Училището кани бащата – стремеж към едно обещаващо партньорство

Нели Славчева - Харитонова – ОУ „Св. Климент Охридски” – Павликени

Емилия Иванова-Великова – ОУ „Св. Климент Охридски” – Павликени

Вниманието на родителите е фактор, който е на първо място по значение в сравнение с усилията на специалистите в училище и личната мотивация на всяко едно дете. Ето защо успешната комуникация и взаимодействие между родители и учители е от изключително важно значение, както за децата, така и за самите тях.

В доклада се представя опит от работата по проект за включване на родителите в училищния живот и за изграждане на силна училищна общност.

Основно училище „Св. Климент Охридски” се намира в централната част на град Павликени и в него се обучават 436 ученици в начален и прогимназиален етап. То е средищно и 30% от децата са от близките населени места. Етническият състав е разнообразен. Висок е процентът на тези, които са обхванати в целодневна организация на обучение и практически са през целия ден в класните стаи, а екипът се стреми да осигури адекватни условия за тяхното възпитание и обучение.

Настоящата разработка споделя добра практика за партньорство между учители и родители.

Периодът на реализация е учебната 2015-2016 година.

Дейностите се реализират от екип от начален учител, възпитател, психолог, представител на родителския актив с ясно разпределени ангажименти.

Целевата група включи 23 третокласници от един клас на ОУ „Св. Климент Охридски”.

Затова и целта, която си постави екипът на проекта е изграждане на доверие и подобряване на партньорството между училището и семейството чрез активно участие на родителите в учебния процес и в извънкласни дейности.

Задачите, които си поставихме бяха:

1. Да привлечем родителите към училищния живот.

2. Да изградим умения за работа в екип.

3. Да запознаем родителите с работата и предизвикателствата пред българския учител.

За да реализираме поставените задачи планирахме следните дейности:

1. Активно включване на родителите в учебния процес.

2. Отворени дни за посещение на родителите в училище.

3. Родители – инициатори - съдействат при изготвянето и изработването на помощни средства и материали, необходими за учебната дейност и извънкласните форми.

За постигане на целите реализирахме следните дейности:

Проведохме родителска среща – канал за проучване на нагласите

За да проучим общото настроение инициирахме родителска среща, на която представихме идеята за включване на значимите мъже в живота на детето в училище. Адресирахме идеята максимално отворено като пояснихме, че това могат да бъдат – татко, втори баща, дядо, чичо, вуйчо, батко… Уточнихме, че участието в инициативата е доброволно и целта е да се подпомогне представянето на децата в училище и цялостната им мотивация за учене по един по-нестандартен начин. Окуражихме майките да подканят своите съпрузи или важни за детето мъже.

  Осигурихме среща с психолог – важно условие да подготвим децата, които живеят в непълни семейства и да избегнем негативните емоции

  Отчитайки особеностите на семействата в класа, тъй като поради една или друга причина не винаги биологичният баща е основната мъжка фигура в живота на детето, поканихме психолога на училището - г-жа Рени Велкова. Разговорът с тях имаше за цел да отстрани подводните камъни, които биха могли да ни подхлъзнат, навлизайки в личното пространство на семейството.

  С откритост, ентусиазъм и искрена вяра, че това, което правим има смисъл, стартирахме инициативите. 

 „Седмица на бащата” – 8 дни, 8 идеи за споделени моменти

В рамките на една седмица планирахме модели за позитивно общуване между децата и значимите за тях мъже.

„Днес татко е в клас” – гостуване в клас на значими мъже в живота на детето

Идеята на инициативата е бащите да гостуват на класа като разкажат за професията си.

В Час на класа наши гости бяха двама татковци, които ни разказаха за своите интересни професии. Компютърният специалист, таткото на Станислав и таткото на Пламен - инжeнер селскостопански машини.

Децата слушаха, с интерес, от компютърния специалист важни особености за неговата работа. Получиха съвети за това как да се пазят в интернет от непознати, разбраха вредите и ползите от компютъра, научиха значението на понятието "хакер".

С голяма селскостопанска машина, в двора на училището пристигна следващият гост. Той ни разказа за значението на селското стопанство и машините, които са нужни за обработване и прибиране на реколтата, а всички деца имаха възможността да се качат в модерния трактор. Накрая получихме подаръци от фирмата за селскостопански машини.

Двете професии и очарованието на бащите провокираха любопитството на децата. А въпросите им получиха компетентни отговори.

„Един ден музика” – гостуване на татко, който е  музикант

Идеята на инициативата е да бъдем гости на бащите.

Във втория ден от Седмицата на бащата посетихме репетиционната зала на група NOIS, в която свири таткото на Мария. От него научихме много интересни неща за музиката и музикалните инструменти. Всеки имаше възможността да се докосне до китарата и дайрето. Насладихме се на изпълнението на Мария и татко й, а за довиждане изслушахме още едно негово изпълнение.

А след това бяхме отново домакини.

За професията на пожарникаря, за противопожарната безопасност, за ежедневието и рисковете, които крие тази професия разговаряхме със свакото на Невена.

По-късно дядото на Емилия разказа за сбъднатата си детска мечта да бъде учител, за отговорностите да ръководи кооперация и неговото хоби да пише стихове.

Ден трети от Седмицата на бащата. Отново имахме един изпълнен с интересни познания ден.

Днес ни посети таткото на Алекс, който ни разказа за създаването на БДЖ и най-общо казано, професията на железничаря. Децата научиха за видовете длъжности в железопътния транспорт, но най-голям интерес предизвика у тях професията на ръководител движение. Запознаха се с видовете движения, с които той ръководи преминаването на влаковете през гарата. Беседваха с него за безопасността при пътуване с влак, видовете влакове и много други неща. Имаха възможност да се снимат с шапката и палката на ръководител движение.

Следващият ни гост за деня беше дядото на Боряна, който 40 години е работил като печатар. Децата получиха интересна информация за печатарската работа от миналото до сега. Имаха възможност да гледат през специални лупи.

След деня, в който разбраха как се пишат „римувани думи“, разкази и приказки, днес научиха и как те се отпечатват.

„Образователна екскурзия с татко“ – позитивно общуване сред природата и артефактите на историята

В четвъртия ден от Седмицата на бащата посетихме „вековния град” Велико Търново, хълма Царевец и парка Света гора. Придружаваха ни таткото на Станислав, а автобусът бе шофиран от чичото на Калина. Тук се включиха и майките. Неизменно с нас са майката на Лазаринчо и майката на Стефчо, като медицинско лице. Децата се запознаха с важни исторически факти от историята на Второто българско царство.

В парка Света гора, чичото на Калина ни разказа за отговорностите на професията - шофьор. След интересната беседа децата имаха възможност да се насладят на интересните кътове за игра в парка.

„Бързи, смели, сръчни“ – училището като атрактивно място за извънкласни дейности

Ден пети. Делниците от седмицата приключиха с най-забавната изява - „Бързи, смели, сръчни“ в двора на училището. Децата и техните татковци се състезаваха в щафетни игри и се забавляваха под бурните аплодисменти и подкрепа на семействата.

„Четем и рисуваме заедно с тати“, „Готвим с тати за изненада на мама“ и „Запечатани спомени с тати – постер“ – инициативи за позитивна комуникация вкъщи

Финал на Седмицата на бащата. Общуването пренесохме вкъщи.

В съботните и неделни дни правиха нещата заедно – четоха, рисуваха, ловиха риба, готвиха… заедно със значимите мъже от семейния кръг.

Спомените, запечатаха в постер. Един чудесен финал на една изпълнена с много емоции и обогатена с нови знания от различни области, за децата, седмица. Всички ние бяхме много въодушевени и заредени с положителни емоции. А децата с нетърпение очакваха  нови идеи за следващата кампания, в която да се включим.

Мултипликационен ефект

Ден на народните будители. Децата учиха, рисуваха, играха и се забавляваха с помощта на Букварино (образователна игра за историческите личности на България). Наши гости и помощници бяха част от родителите на децата.

Час по родолюбие. Децата изготвиха картички и писма, с които поздравиха своите родители за Деня на християнското семейство.

Международен ден срещу тормоза “Ден на розовата фланелка“. С активно включване на родителите.

Час по гражданско образование на тема „Не на тормоза в училище“. Преди часа децата поднесоха розови панделки на своите връстници. Включихме родители и гости в играта „Кръг на избора“, писахме послания върху розови цветчета и ги залепихме върху Дървото на Приятелството. Часът завърши с игра, организирана от родителите „Нарисувай своето сърце “ върху постер изготвен от тях. С надутите балони в стаята направихме сърце, а след това излязохме в двора на училището и заедно с учениците от другите класове образувахме огромно сърце и пуснахме балоните, като посланици на Доброто и Приятелството. Децата осъзнаха, че доброто и злото са в техните ръце, за това винаги трябва да бъдат добри!

Самооценка на иновационния елемент

Позитивното включване, на важните в живота на детето, мъже е важна стъпка за осигуряване подкрепа и нагласи, от които всеки родител се нуждае. Работата със съдействието на семейството

Възможността за общуване и опознаване между деца от социални, етнически и културни етноси и техните родители създаде условия за едно пълноценно функциониране на училищната общност, в която ключова роля е участието на родителите като пълноценни и равноправни партньори.

Описание на постигнатите резултати

В резултат на работата отчетохме, че проектът е успешен, защото:

  1. Участието на значимите мъже в живота на детето повишиха самочувствието им в училище;
  2. Създадохме една неформална среда, която стимулира отношенията;
  3. Изградихме успешна връзка с родителите, на които можем да разчитаме в организирането на бъдещи съвместни дейности.

Предимства на представената практика.

Стремежът на татковците да бъдат в училище е смисъла на цялото семейство да участва в училищния живот на детето. И това е една сериозна заявка за обещаващо партньорство в името на децата.