Фонд за стипендии в подкрепа на ученици, които се обучават в гимназиална степен

Фондация „Америка за България” има удоволствието да обяви създаването на Фонд за стипендии в подкрепа на ученици, които се обучават в гимназиална степен. Пилотната програма ще бъде достъпна само за организации, които в настоящия момент са партньори на ФАБ по проекти, свързани с ученици в икономически неравностойно положение. Учениците няма да получават пари в брой, а администриращите организации ще закупуват месечни карти за транспорт и учебници за подбраните стипендианти. Сумата на индивидуалните стипендии не може да надвишава 400 евро на ученик в рамките на една учебна година. Тези стипендии нямат ограничение по отношение на етническата принадлежност на децата.

Кандидатите за стипендии трябва да отговарят на следните критерии:

1. Семейства с ниски доходи - доходът следва да бъде доказан със служебни бележки или други документи от работодателя или бюрата по труда. Родителите, които не работят на договор и не са регистрирани в бюро по труда - декларация, че нямат постоянна работа. Организациите могат да прилагат личната си преценка при дефинирането на ниския доход, но трябва да положат всички усилия за подбора на деца, които срещат истински икономически затруднения.

2. Проблем с големите разстояния - подбраните кандидати трябва да живеят на разстояние от училището, което изисква ползването на транспорт, за който е необходимо закупуването на абонаментна карта. Предимство имат учениците, които живеят в отдалечени от училището квартали или учат в съседни градове и села.

3. Общ успех, препоръка и есе - кандидатите за стипендия трябва да представят официален документ от училището (служебна бележка или др.) с информация за общия успех от предишната година, препоръка от техен учител и есе на тема „Какво мога да направя аз за подобряване на положението в ромската общност”.

Администриращите организациите сформират комисии за подбор на кандидатите, които трябва да включват членове на техния екип, учители и представители на местната общност. Комисиите преценяват кои от децата, които към момента участват в програми, финансирани от ФАБ, могат да получат стипендии. Важни критерии при избора са: ниски доходи на семейството, значително разстояние до училището, демонстрирана необходимост от подпомагане, среден успех в училище, престиж на средното училище, в което детето учи или е прието, както и репутацията на детето в общността (дали околните го смятат за сериозно и отговорно дете, заслужаващо доверие и т.н.).

Краен срок за кандидатстване за подпомагане е 30 юли 2011г.

Формуляр за кандидатстване можете да изтеглите от http://amalipe.com/

Формулярът и придружаващите документи мижете да изпратите на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , както и по обикновена поща: ЦМЕДТ «Амалипе», гр. Велико Търново, п.к. 113

Семинар с директорите от училищата, одобрени за втората година на проект "Превенция на отпадането на ромските ученици от училище"

 

Семинар за планиране на втората година от програмата за намаляване на отпадането на ромски деца от училище

 

На прага на летните отпуски и пръските от морски вълни, Център Амалипе проведе генерална среща-семинар с училищата, продължила от 2 до 6 юли. Участниците в нея са директори на училищата, които избрахме да се включат през втората година на проект „Превенция на отпадането на ромските ученици от училище”.  Проектът се реализира на национално ниво и се финансира от Фондация „Америка за България”. Целта му е в изградената мрежа от училища да се намали значително броят на отпадащите ученици, бепричинните отсъствия, както и да се повиши успеха на учениците. Проектът се надгражда върху методология за ефективната работа с ученици, родители и учители, чрез въвеждане на СИП «Фолклор на етносите – ромски фолклор», съвместни дейности с институциите, родителите и децата за мотивиране на учениците за активно участие в училищния живот и продължаване на образованието в гимназиална степен. Моделът, който прилагаме и във втората година от проекта, е познатият – съвместна работа между базово и пилотни училища, при който базовото е водещото училище, което ще оказва помощ на пилотните за задържане на учениците в класните стаи.

Проектът се реализира за втора година, като броят на училищата, включени в него нарастна от 35 на 100 училища от 20 области  от цялата страна. Във връзка с разширяването на проекта събрахме над 100 директора от училища, заявили желание да участват в това ни начинание. В продължение на четири дни екипът на Център Амалипе представи същността, целите на програмата, както и основните дейности, които тя предвижда. Училищата по области имаха възможност сами да откроят проблемите си и с оглед на целите на проекта сами да предложат методите и дейностите, които ще задържат и ще мотивират ефективно учениците им. Идеите, които се родиха във всяко училище по време на срещата ни,  ще бъдат заложени в индивидуалната програма за превенция на отпадането, която всяко едно от тях ще изготви. Център Амалипе ще подкрепи изпълнението на училищните програми чрез малки съвместни проекти на базово и пилотни училища, като същевременно с това ще оказва методическа помощ при реализирането й чрез осигуряване на екип от експерти в сферата на образователната интерграция.

Всички наши срещи са насочени към това да провокираме педагогическите екипи сами да осъзнаят проблема и да дадат свои решения за решаването им. Защото вярваме, че всяко дете е отличник, стига да бъде накарано да повярва в това.

Нашите участници споделиха:

«Чудесна инициатива, прекрасни хора, благородни намерения! Благодаря Ви за всичко видяно и преживяно! Колкото повече хора се докоснат до Вас и Вашите идеи, толкова по-добър ще стане света за всички деца!» , Теодора Божинова, ОУ «Хр.Ботев», с. Разлив; Иванка Иванова, ОУ «Хр.Ботев», с. Джурово.

 

Традиционен благотворителен бал в ОУ "Васил Левски" с.Караджово

На 02.07.2011г. за четвърта поредна година се проведе традиционен благотворителен бал в ОУ ”Васил Левски” с. Караджово, общ. Садово. Оказа се, че форматът на благотворителност, който сме избрали в нашето училище е един от най-устойчивите модели за популяризиране на извънкласните дейности, като по този начин се набират средства за тяхното бъдещо развитие. Всички стари и нови приятели и съмишленици имаха възможност да си закупят за спомен изделия, изработени от ученици и учители и да се насладят на програмата, изнесена също от тях, като през това време се подкрепяха с лакомства и напитки, наредени в учителската стая, в която бяха обслужвани от доброволци-родители и ученици, осигурени от нашите спонсори, на които изказвам своята огромна благодарност. Чрез тях тази вечер се оказа още по-приятна и весела. Организацията на това мероприятие бе изцяло дело на колектива на ОУ ”Васил Левски” и най-важните ни помощници – родителите на нашите деца. Тази вечер сцената за изява бе дадена не само на нашите деца-настоящи възпитаници, а и всички се насладиха на порасналите ни и завършили възпитаници, които вече са се реализирали. Нали разбирате, че вълнението на общността е още по-голямо поради факта, че вижда и модел на бъдеща реализация извън границите на селото.  Един от най-вълнуващите за колектива момент бе получения ден преди нашето мероприятие ГОЛЯМ КОЛЕТ от нашите нови приятели – ученици и учители от ОУ ”Г. С. Раковски” с. Голямо Ново, общ. Търговище. Изделията, които ни изпратиха за благотворителна разпродажба бе техния принос и съпричастност към нашата кауза. Приятели от община Търговище,  ПОКЛОН и ОГРОМНО БЛАГОДАРЯ!


Смятам, че устойчивостта на този формат се получава поради факта, че сме избрали постоянна дата за провеждането му – първата събота след Петровден. Така за нас учебната година вече е приключила, всички класни стаи се превръщат в работилници, в които дейно участие вземат вече и родителите на нашите деца, (а и избегнахме „анатемата” на попа и не се веселим по време на пости JJ. Всяка година броят на посетителите, любопитковците и желаещите да ни подкрепят, се увеличава. Мероприятието ни посетиха около 250 души.

Сумата, която събрахме е 1513 лв., като 934 лв. са от продажба на изделия и вход. Мисля си, че усилията си заслужават. Този заключителен етап на дейностите в училище дава възможност на всички да видят какво правим в училище през годината и да ги привлечем на наша страна в общите ни усилия за развитие.

Красимира Благоева - директор

Какво се случи на Осми национален детски ромски фестивал "Отворено сърце"

Здравейте, приятели!

За осма поредна година Център Амалипе сбъдна една прекрасна среща! Проведе се Национален детски ромски фестивал „Отворено сърце”. В дните между 4 и 5 юни в парк „Марно поле”, Велико Търново, нашата сцена събра  800 дечица от над 50 училища от цялата страна.

Фестивалът се проведе с партньорството  на община Велико Търново и под патронажа на Д-р Румен Рашев, кмет на нашата община. Главни спонсори на фестивала бяха Фондация „Америка за България”, с която Център Амлипе реализира съвместната си тригодишна програма  „Превенция на отпадането на ромски ученици  от училище”.

Официални гости на събитието бяха: Министър по управлението на средствата от ЕС - Томислав Дончев, който заедно с Д-р Рашев откри фестивала; Янита Манолова, Лало Каменов, Лили Ковачева, Франк Бауър, президент на Фондация „Америка за България”, както и редица други.

А сега за Фестивала! Не мога да не спомена, че напрежението по цялата организация и всички дребни неща, покрай нея, се изпариха в мига, в който започнаха детските изпълнения! Сцената на „Отворено сърце” бе отворена с изпълнението на невероятните дечица от град Тетевен към Читалище „Съгласие”. Те ни заляха с музикални ритми, представяйки ни своите танци, сред които блестна индийския им.

Всяко училище даде всичко от себе си, за да зарази публиката с творчеството си. Училища, които взеха участие във фестивала бяха избрани според постигнатите резултати през изминалата учебна година. Център Амалипе, заедно с Фондация „Америка за България” следеше неуморно развитието на училищата, постиженията им в задържането на ромските деца в класните стаи, работата им с родителите и създаването на благоприятна училищна среда! Нашите 50 участника се справиха положително с всички тези критерии, като дадоха сериозна заявка за следващото си участие.

Посланието, която фестивалът отправя всяка година е свързано с постигане на толерантност, уважение към различните, разкъсване на стереотипите към ромската общност! Апелът, който малки и големи отправяха с всяко едно свое изпълнение бе, че Светът е за всички!

Освен фестивалната програма, посетителите имаха възможност да се насладят и на многото ателиета, разположени в парка. Голяма част от училищата имаха свои обособени кътове, в които представиха своите майсторски изпълнения! Заедно с гостите и нашите доброволци, като резултат от гласуване, ние наградихме най-добрите ателиета през двата фестивални дни. За първият ден това бе ателието на ОУ „Отец Паисий”, село Равна гора, които успяха да спрат дъха на посетителите със своите невероятни пана. Сред тях се открои паното „Морско дъно” и „Жена”. Не трябва д пропускам да и работилничките на ОУ „Васил Левски”, село Караджово, които за поредна година изработиха прекрасни бижута и всякакви джунджурий, които „хващат окото” с фантазията и хъса при изработването им. СОУ „Иван Вазов” от град Вършец показа работата си, свързана с изработването на икони, рисунки върху стъкло, плетени кошници и други. Не мога да изредя всички прекрасности, скупчили се на фестивала, под усърдната изработка на детските ръце! Всички бяха великолепни!

Освен училищните ателиета, тази година привлякохме художници и всякакви творци, които показваха на децата как изработват бижута, картини, плетени изделия, тарамбуки. Интересът бе голям, тъй като приготвяхме на открито калдарашко кафе. Децата можеха да бъдат изрисувани с къна в хиляди индийски вариации. И тази година не отстъпихме от традицията и поканихме Мадам Касандра, която предсказа бъдещето на голяма част от участниците.

Сред шарени танци, огнени ритми, драматизации на приказки, въстановки на обичаи, забравихме ежедневното, сивото и някак се върнахме към идеята – катализатор на нашата работа – детски усмивки. Много от нашите участници нямаха желание да се връщат. И наистина – атмосферата, която се фестивала разпръсна  сплоти всички участници и създаде много и силни приятелства.

Но макар и фестивал, някой трябваше да грабне наградата за цялостна работа. Тя бе предоставена от община Велико Търново и връчена от г-жа Румяна Йорданова, Директор на Дирекция „Образование”. Тази година училището, което се отличи с активност и положителни резултати в сферата на образователната интеграция бе ОУ „Йордан Йовков” от Добрич.

Успоредно с това раздадохме хиляди други призове, награди и грамоти.

Не пропуснахме да наградим и победителите в етно ревюто – Мис и Мистър „Отворено сърце” 2011, които се излъчиха от публиката. Те бяха от Тетевен и Дунавци. Истината е, че ни бе изключително трудно, поради това излъчихме три Миски J.

Освен фестивалните дни, Център Амалипе организира и специални изложби, които показаха детското творчество под формата на есета на тема „Шарени традиции и детските амбиции”. Изложбата бе съпътствана с картини, създадени от художници и студенти от Факултета по изобразително изкуство към ВТУ „Св.св. Кирил и Методоий”. Темата на картините бе „Ромската жена”. Жителите и гостите на града имаха възможност два дни да прочетат, разгледат и оценят трите най-добри есета и картини, които бяха наградени по време на фестивалната програма.

Сред есетата първото място бе отредено за Борис Пенков от Дряново с „Шарени традиции”. Първото място при картините получи Невена Лефтерова от Факултета по изобразително изкуство с нейното творение „Циганка”.

Можем да говорим още много за цялата приказка, която ни се случи! Но..мисля, че трябва да запазя част от нея в сърцата си, защото именно такива срещи ни дават сила да продължим с нашата кауза!

Мисията бе изпълнена – ВСИЧКИ ЗАЕДНО ВГЛЕДАНИ В ПО-ДОБРОТО БЪДЕЩЕ! Изкуство и фолклорни ритми на едно място!

Искрените си благодарности изказваме на нашите неуморни доброволци / от от Клуб К7 към Център Амалипе, от Български младежки червен кръст, от ВТУ „Св.св. Кирил и Методой”/. Благодарим на всички, които приеха каузата за своя и дадоха своят принос към магията, която изживяхме! Благодарим и на нашия ентусиазиран и енергичен екип-  режисьорът Радослав Гизгинджиев  и операторът  - Момчил  J!

Благодарим на малките и големи участници, на техните учители и родители!

Благодарим и на музикална група Зора от град Варна, които съпътстваха нашите изложби и им придадоха свободния дух на фолклора!

Няма да поглеждам назад с тъга или скрита въздишка. Няма да затварям спомени в бутилки, защото знам, че най-прекрасното предстои и след всеки край идва ново начало!

Затова се разделям с Вас със заявката, че Деветото издание на Детски ромски фестивал „Отворено сърце” ще събере на сцената си и деца от близките балкански държави; ще даде поле за изява на още повече творци, желаещи да споделят магията на изкуството с децата! Стискам в ръце късче от емоциите, причинени ни през тези два дни!

Весело лято на всички малки и големи деца! И до най-скорошни срещи!

Мария Балканджиева, Център Амалипе