Мотивационна кампания за продължаване на образованието

Един от елементите, част от програмата "Всеки ученик ще бъде отличник" на Център Амалипе, насочени към преодоляване на образователните дефицити по отношение на ромската общност, е насочен към повишаване на броя деца, които след успешното завършване на 7/8 клас продължават образованието си в средни училища. При стартирането на Програмата процентът деца в училищата, включени в Програмата, които продължават в средни училища беше 39 %. В края на 2014/2015 г. в резултат от системната и целенасочена дейност на училищата за мотивиране на учениците и техните родители, този процент беше повишен на 78 %. Описание на мотивационната кампания можете да намерите тук.