Център Амалипе организира обучение за кандидатстване по проекти по ОП Развитие на човешките ресурси

                                                 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В периода 09-11.12.2011 г. Център „Амалипе”, съвместно с Институт „Отворено общество” - София, организира тридневен обучителен семинар на тема  „Подготовка на предложения за проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси” във връзка с обявената покана за предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”  и BG051PO001-4.1.06 “Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”. 

Обучението има за цел да даде насоки за това, как се подготвя проекто-предложение по гореспоменатите схеми за образователна интеграция и реинтеграция на деца от ромско малцинство, като: работа с формуляри, формулировка на идея за проект – резюме, цели, задачи, индикатори за качество, мониторинг, изготвяне на график с дейностите, бюджет, срокове за кандидатстване, както и да даде отговор на поставени от Вас въпроси. Във връзка с това, насърчаваме участниците, които имат идеи за проекти, насочени към задържане на деца, застрашени от отпадане, както и реинтеграция на вече отпаднали от системата на задължителното образование ученици, както и тези от Вас, които в момента подготвят педложения за проекти по конкретните програмни оси, да ги представят на семинара за разглеждане. Информация за обявите за безвъзмездна финансова подкрепа може да намерите на следните интернет сайтове:

http://sf.mon.bg/index.php?w=181011093837

http://sf.mon.bg/index.php?w=181011091214

Сборен пункт пред хотел „Етър” гр. Велико Търново на 09.12.2011 г. в 12.00 ч. Оттам ще отпътуваме за Комплекс „Бряста” с организиран транспорт, където ще се проведе обучителния семинар с начален час 14.00 ч.

Разходите за нощувка и храна на участниците ще бъдат покрити от ЦМЕДТ „Амалипе”. Транспортните разходи са за сметка на участниците.

Моля, желаещите да се включат в семинара да потвърдят участието си най-късно до 28.11. 2011 г. на  e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на тел. 062/600224. , като изпратят предварително по електронна поща кратко резюме на предложения за проекти в горепосочените приоритетни области.

Предварително Ви благодарим за съдействието и се надяваме на ползотворна съвместна работа!

Ромски мини спектакъл в ОУ "Иван Вазов" Харманли

Ромски мини спектакъл в ОУ "Иван Вазов", гр.Харманли

"Да си ром не е собствен избор. Всъщност всеки идва на този свят не по свое желание. Въпросът е: След като се е осъзнал като човек, какъв е животът му?
Всеки иска да живее по-добре от родителите си, но това, което искаме да ви покажем сега, не е да имаме по-хубави къщи, коли, дрехи и пари, а да получим едно добро самочувствие и култура. 
Културен ром! Как ви звучи? Възможно ли е? В нашия град, в нашето училище..."

С тези встъпителни думи започна спектакълът на СИП "Ромски фолклор" при училището ни, чийто ръководител е Снежа Иванова - учител по български език и литература. Инициативата се проведе в петък следобед в къща от ромската махала, чиито стопани са Миро Гумата и брат му. 
Няколко деца представиха ромска легенда за цар Баба, царица Дай и техните деца, която обяснява защо ромите са разпилени по целия свят. Група момичета играха модерни танци и рап,а момчетата - хип хоп. Накрая спектакълът завърши с традиционния ромски кючек. 
Водещи на спектакъла бяха Данко и Иван, в чиято къща се проведе събитието. Гости на спектакъла бяха директорът на училището, родители на децата, участващи в спектакъла,деца от училището и от махалата и журналисти от местните медии. 

pict

 

pict

Национална програма за безплатна профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 8 години

През октомври 2011 г. започна поставянето на силанти на деца от 5 до 9 годишна възраст в рамките на Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 г. в България. То е безплатно за родителите на малките пациенти и ще продължи до края на м. ноември.

За силанизирането на първите постоянни зъби на децата към момента са заделени 1.3 млн. лв. Финансирането ще бъде достатъчно, за да се обхванат всички желаещи. Националната програма предвижда всяка година да се обработват зъбите на 20 000 деца. Самото силанизиране ще се осъществява от лекари по дентална медицина в над 200 кабинета в цялата страна.
Всеки родител, който желае да се възползва от възможността ще може да се свърже със съответния регионален координатор на интернет–страницата на Програмата: www.oralnaprofilaktika.bg; На безплатен телефон 0800 1 45 46 могат да се задават въпроси и да се получи допълнителна информация.


Ето и официалният сайт: http://www.oralnaprofilaktika.bg/

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" обявява нови конкурсни процедури за образователна интеграция


Драги колеги, ето четири възможности за кандидатстване по ОП "Развитие на човешките ресурси", насочени към сферата на образователната интеграция. Желаем Ви успех и най-важното - спазвайте сроковете :)
BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора”


Министерство на образованието, младежта и науката, чрез Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми", в качеството си на Договарящ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси",кани

Министерство на образованието, младежта и науката, представлявано от Дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието" съгласно заповед № РД09 - 700/ 28.05.2011 г. в качеството му на конкретен бенефициент да подаде проектно предложение съгласно приложения пакет документи за кандидатстване по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Номер и име на процедурата: BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора"

Целта на настоящата схема е да се създадат условия за развитие на потенциала на личността на учениците с оглед бъдеща социална и професионална реализация.

Настоящата процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за целия програмен период е в размер на 100 000 000 лв.

Териториален обхват. Място на изпълнение.
Дейностите се изпълняват на територията на Р България

Допустими дейности:

1. Подбор на училища за включване в настоящата операция;

2. Организиране и провеждане на дейности за развитие на уменията на учениците от подбраните училища в областта на природоматематическите и хуманитарни науки, здравното образование и здравословния начин на живот, както и други ключови компетентности по смисъла на Европейската референтна рамка;

3. Осмисляне на свободното време на учениците, включително през периода на ваканциите, посредством създаване на кръжоци и клубове по интереси в областта на природоматематическите и хуманитарни науки, здравното образование и здравословния начин на живот както и други ключови компетентности по смисъла на Европейската референтна рамка;

4. Разработване и прилагане на програми за ученици с прояви на агресия или насилие; развитие на личните и социални умения на тези ученици с цел ограничаване на подобни явления в подбраните училища;


Крайният срок за подаване на проектно предложение е 5.12.2011 г., 16.30 час.

 

За повече информация: http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=1&id=522

 

BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”

 

МОМН набира проекти по програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства" 
Министерството на образованието, младежта и науката чрез Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми" стартира операция BG051PO001-4.1.05 "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства", която ще се реализира на територията на цялата страна и ще се финансира в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013 г. от Европейския социален фонд и националния бюджет.

Операцията е на обща стойност 6 000 000 лева.

За тези средства могат да кандидатстват общини, училища, детски градини, висши училища и организации с нестопанска цел, регистрирани съгласно действащото законодателство в Република България

Приемането на проектни предложения ще бъде без ограничения в срока на действие на схемата.

За повече информация: http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=1&id=524

 

BG051PO001-4.1.06 “Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”

МОМН набира проекти по програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система" 
Министерството на образованието, младежта и науката чрез Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми" стартира операция BG051PO001-4.1.06 "Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система", която ще се реализира на територията на цялата страна и ще се финансира в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013 г. от Европейския социален фонд и националния бюджет.

 

Операцията е на обща стойност 7 000 000 лева.

За тези средства могат да кандидатстват училища, общини и регистрирани организации с нестопанска цел.

Краен срок за представяне на предложенията е 16 януари 2012 г., 16.30 ч.

 
За повече информация: http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=1&id=525
 
 

BG051PO001-4.1.07 "Включващо обучение"

В рамките на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г. Министерството на образованието, младежта и науката стартира процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.07 "Включващо обучение".

Общ бюджет на процедурата: 10 000 000 лв.

Конкретен бенефициент: Министерство на образованието, младежта и науката, чрез дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието".
Крайният срок за подаване на проектните предложения е 28 ноември 2011г., 16:30ч.

За повече информация: http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=1&id=518