Събития по повод Международния ден на Ромите – 8 април бяха проведени в училища из цяла България, под мотото на кампанията „Слънцето грее еднакво за всички”

 

Североизточен район

Област Варна

СОУ "Л.Каравелов" – се проведеизложба и етноревю "Традиционни облекла на етносите" на 05.04.2012г. от 12.00 часа в СОУ "Любен Каравелов" гр. Варна, с участието на пилотните училища.

ОУ”Васил Левски” с. Бозвелийско- 8-ми април – международния ден на ромите, беше отбелязан след часовете на 6 април /петък/. Ученици участваха в  етно- ревю с автентични носии от различни ромски празници и носии на различни етноси /индийски,български и др./ Подготвен бе празнична трапеза с типични ромски ястия за нашия регион и групата роми населяващи селото.

НУ „Иван Вазов” гр. Дългопол - 05.04.2012 от 12.00 часа- участие в съвместната дейност с базовото училище   

СОУ” Васил Левски” гр. Девня - 05.04.2012 от 12.00 часа- участие в съвместната дейност с базовото училище

Област Добрич

ОУ"Климент Охридски"с. Смолница - Всички познаваме ромския темперамент и умението на ромите да се веселят. Празникът –едно от най-големите богатства на ромите  е част от най-големите богатства на ромите, част от богата култура, грижливо съхра-нена векове наред. 8 ми април се празнува в началото на пролетта, на истински топлото време, поради тази причина изобилства с пролетна символика. Така беше и на този ден в ОУ”Климент Охридски” с. Смолница, общ. Добричка.Учениците се подготвятвиха отрано за този ден. В часовете по изобразително изкуство рисуват на тема „Моята мечта за ромите и за България” Най-до-брите рисунки ще вземат участие в пътуващата изложба организирана от Център „АМАЛИПЕ” , която ще гостува в с. Черна, общ Добричка на 30.04. 2012 г. Пред учениците от 6 и 7 клас е поставена задача за написване на есе на същата тема. Празникът се проведе на 6.04.2012 г. в читалището в с. Смолница. Поканени бяха ученици и деца от от училището и ЦДГ с. Ловчанци / съседно село на 5 км от с.Смолница / Трите колектива организираме литературно-музикална програма под наслов „МОЖЕМ ПОВЕЧЕ „Зрителите бяха запознати с произхода на ромите. Изпяхме химна на ромите „Джелем, Джелем” под съпровод на клавир от бивш наш ученик. Имаше много ромски песни и танци с участие на ученици и родители. Гостите представиха обичая сватба при миллета, латино-танци с участници от клуб „Звезда” и ромски песни. Тъй като ромският празник съвпада с българските обичаи Лазаровден и Цветница, те също бяха отбелязани. В края на празника всички изпяхме песента „ Приятелство» за да покажем, че въпреки различията ние сме приятели.

ОУ"Братя Миладинови"с. Черна - От 02.04.2012 година до 08.04.2012 година в ОУ „Братя Миладинови”   се проведе седмица под надслов „Талантът на ромите”.Бяха включени следните мероприятия   

02.04.2012 г. – Конкурс за рисунка на тема „Какъв се виждам в бъдеще-моите мечти” между учениците от начален и прогимназиален етап на обучение.03.04.2012 г.- Конкурс за есе, разказ и стихотворение „Малко циганче съм аз”. Табло с отличените от конкурса произведения, изработено от ученическия парламент.04.04.2012 г.- Спортен празник: -Щафетни игри между V и VІІІ клас, Волейбол между VІ и VІІ клас- „Бързи, смели, сръчни” с учениците от начален етап на обучение. Жури в състезанията ще бъдат членовете от родителския клуб.На 05.04.2012 г.- „От раклата на баба”- четене от ръководителите на СИП – Ромски фолклор на ромски приказки и легенди пред всички ученици и учители от училището. Среща на учениците със възрастна ромска жена от селото – Абибе Ахмед Осман-описване на ромските обичаи Сватба и Едерлези. 06.04.2012 г.- Кулинарна изложба с традиционни ромски ястия, приготвени от родителите на учениците. Връчване на награда за най – добре приготвено ястие. Жури – ученическия парламент. 08.04.2012 г. –Съвместно мероприятия с базовото училище в село Орляк:

 Посещение на празника 8-ми април, организиран от ОУ-с.Орляк от ученическия парламент и участниците в СИП Ромски фолклор на ОУ село Черна; поздравление от гостуващите ученици от ОУ-с.Черна; връчване на поздравителен адрес по случай празника.

Област Разград

ОУ"Св.Св.Кирили и Методий"с. Ясеновец –организира дарителска кампания за приятели. Учениците, научили за затрудненото положение на свои приятели в гр. Дългопол, организират събиране на дрехи и обувки за тях. Покетите със събраните дрехи ще бъдат изпратени в навечерието на празника. На информационно табло ще поставим изпратените ни от Амалипе материали за преследването на ромите и брошурата за 8 април.С интервюто- "Спомени, които не искаш да си спомняш" - ще бъдат запознати учениците от прогимназиален етап в часа на класа на 2.04.2012г.  

ОУ"Христо Ботев"с. Китанчево – Проведе се кампания свързана с 8 април – Световния ден на ромите.В Час на класа запознахме учениците с историята на ромите, представихме презентации свързани с празника. Направен е кът посветен на празника. На празника посетихме местноста „Сборяново”, посветена на празника и на толерантността между етносите.

ОУ "Ив.Тургенев", гр. Разград -8 април - Международен ден на Ромите! Двете групи СИП "Фолклор на етносите"  участваха в съвместна инициатива с пилотното училище - гр. Завет. Община Завет и Родителският клуб към СОУ "Св. Св. Кирил и Методий"  съдействаха за осъществяването и. Средствата са осигурени по Проекта "Малък грант". 

СОУ"Св.Св.Кирил и Методий"гр. Завет - съвместна инициатива с базовото училище - гр. Разград. Община Завет и Родителският клуб към СОУ "Св. Св. Кирил и Методий"  съдействаха за осъществяването и.

Област Русе

гр. Русе,ОУ "А.Константинов"  и ОУ "Н,Обретенов" - Приказки край огнището 8 IV- Международен ден на ромите и почитане паметта на жертвите от Холокост-Тържеството ще включва народно творчество-сценки, приказки и легенди, разказани от ученици и истории, свързани с преследването на ромите по време на Втората световна война, разказани от родители.Но ние все пак мислим, че както се възражда пролетта, така и „ромите се възраждат от пепелта”. Включихме лазарски и гергьовденски  песни, посветени на пролетта. Накрая всички заедно-родители, учители и ученици  се почерпихме с вкусотии, приготвени от самите ученици.   

ОУ"Христо Ботев"с. Горно Абланово - 8 април - Международен ден на Ромите! Училището организира общоучилищно тържестно под надслов „Слънцето свети еднакво за всички”

ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", с.Сеново -  Международният ден на ромите 8 април, ще се отбележи с общоградски празник съвместно с младежи от местната общност, като са осигурени средства за награди и подаръци на децата от Сеново и Кривня. Децата от СИП-Ромски фолклор ще се представят самостоятелно .

ОУ "Отец Паисий"с. Тетово - 8 април - Международен ден на Ромите! Училището организира общоучилищно тържестно под надслов „Слънцето свети еднакво за всички”

Област Силистра

ОУ „ Цанко Церковски” с. Средище - 8 април - Международен ден на Ромите! Училището взе участие в общоселския празник в съвместна инициатива с пилотното училище – с. Професор Иширково.

ОУ „ Св. Климент Охридски”с. Проф. Иширково - 8 април - Международен ден на Ромите! Училището организира общоучилищно тържестно под надслов „Слънцето свети еднакво за всички”. И участие в съвместна инициатива с базовото училище – с. Средище.   

Област Търговище

2 НУ"Васил Левски" Омуртаг - На 6 април  се проведе пролетен празник в училище,  свързан с ромския празник.

ОУ"Христо Ботев" с.Камбурово – Участие в Седмица на ромската култура в с. Беломорци В училището на 6.04.2012г. се проведе:1.Състезание по танци.2.Изложба на детски рисунки.3.Конкурс -есета,стихотворения;

 

ОУ"Г.С.Раковски" с.Голямо Ново Дни на ромската култура в ОУ “Г. С.Раковски” с. Голямо ново,общ. Търговище На 02.04. - Училищно ателие за приложно изкуство “Амалипе” -  изработване на предмети, характерни за ромската култура. На 03.04. - СИП “Български език и литература” Конкурс за написване на есе на тема “Най-красива е пъстрата градина”. 03.04. - СИП “Фолклор на етносите - ромски фолклор” - 2-3 клас: “Бабо, разкажи ми приказка” - разказване и драматизация на ромска приказка; Изработване на поздравителни картички за 8 април. На 04.04. - Ученически парламент - тържествено заседание, посветено на 8 април. На 04.04. - Училищно ателие за приложно изкуство “Амалипе” и Училищен музей: реставрация на стари предмети, свързани с ромския бит и експониране в училищния музей. На 05.04. - СИП “Фолклор на етносите - ромски фолклор” - 5-6 клас -  “Гордостта на моя етнос”- разговор за преуспели роми, които имат трайно присъствие в българския и обществен живот. На 5 - 6 .04. бяха проведени литературни четения в 7 и 8 клас на тема „Образът на циганите в българската литература” – акцентът е поставен на Йовковите разкази „Шибил” и „Божура”. На 06.04. – Общоучилищно отбелязване на 8 април – Международен ден на ромите: Почитане паметта на загиналите в лагерите на смъртта през Холокоста; Точно в 12 часа мечтите на ромските деца полетяха с балони над селото и Доброволци от Ученическия парламент раздадаха в общността флаери с ромското знаме.

Област Шумен

СОУ"Цанко Церковски"с. Н.Козлево –Събитието  бе отбелязяно на деня- 8.4.12г. с  поредица от мероприятия в СОУ - Н. КОЗЛЕВО.

 1. От 9.00 откриване на деня за възпоменание на жертвите на холокоста над ромите в европа по време на втората световна война.
 2. Пускане на ромския химн.
 3. Защо отбелязваме 8 април и какво е холокост.
 4. Рецитал на ученици, изпълнение на песни на ромски език, пътят на ромите - история.
 5. Изложба на детски рисунки на тема: ромите в миналото и днес.
 6. Изложба на традиционни ромски ястия и носии.
 7. Детска дискотека.
 8. Футболен турнир.
 9. Волейболен турнир.
 10. 10.  Закриване на Деня за възпоменание.

ОУ"Панайот Волов"с.Т.Икономово – 8 април - Международен ден на Ромите! Училището организира общоучилищно тържестно под надслов „Слънцето свети еднакво за всички”

ОУ"П.Р.Славейков"с. Изгрев – Празникът бе отбелязанв дома на ромско семейство,  представиха се интересни факти за живота и произхода на ромите, бита, традициите, обичаите, празниците.

СОУ"Св.П.Хилендарски"гр. Върбица –Групите по СИП "Фолклор на етносите - ромски фолклор" от  участваха в общоградското тържество.

Във връзка с празника бе изработено и табло за ромите, тяхната история и традиции, което е поставено на видно място във фоайето на училището.

СОУ"Св.Св.Кирил и Методий"с. Смядово – Във връзка с международния ден на ромите – 8 април, в СОУ „Св. св. Кирил и Методий”,  са организирани следните инициативи:

 1. Изложба на детско творчество
 2. Кът  на различните етноси
 3. Празничен концерт, на който са поканени общинска администрация, и защитено жилище

 

ОУ „Никола Йонков Вапцаров” с. Дибич – 8 април - Международен ден на Ромите! Училището организира общоучилищно тържестно под надслов „Слънцето свети еднакво за всички”

ОУ "Христо Ботев"с. Каспичан – 8-ми април – международния ден на ромите, бе отбелязан на 04.04.2012г. от 14.00 часа с празничен концерт  с участието на пилотните училища.  Много бурно, емоционално и красиво беше фоайето на основното училище „Христо Ботев” в село Каспичан, където в аванс беше отбелязан Международният ден на ромите – 8 април. Поводът събра деца от училищата и в селата Стоян Михаиловски и Плиска – всички те са част от проект, финансиран от Център „Амалипе”. В концерта, който децата изнесоха имаше изпълнения на традиционни ромски танци по хореография на самите участници, ромски песни етюди от „Вражалец” на Ст. Л. Костов, съвременен прочит на приказката „Дядо и ряпа”, брейк, български фолклор и съвременна музика, бяха част от представянето на участниците в проекта. „Всичко, което се вижда днес в село Каспичан е само малка част от това, което правят децата в извънкласните дейности и форми по проекта и още по-малка част от усилията на много хора са задържането или връщането на ромските деца в училище, коментира кординаторът на проекта за Североизточна България Нели Николова от Център „Амалипе”.

 ОУ "Св.П.Хилендарски"гр. Плиска – празничен концерт по случай отбелязването на международният ден на ромите в базовото училище

ОУ"Св.Кл.Охридски"с. Ст. Михайловски - празничен концерт по случай отбелязването на международният ден на ромите в базовото училище.

Северозападен район

Област Враца

На 06.04.2012г от 15:00 ч. в гр. Бяла Слатина беше отбелязан за пореден път 8 април Международния ден на ромите. В него взеха участие НУ"Хр.Смирнески",ОУ"Хр.Ботев"-с.Търнава,СОУ "Христо Ботев", с.Галиче и ОУ "Д-р Петър Берон", с. Търнак. Спортни съзтезания, танци, песни, драматизации, голям купон, изложби и концерт.... За пореден път всички показахме че Слънцето свети еднакво за всички!

На 8 Април бе организиран турнир по футбол на малки врати за деца, родени след 1996г., домакин на което бе ОУ „Васил Левски”гр.Враца. Шест училища се включиха в спортната натпревара сред които и базовите училища ОУ „Св.Климент Охридски” и ОУ „Христо Ботев” с.Баница, пилотните училища – ОУ „Св.Кирил и Методий”, гр.Враца, ОУ „Христо Ботев” с.Паволче и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”, с.Девене. Престижните награди второ и трето място заеха отборите на училищата от с.Баница и с.Тишевица.

В ОУ "Христо Ботев "- село Баница, обл. Враца в чест на Международнияден наромите - 8 април се проведе тържество под мотото: „Слънцето грее еднакво за всички" със специалния гост Пламенка Ангелова - старши експерт по начално образование в РИО – Враца. В прязника ни се включиха всички ученици и учители и много родители, които оказаха голема помощ при организирането и реализирането му.Специално приветствие към участниците в празника отправи г-жа Ангелова, която беше приготвила поздравление към всички присъстващи, лакомства за подараци на всички деца и колективен подарък за училището - флип чарт,  който да бъде в помощ на бъдещите  ни дейности . Изавите по време на празника бяха  реализирани от групите по СИП " Фолклор на етносите"  с ръководители Латинка Димитрова и Светлана Каменова / и базов учител по проекта "Превенция наотпадането на учениците отучилище"/. Почти двучасовото тържество се превърна с празник на общността на село Баница. Децата  разказваха за историата на ромите, драматизираха приказки повлияни от ромския и българския етнос,  пяха и танциуаха  с новите си костюми на фона на ромска  музика и музика на други етноси с  ромски мотиви . Участниците в празника бяха поздравени  и от представител на Родителския клуб.  Тържеството завърши с естественото му преливане в празнуването на предстоящите Великденси празници. Раздадени бяха награди на най- добре представилите се ученици в изложбата от боядисани яйца и предмети свързани с Великден.

„Пътя на ромите” нарекоха своята инициатива ОУ „СВ.Св. Кирил и Методий” – с.Малорад, които бяха главни организатори и изпълнители на литературно – музикалната програма представена в читалището на общинския център Борован. Специалните гости уванили събитието получийа ръчно изработени цветни букети.

Област Ловеч

Съвместна изява на двете училища от Ловешка област – ОУ „Христо Ботев” с.Кирчево и СОУ „Бачо Киро” с.Летница.Учениците от групите по СИП „Фолклор на етносите” представиха букет от ромски и български песни, танци и обичаи. Специален гост на тържеството бе Зюлеийка Терзиева  Регионален координатор на комисия по дискриминация, която изрази задоволство от работата на преподавателите и техните възпитаници.

Област Плевен

Празнична програма в салона на читалището в гр.Койнаре бе организирана от трите училища: СОУ „Христо Смирненски”гр.Койнаре, ОУ „Христо Ботев”, с.Глава и ОУ „Христо Ботев”с.Чомаковци. Децата демонстираха своите умения да танцуват, да рецитират да пеят и да влизат в роли на популярни комици. На сцената се изявиха и ученици които не участват в СИП „Фолклор на етносите” с музикално-литературна програма. В сградата на базовото училище в гр.Койнаре бе официално срязана лентата на „Стаята на етносите” в която са изложени предмети от бита на всички етноси, които живеят на територията на региона.   

Отбелязването на ромския празник съпътваше много инициативи за училищата: ОУ „Св.Климент Охридски”, с.Буковлък,ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”, с.Търнене и ОУ „Антон Страшимиров”, с.Бохот.  Фотоизложба на снимкии напревени от деца за деца; ден на таланта – учениците демонстрираха своите умения, рецитал, песни и танци. Спектакъл „Красотата на българскире и ромски песни и танци” представиха учениците от СИП „Фолклор на етносите”, а специални гости на стържестово бяха представители на Фондация „Америка за България”.

Област Монтана

В детски център „Камбанка” Първо и Четвърто основно училище, гр.Берковица и ОУ с. Замфирово, представиха празнична програма, посветена на ромския празник. Съпътващи изяви бяха фотоизложба в трите училища със снимки от работата на децата по СИП „Фолклор на етносите”, тематични рисунки, посветени на ежедневието на ромската обност на които инициатори бяха ученическия парламент и родителски клуб.

С шествие започна празничната програма в 1ОУ „Никола Първанов”, гр.Лом, посветена на 8 април. На сцената на Народно читалище „Постоянство – 1856г.”, под мотото „Слънцето грее еднакво за всички” пред препълнения салон бе представен двучасов концерт – спектакъл с участието на трите училища от тази област. За магията на танца, красотата на песента и детския талант няма етническа принадлежност. Всяко едно изпълнение беше бурно аплодирано от емоционалата публика.

 

Югозападен район

Област Пловдив

 ОУ „Васил Левски”, с.Караджово,  ОУ „Христо Ботев”,с.Брестовица и ОУ „Васил Левски”с.Триводици. На 08.04.2012 г. – читалището в с. Триводици едва побра участниците и гостите на концерта, посветен на 8 април. Както си му е редът, на първите столове до сцената бяха най-почетните гости – г-н Деян Колев и Теодора Крумова, ръководители на „Амалипе” ; кмета на селото; съветника на министър Цветанов г-н Ахмед Ахмед, представители на РОИ от гр. Стамболийски, регионални координатори и др. Г-н Ахмед прочете приветствен адрес от името на вицепремиера г-н Цветанов и пожела на децата да вярват в себе си, да слушат и да се учат от учителите си, за да  имат още по-големи успехи.

София Област

 В с.Видраре събитието бе посветено на 8-ми април международния ден на ромите и  Великден – като възпоминание и надежда за възкресение на доброто и светлото в човешките души.Участие взеха трите училища от областта:ОУ „Васил Левски”с.Видраре, ОУ „Христо Ботев”с.Джурово и ОУ „Христо Ботев” с.Лопян. Училището в с.Видраре бе домакин и посрещна не само участниците  от училищата в с.Лопян, Джурово и Малък Искър, но и много родители от околните села, представители на местната власт-кмета на селото, на община Правец –Албена Петрова, на НПО, че даже и от Американското посолство –г-н Тодоров и секретаря на посолството Уилям Соли. На отделни масичики се месеха питки и козунаци от баби, майки  и деца, рисуваха се великденски яйца, майсторяха се венци, продаваха се истински произведения на изкуството, сътворени от ръцете на децата от тези училища. Имаше и люлка с бръшлян и цветя, на която желаещите сядаха да се полюлеят за здраве и усмивки. С различни изпълнения на песни, танци, сценки,  закачки и  пресъздаване на  ритуали децата показаха, че истинската сила  на всеки човек е в неговата  уникалност, в неговата автентичност.  В приемането на това, което сме, и в разгръщането на това, което носим – него си струва да разтворим за света и него да обогатимПочувствали са, че в това, което сме в същността си, има много повече потенциал, отколкото в нещо, което смятаме, че трябва да сме било заради очакванията на другите.  

София град  

На 07.04. – В 106 ОУ „Григорий Цамблак” бе проведен базар;  а млади лазарки в пъстри премени и венци от цветя, посетиха къщите пеейки Вайдудла ”Пепепруда летела, летела, дай Боже дъжд, дай, Боже дъжд...” , където хората ги чакаха и даряваха според обичая. 

Област Пазарджик

На 06.04. 2012г., се проведоха спортни състезания с участие на деца от училищата ОУ „Любен Каравелов”гр.Пещера., и ОУ „Отец Паисий” с.Огняново по повод Международния ден на ромите – 8 април, а след съзтезанията публиката има възможността да се наслади на един великолепен концерт.

Област Кюстендил

Международния ден на ромите бе отбелязан и в училищата от област Кюстендил: СОУ „Христо Ботев” гр.Кочериново, ОУ „Неофит Рилски”гр.Дупница, ОУ „Христо Ботев”с.Крайници и ОУ „Христо Ботев” с.Невестино, чрез проведени беседи с учениците в час на класа;  четене на ромски приказки в занимания по интереси в полуинтернатните групи; издадено табло с информация за 8 април; училищно концерти и спектакли.

Югоизточен район

Област Бургас

Съвместна инициатива на базово с пилотно училище по Проект “Превенция на отпадането на ромски ученици“, финансиран от Фондация “Америка за България“:                                                                 
бе проведена в ОУ „П.К. Яворов”с.Крушевец заедно с ОУ»Отец Паисий», с. Равна гора. Програмата включваше: кратко литературно- музикално събитие – ромски песни и танци  и рецитал;
Забавни състезателни игри с участието на децата от двете училища; Кулинарна изложба от характерни ястия на трите етноса- турски, ромски, български.
Гости на празника бяха деца, учители и родители от двете училища.

 В СОУ „Христо Ботев” гр.Камено се отбеляза Международния дена ромите чрез запознаване на учениците в часа на класа със същността на празника  8 април и гледане на презентация по есе на тема„Ние не делим децата на български и цигански. Отношението ни към тях е еднакво”, написано от ученичка в 12 клас. Музикално-артистична програма  „В старата къща”, която представи ромските занаяти и част от ромския песенен фолклор. В програмата  взеха участие учениците от начален курс, участващи в Клуб »Куклен театър за деца».   

Област Ямбол

По случай международния ден на ромите в ОУ "Й.Йовков", гр.Ямбол  се проведоха следните мероприятия: 1. В Часа на класа представителите на училищния парламент, подкрепени от класните ръководители запознаха  съучениците си  защо се отбелязва този ден.  Учениците от 8 клас изгледаха филма "Мисията Амалипе". За съжаление не мога да изпратя снимки от това, защото в момента не се намират у мен - останаха на училищния компютър. 2. Клуб "Приказен свят" с ръководител Е. Янкова изнесе празнично представление "Пролетна приказка" пред ученици, учители и родители по сценарий написан от самите ученици. 3.На 6 април в училище с танци, песни и модно ревю се отбеляза тържествено празника. Тържеството беше организирано от Клуб "Как да се обличаме и държим в обществото" с ръководител Стефка Станчева. 4. На 7 април учениците от СИП "Фолклор на етносите" заедно с още два класа проведоха спортен празник и пикник сред природата в местността "Ормана". Предвиденото участие на групата по СИП за 8 април не се състоя, поради факта, че Община Ямбол отложи празника за 6 май. За да не останат разочаровани децата им организирахме този празник сред природата. 5. На 4 април в голямата зала на Община Ямбол се проведе детски празник "Етнофиеста". В празника участваха  Клуб по характерни танци от училището с ръководител Таня Николова и класен ръководител Донка Стойкова и Фолклорна група "Зорница" с ръководител Нанка Колева и класен ръководител Герга Гаванозова.   

Преподавателят в СИП Фолклор на етносите" П. Атанасов – СОУ „П.К.Яворов”, гр.Стралджа по повод Международния ден на ромите 8 април проведе беседа с ученици  на тема  "Ромската музика и световното музикално наследство", а децата от СИП в начален етап  изготвиха табло с информация за 8 април. Бяха поканени родители, деца и гости да се информират и да чуят концертът посветен на този ден.

Област Стара Загора

Музикална програма в общоградското тържество, посветено на 8.април,  бе организирано от община Гълъбово. Децата от ОУ „Св.П.Хилендарски”,гр.Гълъбово посрещнаха свои съученици от СОУ, гр. Карнобат, чиято визита е част от Проект на община Карноват за обмен на добри практики за образователна  интеграция  на децата от ромски произход и заедно отбелязаха Международния ден на Ромите.

Музикално-литературна програма от учениците, посещаваще СИП-фолклор на етносите; драматизация  на приказката» За два гроша» и презентация на тема «Училището- желана териотория» бе програмата за отбелязване на Международния ден на Ромите – 8 април в ОУ”Христо Смирненски”, с.Тулово.

В училищата включени в програмата на ЦМЕДТ „Амалипе” за намаляване броя на отпадане на ромските деца от училище, бе отбелязан  Международния ден на ромите  -  8април, като ден на съпричастност, ден на възпоминание и ден на надежда и желание за  еднакъв шанс за всички да учат, да работят, да живеят и да се развиват като равнопоставени, равноправни и значими хора.

 

 

Интернационално обучение в Македония

  ,,Участие на ромски младежи в процеса на изграждане на младежки политики”

Македония- гр.Струга 25-31 март

“Ромски Mладежки Център”.,Куманово, Македония, проведе петдневно обучение на тема ,, Участие на ромски младежи в процеса на изграджане на младежки политики”.

Целта на обучението бе - Обучаване и овластяване на ромските младежи в  компетентно и отговорно участие на международно, национално и местно равнище, в разработването на политики насочени към ромските младежи, асоциативни стратегии и планове, насърчаване на отговорно поведение от страна на ромските младежи/ лидери в своя общност и държава. На обучението участваха 25 младежи, роми и не-роми,  от различни страни, Албания, Румъния, Македония, Турция, Испания, Сърбия и др.  Участниците имаха възможността да споделят  добри и лоши практики от своята страни, свързани с участието на младежи във всяко едно равнище от живота, своя опит в работата с ромски младежи и съвместно сътрудничество.  

Представители за България бяха Стефка Благоева и Таня Ванова  работещи в Център за междуетнически диалог и толерантност ,,Амалипе”. Те споделиха добрите практики от работата с ромски младежи по различни проекти, свързани с образованието, с насърчаването на тяхното участие в активен социален живот, значимостта на това да си компентентен когато става въпрос за твоя живот, застъпничество и медии.

По доста интересен начин участниците  се сдобиха с умения за това как да:

Ангажираме ромските младежи в процес на размисъл, какво е добре и какво би могло да бъде подобрено в тяхното бъдеще; Мотивира ромските младежи в активна доброволческа дейност в институции, неправителствени организации; Разработим  интелектуални умения, у ромските младежи, които дават възможност да мислят критично, да се самооценяват и да следят своите действия; Ромските младежи да идентифицират проблемите на тяхната общност и не само, да проучват проблемите, и  да развият свое собствено мнение за създаване на предложения относно план за десйствия;  Изграждане на чувство сътрудничество между ромските младежи.

 Гост - лектор на обучението бe Виолета Найденова представител на ,,Отворено общество” Будапеща, която сподели за нейната практика в работата с ромски младежи и представи програмата за Ромски инициативи с цел предоставяне на права на младите роми и подобряване на знанията им за борба за човешките права, така че те да могат да помогнат за промяната в техните общности.

Работата по групи, дебатите по темата и лекциите, определено помогнаха на участниците за доразвиване на идеите и създаване на по-високо чувство на сигурност и допълнителни умения за работа с ромските младежи и общността, както и овладяване на различни методи за стимулиране на младежи и свои връстници в активно участие в общностния живот и разработването на  политики и стратегии относно подобряване живота на ромските младежи.

Една необикновена среща на Европейската ромска платформа

Повече от  300 представители на Европейската комисия, национални правителства и ромски неправителствени организации взеха участие в Петата среща на Европейската ромска платформа. Тя се състоя на 22 март в Брюксел и имаше за цел обсъждане на първите предварителни наблюдения от Националните стратегии за интеграция на ромите представени от 27-те страни-членки на ЕС в Европейската комисия.

Срещата бе открита от вице-президента на ЕК и комисар по правосъдието Вивиан Рединг, Ливия Ярока – член на ЕП и датския министър по социалните въпроси и интеграцията  - Керен Хакеръп.Чрез видео-конферента връзка, приветствание към участниците отправи Лазло Андор – Комисар по заетостта и социалното включване.

Успяхме да поставим и задържим ромския въпрос на дневен ред. Темата за ромите касае не 5 или 6 държави, а всички 27 страни-членки на ЕС, подчерта вице-президентът на ЕК Вивиян Рединг във встъпителното си обръщение. Тя отбеляза, също така, че към момента, всички 27 страни-членки са изготвили и представили пред ЕК свои Национални стратегии за интеграция на ромите. В тях има много места, където са нужни подобрения, особено що се касае до устойчиво финансиране на Стратегиите, мониторинг и оценка, заяви  г-жа Рединг. Много е изписаното на хартия, думи, които звучат добре без конкретни мерки, цели и амбициозни обещания се наблюдават в тези документи. Въпреки че, дори и ние не сме напълно удовлетворени от това, което получихме, е чудо, че всички страни се обединиха в това да признаят необходимостта да се работи в посока интеграция на ромите, разясни Рединг. Това е едва началото, ние ще продължим да работим със страните-членки, за да им помогнем да превърнат Стратегиите в реалност. (Пълният текст на речта може да прочетете на http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/12/215&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en).

Ливия Ярока, също призова НСИР да бъдат разгледани от гледна точка на финансовата им устойчивост. Тя наблегна на факта, че реализацията на Стратегиите на местно ниво трябва да стане с участието на местни ромски общности и ромски организации. Има добри и лоши проекти за ромска интеграция и ние трябва да се поучаваме и от двата типа. Затова, предлагам да се създаде база данни не само с добрите практики, но и с недобрите такива, за да се избегне тяхното бъдещо финансиране, заяви Ярока. Тя изрази своята подкрепа за включване на НСИР в т. нар мярка. “предварителна кондиционалност“ при усвояването на Евро фондове. Единствената ромка член на ЕП, призова ромите да съдействат за самоорганизацията на местните ромски общности с цел активното им участие в процеса на развитие.

По-нататък дискусията продължи в три групи: Привеждане на Плановете в действие, участие на заинтересовани старни и социално-икономически аспекти. Основни говорители бяха представителите на различни Генерални Дирекции към Европейската комисия и министри на страните-членки. Ромските неправителствени организации нямаха пропорционално участие – предоставени им бяха само три слота в програмата, два от които в групата “Участие на заинтересовани страни“ . Имаше възможност за задаване на въпроси по време на дискусията, но след речите на групите тази възможност се сведе до минимум. Това предизвика ответна реакция от страна на ромските представители в залата и на накои от представителите на правителства.

От българска страна участие в срещата взеха Георги Кръстев (НССЕИВ), Росица Иванова (Секретар на НССЕИВ), Румян Русинов (Център за публични политики и застъпничество) и Деян Колев (ЦМЕДТ Амалипе). Георги Кръстев, който бе един от говорителите на Група 3 подчерта, че България е единствената страна, където НСИР е одобрена от Парламента и това я прави задължителна за всички институции. Той заяви, че Стратегията е обезпечена със значителен финансов ресурс чрез Планът за действие. В допълнение към това, Деян Колев отбеляза, че в Плана за действие, 71 от общо 120 дейности не са получили финансиране, а също така, има сфери без финансово обезпечение – заетостта, културата и медиите. Той разясни още,че по-конкретната част от Стратегията -  Приложението „Програми за изпълнение на НСИР“  все още не е получило одобрението на Правителството, въпреки че вече три месеца политици във високите нива на властта дават обещания за това. Колев настоя, мерките за ромска интеграция да имат ясна финасова формулировка в Договора за партньорство за следващия програмен период между Европейската комисия и България, Румъния и други страни с преобладаващо ромско население. Освен това, е необходимо Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма   „Регионално Развитие“ да имат Приоритетна ос „Интеграция на маргинализирани общности“. 

ОСТАВАТ БРОЕНИ ДНИ ДО КРАЙНИЯ СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЕКТ НОВ ШАНС ЗА УСПЕХ

 Дирекция “Образователни програми и образователно съдържание" като бенефициент по схема за безвъзмездна финасова помощ за ограмотяване на възрастни, предоставя на училищата уникалната възможност да кандидатстват за ограмотяване на лица на възраст над 16 г. за усвояване на знания за класовете от прогимназиалния етап.

Не пропускайте тази отлична възможност за обхващане на неограмотени лица над задължителната за обучение възраст - 16 г. Задължително е обучаемите да са от 10 до 15 човека в група и да нямат статут на ученици. Краен срок за подаване на документи 30 март 2012 г. Поканата за кандидатстване се намира на следния линк:

http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/projects/OP-HR/nov_shans/2012_nov_shans_invitation.pdf