Неизпратени писма - дискусия за ранните бракове

 

НЕИЗПРАТЕНИ ПИСМА – дискусия за ранните бракове в село Голямо Ново

 

Темата  за ранните бракове често се обсъжда в ОУ “Г. С. Раковски” с. Голямо Ново, общ. Търговище.

Учителите умеят да намерят подходящата ситуация, в която да поговорят с децата за приятелството, любовта, отношенията с родителите, женитбата, реализацията в живота.....Все важни неща, които чертаят бъдещето на всеки човек!

До момента се направени следните неща:

1. Външни лектори: В училището често гостуват специалисти, които професионално презентират актуални теми. Срещите с непознати хора са изключително полезни за ромските деца – освен , че ги информират, те им помагат да се социализират и интегрират, подобряват се комуникативните им възможности.

2. Ученически парламент: Втора година Ученическият парламент периодично проучва темите, по които желаят да разговарят учениците.

3. Учебни дебати: Стараем се темите за дебатиране да са свързани  винаги с обикновенни чувства и стремления, присъщи на всеки човек ( винаги стигаме до темата  за ранния брак и реализацията в живота. Последната тема, по която дискутирахме бе: „Моето бъдеще зависи от мен”. Представиха се четири тези: „Образованието – гаранция за активност и личен успех”, „Европа – план за реализация”, „Родно място – възможност за добър живот” и „Създаването на семейство – единствена възможност за житейска реализация”. Учениците  се разделиха на четири групи в зависимост от това коя теза подкрепят. Сформираха се само три екипа, четвърти не се оформи. (Това беше радващо).

4. СИП “Фолклор на етносите-ромски фолклор”:

Децата записаха истории, донесоха снимки и дори пожелаха да покажат булчинските рокли на майките си. Подредихме изложба от лъскави и цветни ромски сватбени облекла. Съвсем неочаквано се появиха майки, които пожелаха сами да разкажат пред децата за живота си.

5.“Неизпратени писма” - Прочетохме и обсъдихме историите от книжката “Женски съдби” ( 5-6 кл. в СИП “Фолклор на етносите – ромски фолклор”; 7-8 кл. в СИП “Сексуално и репродуктивно здравно образование”).

След дискутиране стигнахме до следните изводи:

  1. Ранните бракове не са част от традициите в селото.
  2. Местната общност търпи развитие и ранното съжителство започва да става отживелица.
  3. В селото няма насилствени бракове, кражби и продажби на булки.
  4. Децата искат да учат, родителите (повечето) осъзнават необходимостта от образование.

 

 

Славка Георгиева, преподавател по СИП „Ромски  фолклор”

 

в ОУ „Г.С.Раковски”, село Голямо Ново, обл. Търговище

 

 

Заедно сме по-силни

„Заедно сме по-силни”

 

Международният ден на ромите - Осми април бе отбелязан и в четирите училища в област Пловдив, участници в проект „Превенция на отпадането на ромски деца от училище”, това са: ОУ, с.Богданица, ОУ „Христо Ботев” с.Брестовица, ОУ „Васил Левски” с.Караджово и ОУ „Г.С. Раковски” с.Болярци. Училищата

Фестивалът под мотото:"Заедно сме по-силни" се проведе на 8 Април в читалището на с.Болярци, общ.Садово.

Фестивалната програма бе разделена на две части-концерт и спортен турнир....

На сцената на читалището учениците от четирите училища показаха своите таланти и умения. Във фоайето на читалището бе подредена и изложба от изделия, изработени от учениците на четирите училища. Интересното бе, че всяко училище имаше различен облик и собствен кът, който представяше идеята на училището, това направи фестивала още по-интересен.  Фестивалът бе открит с народните танци, танцувани с много любов от учениците от ОУ "Г.С.Раковски" с.Болярци. След това, учениците от ОУ "Васил Левски" с.Караджово ни потопиха в магията на ромските танци по света. Учениците от ОУ-Богданица с.Богданица ни разказаха легендата за преселението на ромите, тяхната история и съкровените им житейски тайни. Първата част завърши с учениците от ОУ "Христо Ботев" с.Брестовица които, показаха своите певчески и музикални умения придружавани от своите инструменти. Настроението наистина не напускаше залата, защото  и без сценарий, след като засвириха учениците всички останали ученици импулсивно станаха и се хванаха на хоро. Празничният концерт завърши със стихотворението и песента за приятелството/Амалипе/, изпята от всички участници заедно...

Втората част на фестивала продължи със спортни турнири. Отборите на  училища след изтеглен жребий премериха своите сили на футболното игрище в двора на ОУ "Г.С.Раковски". Всички викаха за всички, защото вече си бяха създали нови приятелства и бе трудно да подкрепят само своите отбори. Децата пяха, танцуваха и спортуваха заедно. Всички тръгнаха си с подаръци, грамоти и дипломи, заредени с добро настроение!
Целта на фестивала бе изпълнена - "Заедно наистина сме по-силни".

Красимира Благоева,

Директор на ОУ „Васил Левски”,

С. Караджово, област Пловдив

 

Съставя се харта за образованието с ученически идеи

СЪСТАВЯМЕ ХАРТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО С УЧЕНИЧЕСКИ ИДЕИ

Харта за образованието ще бъде съставена чрез гласуване в интернет. Това съобщи Камен Чипев, ръководител на проекта в България. Над 1000 ученици от 30 града са дали 280 предложения как да направим образованието по-добро.

За целта през септември 2010 г. учители от цялата страна бяха обучени да преподават уроци от два образователни пакета: „Биоразнообразие и бедност” и „Изменение на климата и икономика”. Подобряване на образованието е една от целите на ООН за развитие през хилядолетието.

Проектът е част от кампанията „От бедност към благоденствие”, финансиран от ЕС. Най-добрите десет предложения ще са част от хартата.

Гласуването започна във вторник на интернет сайта http://bg.poverty2prosperity.eu/bg/, като събирането на мнения ще е до 8 април, а резултатите ще се обявят на 20 април. Учениците от Великобритания, Унгария и Гана също изготвят харта за образованието. Резултатите ще бъдат обобщени и добрите предложения ще се разгледат в ЕС.

От сайта на Национална мрежа за децата  http://nmd.bg/2011/03/%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BC%D0%B5-%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D1%81-%D1%83%D1%87/

Източник: Новинар

Снимка: Новинар

Работна среща с базови учители "С внимание към всяко дете"

В дните между 10 и 12 Март в гр. Лясковец, Център „Амалипе” организира тридневна работна среща с базовите учители на училища-участници в проект „Превенция на отпадането на ромските деца от училище”. Проектът е тригодишна програма, която се финансира от Фондация „Америка за България” и цели да обхване в края на третата година над 200 училища на територията на страната.

В началото на срещата Деян Колев представи общото развитие на проекта до момента. По време на последвалите фокус групи „С внимание за всяко дете” разгледахме отделни случаи на застрашени деца, учителите споделиха методите с които са предотвратили случаи на отпадащи деца, обсъдихме трудностите, които са срещнали при работата си до момента. Обмениха се нови идеи за задържането на децата в училище. Всеки базов учител представи  съвместната работа на своето с пилотното му училище с акцент към задържането на децата в училище.

Прочети още: Работна среща с базови учители "С внимание към всяко дете"