъдат прикрепени от две до четири “пилотни” училища. Пилотни по проекта са училища, имащи реален проблем със задържането на ромски ученици в класните стаи и имат желание да приложат иновативни подходи за това.

Характеристика на базовото училище: Базовите училища участват в програмата, като училища, постигнали добри резултати в работата си за намаляване на отпадането на ромските деца от училище и превръщането на училището в благоприятна мултикултурна среда. В голямата си част това са училища, натрупали опит в рамките на СИП “Фолклор на етносите – ромски фолклор”, но не само. Такива училища трябва да имат добри практики за мотивирането и задържането на ромски деца; наличие на дейности за постигане на позитивна промяна в училищната среда; да реализират активна работа с родители от общността. Всяко базово училище ще работи с няколко пилотни училища, които се намират в географска близост, имат сходни характеристики като тип училище, имат сериозни проблеми със задържането на децата в училище и имат желание да променят това. Базовото училище трябва да си изработи индивидуална програма, както и да помогне на пилотните училища да изработят такава, съобразена със специфичната училищна среда и залагаща методи, спомагащи за задържане на ромските ученици в класните стаи. Реализирането на индивидуалната програма трябва да показва ясни положителни промени в училището, като подобряване на училищната среда, разширяване на работата с ромските родители и деца. Център Амалипе ще окаже методическа помощ при съставянето на програмите, чрез своя педагогически екип от професионалисти и с подкрепата на Регионалните инспекторати по образование.

«Пилотни училища» - Основните критерии за включване на едно училище в проекта като пилотно са наличието на затруднения при задържането на ромски деца и неучастие на техните родители в училищния живот. За превенция на отпадането на учениците пилотните училища ще получат методическа помощ от педагогически екип, съставен от национално признати експерти в образованието на ромските деца, както и подкрепа от страна на базовите училища, които ще обменят добри практики.

Целта на програмата е подпомагане на  училищата в усилията им за задържане на ромските ученици в училище, затова важна предпоставка за участие им като пилотни в тази програма е заявено желание и мотивация от тяхна страна за справяне със посочените затруднения.

От 2 до 4 юли във Велико Търново ще се проведе регионална директорска среща на училища от Северозападна България, от 4 до 6 юли за Североизточна България, от 9 до 13 юли в град Пловдив за Южна България. Работата на училищата по програмата ще започне от началото на учебната 2012/2013 г.

Срок за кандидатстване: 20 юни  2012 г.

ДЕВЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ РОМСКИ ФЕСТИВАЛ ‘ОТВОРЕНО СЪРЦЕ’ 9 – 10 ЮНИ 2012

Над 30 км достигна в разгънат вид пътуващата изложба “Моята мечта за ромите и за България”, която ще бъде представена на Фестивала

На 9 юни ( събота) от 13 часа в парк „Марно поле”, гр.Велико Търново, ще бъде открито деветото издание на Международния детски ромски фестивал „Отворено сърце”, организиран за поредна година от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”. Фестивалът ще продължи два дни, като на 10 юни ще започне в 9.00 ч. В него ще вземат участие над 1300 ученици от 94 групи от различен етнически произход от цялата страна, включени в групите по СИП „Фолклор на етносите – Ромски фолклор“ или в извънкласни дейности, насочени към образователната интеграция.  Освен от България, във Фестивала тази година ще вземат участие и групи от Македония. Гости на Фестивала ще бъдат Н.Пр. Джонатан Алън, посланик на Великобритания, Таня Радочай, представител на УНИЦЕФ за България, Анна-Мари Виламовска, секретар по науката и образованието към Президента на Република България, Десислава Тальокова, изпълнителен директор на Фондация “Америка за България”.   

Сценичната програма тази година ще бъде изключително разнообразна – ще бъдат представени ромски, български, турски, румънски обичаи. Децата ще рецитират и пеят, ще танцуват и ще показват как заедно можем да отбелязваме празниците и делниците. Учениците от с. Средище, Силистренско ще представят Словесен фолклор "Старият грамофон", младите артисти от Берковица мини спектакъла "Да ни е здраво здравето, трябва да го пазим здравата", останалите участници ще представят обичая ладуване, спектакъла “Еньовден”, ромски годеж, пеене на пръстени и много други.    

И тази година в рамките на Фестивала „Отворено сърце“ ще се организират множество различни ателиета, в които деца и учители ще могат да творят. Наш гост отново ще бъде Мадам Касандра, която успява да съчетава предсказването на бъдещето с успешното вземане на изпитите по френски език. Гостите на фестивала ще имат възможност да опитат традиционното калдарашко кафе, а представителите на Центровете за развитие на общността от Камено, Бяла Слатина, Пещера, Нови Пазар, Павликени и Етрополе ще сготвят качамак, татли и други традиционни ястия, които ще раздават с рецептата, за да може всеки да включи в ястията си нещо от ромската кухня; на място ще покажат как бабите и дядовците им са изработвали дървени лъжици и са калайдисвали съдове, как и до днес се къносва булката в общността. Сръчните детски ръце ще творят картини от хартия, мъниста, макарони и отпадъчни материали. А в края на първия ден самодейците от с. Долни Цибър (обл. Монтана) ще представят в звук и светлина театралният спектакъл "Най-страшната магия"      

На 8, 9 и 10 юни в рамките на Фестивала ще приключи странстването си и Пътуващата изложба “Моята мечта за ромите и за България”, която Центъра Амалипе инициира след събитията в Катуница и която обиколи всички 90 училища, включени в програмата за намаляване на отпадането. В продължение на една учебна година, изложбата обикаля от училище на училище, увеличавайки своя обем и събирайки мечтите на децата от различните етноси. Двата лъча, на които беше разделена изложбата, се събират във Велико Търново на 8 юни, когато част от нея, в 11 часа ще бъде изложена пред Община Велико Търново. Дължината на събраните есета, рисунки и материали е повече от 30 км

Детски ромски фестивал „Отворено сърце“ се осъществява с партньорството на Община Велико Търново, фондация “Америка за България”, Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет и ГД “Правосъдие” на Европейската комисия в рамките на проект “Да докоснем недосегаемите”.

Интернационална конференция „Срещу насилствените бракове”

През месец май Център Амалипе участва в интернационална конференция във Виена, Австрия на тема  „Срещу насилието”. Тя бе организирана в рамките на проект “Sheroes” от „Ориент – Експрес”, неправителствена организация, занимаваща се с жени имигранти и жени които имат нужда от помощ и информация относно проблеми в семейството, насилие, насилствени бракове.

Oсновната цел на конференцията бе, повишаване на осведомеността по темата за насилието,  за професионалисти работещи в тази област и разпространяване на добри практики, представени от организациите партнъори по проект „Sheroes”, както и дейности които те са използвали за преодоляване на този проблем в своите страни.

Център Амалипе бе представляван от Теодора Крумова и Таня Ванова. Представена бе презентация по темата за ранните бракове в ромската общност и добрите практики които център Амалипе прилага за преодоляване на този проблем години на ред. Особено внимание привлякоха публикации, които Център Амалипе издаде в рамките на проект „Превенция на ранните/насилствени бракове” - доклад за ситуацията в България относно ранните бракове, книжки разказващи  лични истории на жени и филм „Животът е прекрасен”, представящ различните гледки точки към проблема  и ролята на ромската жена във съвременото общество.

 

 

На конференцията участие взеха и останалите партнъори по проект „Sheroes”, представляващи Франция, Румъния, Великобритания и Германия. Представянето на добри практики продължи с дискусия по темата срещу насилие в която участие взеха представители на държавни инстуции засягащи този проблем във Виена.

Няколко думи за това че добрите резултати се получават тогава когато има добро взаимодействие между неправителствените организации и инсктитуциите каза и Виенския общински съветник представляващ жените.

Денят в който се проведе интернационалната конференция бе провъзгласяване и за „Ден против насилствените бракове” в Австрия.  То бе направено от Trio Mara, музикално трио създадено от жени имигранти в Австрия, които в рамките на един час накараха всички присъстващи да се замислят върху значението на думата „жена” и какво всъщност е тя!