ДЕВЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ РОМСКИ ФЕСТИВАЛ ‘ОТВОРЕНО СЪРЦЕ’ 9 – 10 ЮНИ 2012

Над 30 км достигна в разгънат вид пътуващата изложба “Моята мечта за ромите и за България”, която ще бъде представена на Фестивала

На 9 юни ( събота) от 13 часа в парк „Марно поле”, гр.Велико Търново, ще бъде открито деветото издание на Международния детски ромски фестивал „Отворено сърце”, организиран за поредна година от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”. Фестивалът ще продължи два дни, като на 10 юни ще започне в 9.00 ч. В него ще вземат участие над 1300 ученици от 94 групи от различен етнически произход от цялата страна, включени в групите по СИП „Фолклор на етносите – Ромски фолклор“ или в извънкласни дейности, насочени към образователната интеграция.  Освен от България, във Фестивала тази година ще вземат участие и групи от Македония. Гости на Фестивала ще бъдат Н.Пр. Джонатан Алън, посланик на Великобритания, Таня Радочай, представител на УНИЦЕФ за България, Анна-Мари Виламовска, секретар по науката и образованието към Президента на Република България, Десислава Тальокова, изпълнителен директор на Фондация “Америка за България”.   

Сценичната програма тази година ще бъде изключително разнообразна – ще бъдат представени ромски, български, турски, румънски обичаи. Децата ще рецитират и пеят, ще танцуват и ще показват как заедно можем да отбелязваме празниците и делниците. Учениците от с. Средище, Силистренско ще представят Словесен фолклор "Старият грамофон", младите артисти от Берковица мини спектакъла "Да ни е здраво здравето, трябва да го пазим здравата", останалите участници ще представят обичая ладуване, спектакъла “Еньовден”, ромски годеж, пеене на пръстени и много други.    

И тази година в рамките на Фестивала „Отворено сърце“ ще се организират множество различни ателиета, в които деца и учители ще могат да творят. Наш гост отново ще бъде Мадам Касандра, която успява да съчетава предсказването на бъдещето с успешното вземане на изпитите по френски език. Гостите на фестивала ще имат възможност да опитат традиционното калдарашко кафе, а представителите на Центровете за развитие на общността от Камено, Бяла Слатина, Пещера, Нови Пазар, Павликени и Етрополе ще сготвят качамак, татли и други традиционни ястия, които ще раздават с рецептата, за да може всеки да включи в ястията си нещо от ромската кухня; на място ще покажат как бабите и дядовците им са изработвали дървени лъжици и са калайдисвали съдове, как и до днес се къносва булката в общността. Сръчните детски ръце ще творят картини от хартия, мъниста, макарони и отпадъчни материали. А в края на първия ден самодейците от с. Долни Цибър (обл. Монтана) ще представят в звук и светлина театралният спектакъл "Най-страшната магия"      

На 8, 9 и 10 юни в рамките на Фестивала ще приключи странстването си и Пътуващата изложба “Моята мечта за ромите и за България”, която Центъра Амалипе инициира след събитията в Катуница и която обиколи всички 90 училища, включени в програмата за намаляване на отпадането. В продължение на една учебна година, изложбата обикаля от училище на училище, увеличавайки своя обем и събирайки мечтите на децата от различните етноси. Двата лъча, на които беше разделена изложбата, се събират във Велико Търново на 8 юни, когато част от нея, в 11 часа ще бъде изложена пред Община Велико Търново. Дължината на събраните есета, рисунки и материали е повече от 30 км

Детски ромски фестивал „Отворено сърце“ се осъществява с партньорството на Община Велико Търново, фондация “Америка за България”, Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет и ГД “Правосъдие” на Европейската комисия в рамките на проект “Да докоснем недосегаемите”.

Интернационална конференция „Срещу насилствените бракове”

През месец май Център Амалипе участва в интернационална конференция във Виена, Австрия на тема  „Срещу насилието”. Тя бе организирана в рамките на проект “Sheroes” от „Ориент – Експрес”, неправителствена организация, занимаваща се с жени имигранти и жени които имат нужда от помощ и информация относно проблеми в семейството, насилие, насилствени бракове.

Oсновната цел на конференцията бе, повишаване на осведомеността по темата за насилието,  за професионалисти работещи в тази област и разпространяване на добри практики, представени от организациите партнъори по проект „Sheroes”, както и дейности които те са използвали за преодоляване на този проблем в своите страни.

Център Амалипе бе представляван от Теодора Крумова и Таня Ванова. Представена бе презентация по темата за ранните бракове в ромската общност и добрите практики които център Амалипе прилага за преодоляване на този проблем години на ред. Особено внимание привлякоха публикации, които Център Амалипе издаде в рамките на проект „Превенция на ранните/насилствени бракове” - доклад за ситуацията в България относно ранните бракове, книжки разказващи  лични истории на жени и филм „Животът е прекрасен”, представящ различните гледки точки към проблема  и ролята на ромската жена във съвременото общество.

 

 

На конференцията участие взеха и останалите партнъори по проект „Sheroes”, представляващи Франция, Румъния, Великобритания и Германия. Представянето на добри практики продължи с дискусия по темата срещу насилие в която участие взеха представители на държавни инстуции засягащи този проблем във Виена.

Няколко думи за това че добрите резултати се получават тогава когато има добро взаимодействие между неправителствените организации и инсктитуциите каза и Виенския общински съветник представляващ жените.

Денят в който се проведе интернационалната конференция бе провъзгласяване и за „Ден против насилствените бракове” в Австрия.  То бе направено от Trio Mara, музикално трио създадено от жени имигранти в Австрия, които в рамките на един час накараха всички присъстващи да се замислят върху значението на думата „жена” и какво всъщност е тя!

Национална програма "На училище без отсъствие"

Национална програма "На училище, без отсъствие" ще подкрепи малки грандове на училища, които реализират училищни програми за намаляване отпадането на деца от училище.

С Решение на Министерски съвет 310/20.04.2012 бяха утвърдени националните програми в областта на образованието за 2012 г.  Сред тях е „На училище без отсъствие“, чиято мярка „Без отсъствие“ има за цел да подпомогне училищата да изготвят и изпълнят свои училищни програми за намаляване на отпадането и намаляване на неизвинените отсъствия. Тези програми трябва да включват спектър от мерки, сред които дейности за активизиране на учениците (чрез форми на ученическо самоуправление като ученически парламент и др.), дейности за ангажиране на родителите и т.н. Друга важна цел на програмата е да стимулира коректното нанасяне на всички отсъствия.      

Бенефициенти по програмата могат да бъдат държавни и общински училища с висок дял на отсъствията. За целта те трябва да попълнят заявка за участие и да я подадат пред съответния Регионален инспекторат по образованието. Срокът за това е 20 май 2012 г.

Бюджетът на мярка „Без отсъствие“ за 2012 г. е 2 млн. лв., което ще позволи да бъдат подкрепени финансово стотици училища.

Описанието на програма „На училище без отсъствие“, както и необходимите документи могат да бъдат намерени на:

http://mon.bg/left_menu/projects/

 

Идеята за мярка „Без отсъствие“ бе предложена на заседанието на Управителния съвет на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, провело се през м. Октомври 2011 г. (виж: http://www.amalipe.com/index.php?nav=news&id=924&lang=1 ). Мярката доразвива успешен модел, апробиран в рамките на проект „Намаляване на отпадането на ромските деца от училище“ на Център Амалипе, като дава възможност този модел да бъде приложен от стотици училища.

Новини от ОУ "Васил Левски" село Караджово

      На 19.04.2012г. зам.министър Милена Дамянова бе на посещение в ОУ "Васил Левски"с. Караджово. При визитата си посети полуинтернатните групи, които работят по проект "Осигуряване на целодневна организация на учебния ден за средищните училища" на МОМН, както и клуб "Музика на фолклора" към проект "Шарена магия", финансиран от ЦОИДУЕМ. В кратката програма, на която /се надявам/ се наслади, ученици и учители представиха част от работата си в часовете по СИП "Фолклор на етносите - ромски фолклор", както и работата си по проект "Шарена магия" към ЦОИДУЕМ.

Зам.министър Дамянова се срещна и с педагогическия персонал в училище, с които в неформална обстановка обсъдихме вижданията си за развитието на образователната ни система и възможностите, които ни се предоставят в проекта за закон на предучилищно и училищно образование.
Тя сподели, че е обогатила своите добри впечатления от работата на училищата, работещи по проект "Превенция на отпадането на ромските ученици" финансиран от фондация "Америка за България" чрез "Амалипе"-Велико Търново. Работата на училищната мрежа, създадена от ЦМЕДТ"Амалипе" е добър и устойчив модел на развитие и споделяне на добри практики между училища, работещи със смесени етнически групи ученици!