СИП "Фолклор на етносите-ромски фолклор" - обучение, забавление, настроение

 

Така де..днес приключи шестдневният семинар, организиран от Център Амалипе с учители за работа в мултикултурна среда. Драгият ни читател би си казал … Много семинари, много нещо, ала как да кажем..всеки път екипът ни излиза все по-зареден от срещите с директори, учители, родители. И няма как да е иначе, когато виждаме, че стереотипното мислене все по-лесно отстъпва  място на толерантността и свободата да схващаш другият, според личните му качества, не според етническата му или религиозна принадлежност…Наистина прекрасно усещане!!

 

Та, да се върнем да темата . Семинарът се проведе в две групи, тъй като желаещите бяха наистина много. Цялото събитие се състоя в дните между 13  и 17 октомври в хотел „Лесопарка”, град Лясковец :).

Преди да потопим участниците в същността на семинара, поискахме да разберем как те усещат работата с деца и ученици от смесен етнос. Поставихме си задача да обърнем представата им за еднотипно преподаване на материала, представяйки им „другата страна на монетата”.

Обучението бе насочено към спецификите за организиране на часовете по СИП „Фолклор на етносите-ромски фолклор”. За целта представихме програмата, която Център Амалипе разработи и въведе през 2001г, насочена към училища, в които се обучават ученици от смесен етнически състав. Тя е под формата на свободно избираемадисциплина „Фолклор на етносите-ромски фолклор” и е съгласувана с Министерството на образованието. В помощ на часовете по СИП-а, Център Амалипе издаде учебни помагала, които сега актуализираме и отпечатваме. През годините програмата се утвърди, като един от основните работещи методи за задържане и мотивиране, както на учениците, така и на техните родители. Именно поради това, запознахме участниците в семинара с мястото на СИП «Фолклор на етносите» в проекта на Център Амалипе, подкрепен от Фондация «Америка за България», наречен «Превенция на отпадането на ромските ученици от училище».

За ефективното провеждане на часовете по СИП-а е необходимо добро познаване на ромските групи в България. Ето защо чрез работа по групи, екипът на Център Амалипе представи основните характеристики и специфики на различните ромски групи. Така, при работата си в мултикултурна среда, учителите лесно ще могат да разпознават към коя група принадлежи ученика, какви схващания битуват в неговото семейство и обкръжението му. Основният подход в програмата по СИП, а и в цялата дейност на Център Амалипе е индивидуалната работа, както с деца, така и с родители и учители. За да се случва това е изключитлено важно да можем да определяме с какви хора работим.

Въз основа на структурата на учебните ни помагала, запознахме учителите с ромския бит, култура, фолклор, празници и обичаи. Това, разбира се, не стана чрез провеждане на «сухи лекции», а чрез множество интерактивни игри с участниците, за които бе голяма провокация да излязат от «общоприетият модел на държание», да се отпуснат и да разгърнат себе си. Смятаме, че успяхме да предразположим учителите да повярват, че именно разгръщайки собственото си въображение, ще намерят най-прекия и сигурен път са работа с деца от различните етноси.

В няколко от сесиите заложихме и практически указания за работа в часовете по СИП. Подходи, които сме видяли, че работят в другите училища. Проф. Мария Баева предложи на учителите различни форми на интерактивни техники, които провокират децата за активно участие в учебния процес. Непосредствено след нея Диана Димитрова, преподавател по СИП «Фолклор на етносите» от 9 години, разигра пред колегите си урок по СИП, като им представи и съвременно мултимедийно провеждане на уроци.

Като цяло в обучението имаше от всичко: и много нова информация, и практически занимания, и провокация..но някак без да го целим, винаги от едно нещо има повече и това е забавата! Вярно е, че в играта се раждат големите истини и идеи. През тези 6 дни, ние, както и голяма част от учителите, се заредихме с много емоции, намерихме  нови приятели. Честно да си признаем -  много от участниците искаха да продължим семинара с поне още два дни :) и се надяваха на лошо време, което да спомогне за това, но уви – хубавите емоциите трябва да бъдат отнесени там, където ще намерят почва за реализация, а именно -  в класните стаи. Искрено се надяваме, че сме дали достатъчно заряд, който да «възпламени» не само учителите по «Фолклор на етносите-ромски фолклор», но и целите учителски екипи.

Ето какво сподели Николинка Андреева, учителка от ОУ «Св.св. Кирил и Методий», град Първамай: Когато човек е добър и се раздава с любов на другите, резултатът от работата му не може да бъде лош. Тогава удоволствието и удовлетворението е пълно. Благодаря за топлото посрещане и приятелската обстановка, която създадохте.

За нас бе удоволствие да работим през тези шест дни с Вас, колеги!

Дерзайте!

КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ НА РОМИ В ПРОГРАМА ЗА КАНДИДАТ – СТУДЕНТСКА ПОДГОТОВКА – 2011/2012г.

 

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ Е

31 Октомври 2011 г.

Изисквания към кандидатите:

 

 1. Кандидатите трябва да са от ромски произход.
 2. Кандидатите трябва да са завършили средното си образование или да им предстои завършване през учебната 2011/2012 г.
 3. Кандидатите трябва да имат минимум Мн. Добър (5.00) от балообразуващите предмети, по специалността, която ще кандидатстват. Изискването за успех не важи за кандидати, насочили се към специалности свързани с изкуства или спорт. Успехът от балообразуващите предмети от дипломата за средно образование или от академичната справка, трябва да е не по-нисък от Мн. Добър (5.00)
 4. Кандидатите трябва да имат минимум Добър (4.00) общ успех от дипломата.

 

Необходими документи за кандидстване:

 

 1. Попълнен формуляр за кандидатстване/Кандидатите трябва да попълнят ясно и четливо заявление по образец за участие в настоящия конкурс. В заявлението кандидатите посочват координати за обратна връзка, както и специалностите, за които желаят да кандидатсват и предметите, по които имат нужда от подготовка./
 2. Кандидатите, които са завършили средното си образование, е необходимо да представят копие от дипломата си за средно образование.
 3. Кандидатите, които завършват средното си образование през 2011-2012 уч. год., е необходимо да представятсправка със срочните и годишните си оценки по всички предмети от 8 до 12 клас.
 4. Кандидатите трябва да приложат препоръка от преподавател по предмета, по който желаят да се подготвят.
 5. Кандидатите трябва да подадат по-горе посочените документи не по-късно от 31 Октомври 2011 г. на посочената електронна поща.
 6. Документи се изпращат единствено на посочената електронна поща.
 7. Кандидатури с неясна информация и/или липсващи документи няма да бъдат разглеждани.

 

       На одобрените кандидати ще бъде покрита стипендия за подготовка  по един предмет за кандидатстване във ВУЗ и таксите за кандидатстване в Университет. На приетите кандидати в Университет ще бъде покрита академичната такса за първата година от обучението. 

  Подготовката на кандидатите ще бъде организирана по места от Ромска студентска организация  “ Студентско общество за развитие на междуетническия диалог (СОРМД), като организацията  си запазва правото на селекция на кандидатите.
Кампанията е насочена само към кандидат – студенти, които ще кандидатстват в Държавни висши учебни заведения.
СОРМД окуражава всеки завършил или завършващ средното си образование младеж, желаещ да продължи своето образование, да се възползва от предоставената от нас възможност.
СОРМД благодари предварително на ромските и неромските неправителствени организации, общинските съветници, общински и областни експерти разпространяващи тази информация!

 

За повече информация:

Людмила Живкова,

е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Ромска студентска организация “Студентско общество за развитие на междуетническия диалог”

гр.  София 1000

бул.”Ал. Стамболийски ” №49, ет.3

Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Тел: 02/980 90 27; 02/980 90 27      

Факс: 02/980 90 27; 02/980 90 27

www.romastudents.org

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Заседание на ЦОИДУЕМ

На 7 октомври се проведе заседание на Управителния съвет на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. В него участваха Заместник-министър М. Дамянова, Главният секретар на МОМН Красимир Вълчев, Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Ивайло Иванов, Заместник- директорът Янита Манолова, членове на УС. Присъстваха и всички членове от квотата на гражданските организации – проф. Ирина Колева, Румян Сечков (Фондация С.Е.Г.А.) и Деян Колев (Център Амалипе).

Основната обсъждана тема бе как да се оптимизира правителствената политика за намаляване на неизвинените отсъствия и отпадането на учениците от училище. Бяха взети следните решения:

1. Ще бъде сформиран съвместен екип на МОМН и АСП, както и екипи на регионално и местно ниво, които ще проследяват за случаи на застрашени от отпадане и ще планират съвместни дейности относно намаляването на риска;

2. МОМН ще заложи – чрез новия Закон за училищното образование и чрез нормативни документи – изискването всяко училище да изготви своя Училищна програма за намаляване на отпадането;

3. ЦОИДУЕМ ще постави като условие при кандидатстването с проекти всяко училище да има одобрена Училищна програма за превенция на отпадането;

4. МОМН ще финансира чрез национална програма изпълнението на дейностите по Училищните програми за превенция на отпадането в училищата, в които учениците допускат неизвинени отсъствия над средния брой за страната. Пилотно такава национална програма ще бъде въведена още от 2012 г.

 

В отговор на въпроси, Главният секретар Красимир Вълчев уточни, че в момента се обсъжда преструктуриране на групите общини при определяне на единните разходни стандарти, което ще доведе до по-високо финансиране на училищата в селските райони, които не са средищни или защитени – на този етап това са училищата, които се оказаха в най-голяма степен не-дофинансирани след въвеждането на делегираните бюджети. Г-н Вълчев пое също така ангажимент да провери какви са възможностите да бъде финансирано транспортирането на ученици в 9 и 10 клас от населените места, в които няма средни училища до гимназиите, в които те се обучават – според Деян Колев тази мярка ще увеличи процента на ромските младежи от селата, които завършват средно образование.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО ОЦЕНЯВАНЕ

 

Колеги, 

публикуваме СПИСЪКЪТ НА ОДОБРЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ към Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ). 

Успех на одобрените, а на тези, които не можеха да се включат, стискаме палци да излезе нова възможност!

Екипът на Център Амалипе :)

 

 

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДОЛОЖЕНИЯ ПО КП 33.9-2011

 

Вх. №

Кандидатстваща институция

Крайна оценка

1

33.9-054/26.09.2011

ОДЗ № 7 "Детелина", гр. София

95,33

2

33.9-056/26.09.2011

РИО-Хасково

94,33

3

33.9-055/26.09.2011

ОУ "Христаки Павлович", гр. Дупница

93

4

33.9-048/26.09.2011

ЦДГ № 167 "Малкият принц", гр. София

92,67

5

33.9-059/26.09.2011

НУ "Петър Берон", гр. Самоков

92,33

6

33.9-060/26.09.2011

ОДЗ № 128 "Феникс", гр. София

92,33

7

33.9-058/26.09.2011

СОУ "Христо Смирненски", гр. Койнаре

91,33

8

33.9-014/26.09.2011

ОДЗ "Пролет", гр. Оряхово

90,67

9

33.9-066/26.09.2011

66 СОУ "Филип Станиславов", гр. София

89,67

10

33.9-077/26.09.2011

СОУ "Христо Ясенов", гр. Етрополе

89

11

33.9-079/26.09.2011

ОУ "Св. Климент Охридски", с. Стоян Михайловски

88,67

12

33.9-067/26.09.2011

ЦДГ №1, филиал "Хо Ши Мин", гр. Дупница

87,33

13

33.9-061/26.09.2011

ОУ "Васил Левски", с. Караджово

87

14

33.9-068/26.09.2011

ПГ по транспорт, гр. Дупница

86,67

15

33.9-082/26.09.2011

ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", гр. Разград

86,33

16

33.9-084/26.09.2011

ОУ "Христо Ботев", с. Баница

86,33

17

33.9-071/26.09.2011

97 СОУ "Братя Миладинови", гр. София

85,67

18

33.9-072/26.09.2011

ОУ "Христо Ботев", Каспичан

85,33

19

33.9-091/26.09.2011

ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", с. Девене

85,33

20

33.9-083/26.09.2011

І ОУ "Н.Й.Вапцаров", гр. Берковица

83

21

33.9-088/26.09.2011

СОУ "Христо Ботев", гр. Брусарци

83

22

33.9-045/26.09.2011

ОДЗ „Мечта", гр. Кюстендил

81,67

23

33.9-078/26.09.2011

ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", гр. Първомай

81,67

24

33.9-064/26.09.2011

ОУ "Васил Левски", с. Смоляновци, обл. Монтана

81,33

25

33.9-050/26.09.2011

СОУ "Васил Левски", гр. Димитровград

80,67

26

33.9-086/26.09.2011

ОУ "Христо Ботев", с. Камбурово

80,33

27

33.9-047/26.09.2011

ОУ "Христо Ботев", с. Кардам

79,33

28

33.9-053/26.09.2011

ЦДГ № 2 "Звънче", гр. Петрич

78,67

29

33.9-052/26.09.2011

ОУ "Иван Вазов", гр. Кюстендил

78,33

30

33.9-036/26.09.2011

ОУ "Г.С.Раковски", с. Търнак

76,67

31

33.9-042/26.09.2011

СОУ "Св. Пасий Хилендарски", гр. Върбица

76,33

32

33.9-028/26.09.2011

ПГСС „Златна нива", гр. Айтос

76

33

33.9-007/21.09.2011

ІІІ ОУ "П.Р.Славейков", гр. Търговище

75,33

34

33.9-023/26.09.2011

ОУ "Д-р Петър Берон", с. Септемврийци

73,67

35

33.9-043/26.09.2011

ОУ "Митрополит А.Велешки", гр. Самоков

72,67

36

33.9-062/26.09.2011

Община Свиленград

71

37

33.9-025/26.09.2011

СОУ "П.Р.Славейков, гр. Видин

69

38

33.9-031/26.09.2011

ОУ "Св. Климент Охридски", гр. Павликени

69

39

33.9-076/26.09.2011

ОУ "Н.Й.Вапцаров", гр.Нови пазар

68,67

40

33.9-049/26.09.2011

СОУ "Гео Милев", с. Белозем

68,33

41

33.9-089/26.09.2011

ОУ "Георги Бенковски", с. Беломорци

66,33

42

33.9-081/26.09.2011

ОУ "Христо Ботев", с. Китанчево

65,33

43

33.9-070/26.09.2011

ОУ "Отец Паисий", с. Равна гора

64,33

44

33.9-074/26.09.2011

2-ро НУ "Васил Левски", гр. Омуртаг

64

45

33.9-011/26.09.2011

ПГХХТ , гр. Димитровград

63,33

46

33.9-005/21.09.2011

РЦПИОВДУСОП-гр. Монтана

63

47

33.9-037/26.09.2011

СОУ "Св.Св. К и Методий", гр. Смядово

62,33

48

33.9-073/26.09.2011

ОДК Смолян

61

49

33.9-039/26.09.2011

ОУ "Добри Войников", с. Победа

60,67

50

33.9-040/26.09.2011

СОУ "Христо Ботев, гр. Камено

59,67

51

33.9-075/26.09.2011

СОУ "Любен Каравелов", гр. Варна

59,33

52

33.9-095/26.09.2011

ОУ "Св. Климент Охридски", с. Буковлък

58,33

 

РЕЗЕРВИ

1.

33.9-017/26.09.2011

ОУ „Св.Св. Кирил и Методий", с. Орешник

56,67

2.

33.9-002/15.09.2011

ОДК Лозница

56

3.

33.9-030/26.09.2011

ОУ "Г.С.Раковски", с. Голямо Ново

56

4.

33.9-019/26.09.2011

ЦДГ "Пролет", гр. Койнаре

55,33

5.

33.9-016/26.09.2011

ОДК-Търговище

55