Национална програма "На училище без отсъствие"

Национална програма "На училище, без отсъствие" ще подкрепи малки грандове на училища, които реализират училищни програми за намаляване отпадането на деца от училище.

С Решение на Министерски съвет 310/20.04.2012 бяха утвърдени националните програми в областта на образованието за 2012 г.  Сред тях е „На училище без отсъствие“, чиято мярка „Без отсъствие“ има за цел да подпомогне училищата да изготвят и изпълнят свои училищни програми за намаляване на отпадането и намаляване на неизвинените отсъствия. Тези програми трябва да включват спектър от мерки, сред които дейности за активизиране на учениците (чрез форми на ученическо самоуправление като ученически парламент и др.), дейности за ангажиране на родителите и т.н. Друга важна цел на програмата е да стимулира коректното нанасяне на всички отсъствия.      

Бенефициенти по програмата могат да бъдат държавни и общински училища с висок дял на отсъствията. За целта те трябва да попълнят заявка за участие и да я подадат пред съответния Регионален инспекторат по образованието. Срокът за това е 20 май 2012 г.

Бюджетът на мярка „Без отсъствие“ за 2012 г. е 2 млн. лв., което ще позволи да бъдат подкрепени финансово стотици училища.

Описанието на програма „На училище без отсъствие“, както и необходимите документи могат да бъдат намерени на:

http://mon.bg/left_menu/projects/

 

Идеята за мярка „Без отсъствие“ бе предложена на заседанието на Управителния съвет на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, провело се през м. Октомври 2011 г. (виж: http://www.amalipe.com/index.php?nav=news&id=924&lang=1 ). Мярката доразвива успешен модел, апробиран в рамките на проект „Намаляване на отпадането на ромските деца от училище“ на Център Амалипе, като дава възможност този модел да бъде приложен от стотици училища.

Новини от ОУ "Васил Левски" село Караджово

      На 19.04.2012г. зам.министър Милена Дамянова бе на посещение в ОУ "Васил Левски"с. Караджово. При визитата си посети полуинтернатните групи, които работят по проект "Осигуряване на целодневна организация на учебния ден за средищните училища" на МОМН, както и клуб "Музика на фолклора" към проект "Шарена магия", финансиран от ЦОИДУЕМ. В кратката програма, на която /се надявам/ се наслади, ученици и учители представиха част от работата си в часовете по СИП "Фолклор на етносите - ромски фолклор", както и работата си по проект "Шарена магия" към ЦОИДУЕМ.

Зам.министър Дамянова се срещна и с педагогическия персонал в училище, с които в неформална обстановка обсъдихме вижданията си за развитието на образователната ни система и възможностите, които ни се предоставят в проекта за закон на предучилищно и училищно образование.
Тя сподели, че е обогатила своите добри впечатления от работата на училищата, работещи по проект "Превенция на отпадането на ромските ученици" финансиран от фондация "Америка за България" чрез "Амалипе"-Велико Търново. Работата на училищната мрежа, създадена от ЦМЕДТ"Амалипе" е добър и устойчив модел на развитие и споделяне на добри практики между училища, работещи със смесени етнически групи ученици!

 

                                                   

 

 

Ден на земята отбелязаха в ОУ "Христо Ботев", село Китанчево

По дългогодишна традиция ОУ „Христо Ботев” в исперихското село Китанчево отново отбелязаха световния ден на Земята. На тържеството в салона на читалището сред гостите освен деца от школото, родители и жители на селото, бяха и уважилите събитието официални лица – г-жа Галина Пенева – старши експерт по природни науки и екология към РИО Разград и регионален координатор към проект УСПЕХ, координаторът за Североизточна България към проект „Намаляване отпадането на ромските ученици от училище” към Център АМАЛИПЕ от Велико Търново -  Нели Николова  и представител по проект „Различни, но с еднакви ценности” към ЦОИДУЕМ София.    

 

Сред присъстващите бе и Евгения Бояджиева – директор на ОУ „Св.св.Кирил и Методий” в село Ясеновец и тамошните преподаватели Велислава Бобева, Пепина Димитрова и Зорница Маринова. Секретарят на читалище „Съзнание 1891” в Исперих Савина Атанасова и кметът на Китанчево Фикрет Атаула също бяха гости на програмата, открита със слово от директора на училището-домакин Недим Ибрям. Учениците под ръководството на своите преподаватели представиха презентация за нуждата от опазване природните богатства на планетата ни, прочетени бяха есета по темата. Изпълнени бяха песни на различни етноси и добра хореография към тях. На сцената деца пресъздадоха и приказката „Дядовата ръкавичка”. Най-големият нерелигиозен празник завърши с изпълнение на песента „Хубава си моя горо” под бурните аплодисменти на публиката.

                                           

Различни....но обични!

Основна цел на екипът по проекта „ЕТНОВЪРТЕЛЕЖКА” към ЦОИДУЕМ  КП 333.9-2011г.на ОДЗ”Пролет”-Оряхово, на който ние ОДЗ”Мир”-Селановци сме партньори е бъдещето развитие на детето да се основава на взаимодействие със семейството, да се стимулира детската индивидуалност в процеса на равностойно партньорство с родителите от различен етнически произход .При разработването на плановете за работа на групите в детското заведение”Заедно се веселим” и „Заедно се учим и творим”основна моя цел  е децата да се чувстват близки,да растат и се развиват по законите на природата,без човешка предубеденост и неуважение.   

Децата много по- добре от възрастните разпознават своята етническа принадлежност, назовават я без никакво притеснение,приемат и уважават различията, независимо от какъв характер са.Проявяват толерантност, на която ние възрастните често не сме способни.

Децата от двете подготвителни групи по традиция споделят ромския празник 8 април.И това става на площада пред ромския клуб,където и този път  се бяха   събирали  млади и стари, деца и ученици, представители на ромски неправителствени организации и на обществеността.С ентусиазъм се подготвиха за празника, участваха с танци, песни , стихотворенея.   

Настроението ,което създаваха се споделяше от ентусиазираната публика.На постерите,които украсяваха клуба имаше историята на детското заведение,детски рисунки.

Нека не забравяме, че децата ще продължават да идват при нас, а ние, педагозите ще използваме крехката им възраст,в която всичко се усвоява успешно,стига да е предложен достоен пример за подражание.Наше задължение е да внушим на децата,че макар и различни не можем един без друг,като дъгата,чиито седем цвята са неделими.

Смело и отговорно мога да твърдя,че ОДЗ”Мир” ”отдавна се е превърнало  в желана и предпочитана детска територия. Малък остров сред динамично и често неблагоприятно променяща се действителност, мирен остров,където цари спокойствие и сигурност, тайнствен остров, в който децата откриват света, неприкосновенна и суверенна територия.където макар и различни всички се уважаваме.

 

Детелина Христова

директор на ОДЗ”Мир”Селановци