КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ НА РОМИ В ПРОГРАМА ЗА КАНДИДАТ – СТУДЕНТСКА ПОДГОТОВКА – 2011/2012г.

 

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ Е

31 Октомври 2011 г.

Изисквания към кандидатите:

 

 1. Кандидатите трябва да са от ромски произход.
 2. Кандидатите трябва да са завършили средното си образование или да им предстои завършване през учебната 2011/2012 г.
 3. Кандидатите трябва да имат минимум Мн. Добър (5.00) от балообразуващите предмети, по специалността, която ще кандидатстват. Изискването за успех не важи за кандидати, насочили се към специалности свързани с изкуства или спорт. Успехът от балообразуващите предмети от дипломата за средно образование или от академичната справка, трябва да е не по-нисък от Мн. Добър (5.00)
 4. Кандидатите трябва да имат минимум Добър (4.00) общ успех от дипломата.

 

Необходими документи за кандидстване:

 

 1. Попълнен формуляр за кандидатстване/Кандидатите трябва да попълнят ясно и четливо заявление по образец за участие в настоящия конкурс. В заявлението кандидатите посочват координати за обратна връзка, както и специалностите, за които желаят да кандидатсват и предметите, по които имат нужда от подготовка./
 2. Кандидатите, които са завършили средното си образование, е необходимо да представят копие от дипломата си за средно образование.
 3. Кандидатите, които завършват средното си образование през 2011-2012 уч. год., е необходимо да представятсправка със срочните и годишните си оценки по всички предмети от 8 до 12 клас.
 4. Кандидатите трябва да приложат препоръка от преподавател по предмета, по който желаят да се подготвят.
 5. Кандидатите трябва да подадат по-горе посочените документи не по-късно от 31 Октомври 2011 г. на посочената електронна поща.
 6. Документи се изпращат единствено на посочената електронна поща.
 7. Кандидатури с неясна информация и/или липсващи документи няма да бъдат разглеждани.

 

       На одобрените кандидати ще бъде покрита стипендия за подготовка  по един предмет за кандидатстване във ВУЗ и таксите за кандидатстване в Университет. На приетите кандидати в Университет ще бъде покрита академичната такса за първата година от обучението. 

  Подготовката на кандидатите ще бъде организирана по места от Ромска студентска организация  “ Студентско общество за развитие на междуетническия диалог (СОРМД), като организацията  си запазва правото на селекция на кандидатите.
Кампанията е насочена само към кандидат – студенти, които ще кандидатстват в Държавни висши учебни заведения.
СОРМД окуражава всеки завършил или завършващ средното си образование младеж, желаещ да продължи своето образование, да се възползва от предоставената от нас възможност.
СОРМД благодари предварително на ромските и неромските неправителствени организации, общинските съветници, общински и областни експерти разпространяващи тази информация!

 

За повече информация:

Людмила Живкова,

е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Ромска студентска организация “Студентско общество за развитие на междуетническия диалог”

гр.  София 1000

бул.”Ал. Стамболийски ” №49, ет.3

Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Тел: 02/980 90 27; 02/980 90 27      

Факс: 02/980 90 27; 02/980 90 27

www.romastudents.org

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Заседание на ЦОИДУЕМ

На 7 октомври се проведе заседание на Управителния съвет на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. В него участваха Заместник-министър М. Дамянова, Главният секретар на МОМН Красимир Вълчев, Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Ивайло Иванов, Заместник- директорът Янита Манолова, членове на УС. Присъстваха и всички членове от квотата на гражданските организации – проф. Ирина Колева, Румян Сечков (Фондация С.Е.Г.А.) и Деян Колев (Център Амалипе).

Основната обсъждана тема бе как да се оптимизира правителствената политика за намаляване на неизвинените отсъствия и отпадането на учениците от училище. Бяха взети следните решения:

1. Ще бъде сформиран съвместен екип на МОМН и АСП, както и екипи на регионално и местно ниво, които ще проследяват за случаи на застрашени от отпадане и ще планират съвместни дейности относно намаляването на риска;

2. МОМН ще заложи – чрез новия Закон за училищното образование и чрез нормативни документи – изискването всяко училище да изготви своя Училищна програма за намаляване на отпадането;

3. ЦОИДУЕМ ще постави като условие при кандидатстването с проекти всяко училище да има одобрена Училищна програма за превенция на отпадането;

4. МОМН ще финансира чрез национална програма изпълнението на дейностите по Училищните програми за превенция на отпадането в училищата, в които учениците допускат неизвинени отсъствия над средния брой за страната. Пилотно такава национална програма ще бъде въведена още от 2012 г.

 

В отговор на въпроси, Главният секретар Красимир Вълчев уточни, че в момента се обсъжда преструктуриране на групите общини при определяне на единните разходни стандарти, което ще доведе до по-високо финансиране на училищата в селските райони, които не са средищни или защитени – на този етап това са училищата, които се оказаха в най-голяма степен не-дофинансирани след въвеждането на делегираните бюджети. Г-н Вълчев пое също така ангажимент да провери какви са възможностите да бъде финансирано транспортирането на ученици в 9 и 10 клас от населените места, в които няма средни училища до гимназиите, в които те се обучават – според Деян Колев тази мярка ще увеличи процента на ромските младежи от селата, които завършват средно образование.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО ОЦЕНЯВАНЕ

 

Колеги, 

публикуваме СПИСЪКЪТ НА ОДОБРЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ към Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ). 

Успех на одобрените, а на тези, които не можеха да се включат, стискаме палци да излезе нова възможност!

Екипът на Център Амалипе :)

 

 

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДОЛОЖЕНИЯ ПО КП 33.9-2011

 

Вх. №

Кандидатстваща институция

Крайна оценка

1

33.9-054/26.09.2011

ОДЗ № 7 "Детелина", гр. София

95,33

2

33.9-056/26.09.2011

РИО-Хасково

94,33

3

33.9-055/26.09.2011

ОУ "Христаки Павлович", гр. Дупница

93

4

33.9-048/26.09.2011

ЦДГ № 167 "Малкият принц", гр. София

92,67

5

33.9-059/26.09.2011

НУ "Петър Берон", гр. Самоков

92,33

6

33.9-060/26.09.2011

ОДЗ № 128 "Феникс", гр. София

92,33

7

33.9-058/26.09.2011

СОУ "Христо Смирненски", гр. Койнаре

91,33

8

33.9-014/26.09.2011

ОДЗ "Пролет", гр. Оряхово

90,67

9

33.9-066/26.09.2011

66 СОУ "Филип Станиславов", гр. София

89,67

10

33.9-077/26.09.2011

СОУ "Христо Ясенов", гр. Етрополе

89

11

33.9-079/26.09.2011

ОУ "Св. Климент Охридски", с. Стоян Михайловски

88,67

12

33.9-067/26.09.2011

ЦДГ №1, филиал "Хо Ши Мин", гр. Дупница

87,33

13

33.9-061/26.09.2011

ОУ "Васил Левски", с. Караджово

87

14

33.9-068/26.09.2011

ПГ по транспорт, гр. Дупница

86,67

15

33.9-082/26.09.2011

ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", гр. Разград

86,33

16

33.9-084/26.09.2011

ОУ "Христо Ботев", с. Баница

86,33

17

33.9-071/26.09.2011

97 СОУ "Братя Миладинови", гр. София

85,67

18

33.9-072/26.09.2011

ОУ "Христо Ботев", Каспичан

85,33

19

33.9-091/26.09.2011

ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", с. Девене

85,33

20

33.9-083/26.09.2011

І ОУ "Н.Й.Вапцаров", гр. Берковица

83

21

33.9-088/26.09.2011

СОУ "Христо Ботев", гр. Брусарци

83

22

33.9-045/26.09.2011

ОДЗ „Мечта", гр. Кюстендил

81,67

23

33.9-078/26.09.2011

ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", гр. Първомай

81,67

24

33.9-064/26.09.2011

ОУ "Васил Левски", с. Смоляновци, обл. Монтана

81,33

25

33.9-050/26.09.2011

СОУ "Васил Левски", гр. Димитровград

80,67

26

33.9-086/26.09.2011

ОУ "Христо Ботев", с. Камбурово

80,33

27

33.9-047/26.09.2011

ОУ "Христо Ботев", с. Кардам

79,33

28

33.9-053/26.09.2011

ЦДГ № 2 "Звънче", гр. Петрич

78,67

29

33.9-052/26.09.2011

ОУ "Иван Вазов", гр. Кюстендил

78,33

30

33.9-036/26.09.2011

ОУ "Г.С.Раковски", с. Търнак

76,67

31

33.9-042/26.09.2011

СОУ "Св. Пасий Хилендарски", гр. Върбица

76,33

32

33.9-028/26.09.2011

ПГСС „Златна нива", гр. Айтос

76

33

33.9-007/21.09.2011

ІІІ ОУ "П.Р.Славейков", гр. Търговище

75,33

34

33.9-023/26.09.2011

ОУ "Д-р Петър Берон", с. Септемврийци

73,67

35

33.9-043/26.09.2011

ОУ "Митрополит А.Велешки", гр. Самоков

72,67

36

33.9-062/26.09.2011

Община Свиленград

71

37

33.9-025/26.09.2011

СОУ "П.Р.Славейков, гр. Видин

69

38

33.9-031/26.09.2011

ОУ "Св. Климент Охридски", гр. Павликени

69

39

33.9-076/26.09.2011

ОУ "Н.Й.Вапцаров", гр.Нови пазар

68,67

40

33.9-049/26.09.2011

СОУ "Гео Милев", с. Белозем

68,33

41

33.9-089/26.09.2011

ОУ "Георги Бенковски", с. Беломорци

66,33

42

33.9-081/26.09.2011

ОУ "Христо Ботев", с. Китанчево

65,33

43

33.9-070/26.09.2011

ОУ "Отец Паисий", с. Равна гора

64,33

44

33.9-074/26.09.2011

2-ро НУ "Васил Левски", гр. Омуртаг

64

45

33.9-011/26.09.2011

ПГХХТ , гр. Димитровград

63,33

46

33.9-005/21.09.2011

РЦПИОВДУСОП-гр. Монтана

63

47

33.9-037/26.09.2011

СОУ "Св.Св. К и Методий", гр. Смядово

62,33

48

33.9-073/26.09.2011

ОДК Смолян

61

49

33.9-039/26.09.2011

ОУ "Добри Войников", с. Победа

60,67

50

33.9-040/26.09.2011

СОУ "Христо Ботев, гр. Камено

59,67

51

33.9-075/26.09.2011

СОУ "Любен Каравелов", гр. Варна

59,33

52

33.9-095/26.09.2011

ОУ "Св. Климент Охридски", с. Буковлък

58,33

 

РЕЗЕРВИ

1.

33.9-017/26.09.2011

ОУ „Св.Св. Кирил и Методий", с. Орешник

56,67

2.

33.9-002/15.09.2011

ОДК Лозница

56

3.

33.9-030/26.09.2011

ОУ "Г.С.Раковски", с. Голямо Ново

56

4.

33.9-019/26.09.2011

ЦДГ "Пролет", гр. Койнаре

55,33

5.

33.9-016/26.09.2011

ОДК-Търговище

55

 


 

 

„Да помечтаем на всички езици”

Трети октомври в ОУ „Васил Левски”, село Караджово, област Пловдив не беше един от обикновените учебни дни /ако изобщо има такива J/. Не беше обикновен по две причини. Едната е, че именно от това училище в 11 часа стартира Пътуващата детска изложба „Моята мечта за ромите и за България днес”. Това е изложба на детски есета и рисунки, която се предвижда да обиколи повече от 90 училища в страната. Всяко от училищата е участник в проект „Превенция на отпадането на ромските ученици от училище”, финансиран от Фондация „Америка за България”. Идеята, която провокира създаването на подобна инициатива, се основава на вярата ни, че в много от случаите децата са по-мъдри от възрастните /които се надяваме да не са „възрастни” в пълния смисъл на думата, а по-скоро „пораснали деца” J/, а много често забравяме техния глас.

В „размирно” време, като нашето, решихме да попитаме учениците, без значение от техния етнос, за какво мечтаят, как виждат мястото на ромската общност в България, към какво се стремят! Този своеобразен „Кораб на детските мечти” всяка седмица ще акостира в ново училище, като всяко следващо на бяло платно ще оставя своето послание. Решихме, че ако успеем да съберем достатъчно есета не само на български, но и на ромски, на турски, на английски и т.н., можем да направим Пътуващата изложба международна. Така децата от близките балкански държави също ще могат да вземат участие в нея и да помечтаят заедно за ЕДИН ПО-ДОБЪР СВЯТ! На откриването на изложбата присъстваха представители на Център Амалипе: Деян Колев, Мария Балканджиева и Цвета Антонова, кметът на село Караджово, френския журналист Ан Дастакин, както и представител на община Садово – г-жа Ели Стоянова. Преди всичко обаче присъстваха много деца. Държейки в трепет есетата и пожеланията си, всяко от тях си представи творбата пред публиката.

Всеки знае, че детските мечти, чисти и неподправени могат най-добре да изрисуват думичките, които ние възрастните много често използваме, но по-малко съпреживяваме и вярваме в тях, а именно думи, като „толерантност”, „приятелство”, „заедно”, „можем”, „обичам” и ред други. Когато обаче чуем как дете от 3 клас говори за това, че иска всички негови приятели да останат задружни и да се обичат, нищо, че единият се казва Хасан,  другият Мануш, а третият Петър, тогава сякаш виждаме, че има „светлина в тунела”, че не всичко е политическа игра или дълбоко прикрита омраза, обгърната в стереотипи и предразсъдъци. Така де, все пак наистина това е бъдещето на България и трябва да се радваме, че именно то ни учи на единство!

Втората причина, поради която денят не бе обикновен,  бе и фактът, че непосредствено до „размирното” село Катуница (между Катуница и Караджово разстоянието е само 2 километра) , видяхме как ромчета, българчета и турчета учат и живеят ЗАЕДНО!

Ето какво ни каза майка от ромски произход „Не знам и не мога да разбера защо така ни делят. В нашето село всички се разбираме. Аз съм майката на ученичка от 7 клас, нищо друго няма значение”.

 

А това е пожеланието на Живка Ангелова, от ромски произход, 3 клас:

 

Моята мечта е

Да променя света

И всичко пак да е наред,

Да се веселя с приятели

И да играя все весели игри.

 

Нека пожелаем На добър час и Силен порив на учениците и няма да пропуснем да благодарим на целия педагогически екип, начело с Красимира Благоева от ОУ „Васил Левски”, за тяхното топло посрещане!

 

Пътуващата изложба ще завърши във Велико Търново през месец юни, където на Деветия детски ромски фестивал „Отворено сърце” най-добрите есета ще получат специална награда. Три награди ще има и за три от училищата, отправили най-творческото и позитивно пожелание към своите колеги!