Как да дадем на децата корени и крила

Славка Георгиева, Основно училище „Георги Стойков Раковски” с. Голямо ново, общ. Търговище

 

 

        Село Голямо ново се намира на 23 км от град Търговище.То е едно от големите села в нашата община. Етническият състав на населението е разнороден – българи,турци, роми. Най-многобройни са жителите от ромски произход.

      Училището в селото е основно. Българското и турското население е застаряващо и малобройно. Всички ученици принадлежат на ромската група миллет, мюсюлмани са по вероизповедание и семейният им език е турски. Децата живеят в свой затворен свят, липсва конкуренция.Учениците нямат мотивация да учат, образованието не е значим фактор за почти цялата общност.

       Преди повече от 10 години училището преосмисли своята политика. Една от водещите идеи е съхраняване и популяризиране на ромската идентичност. За да могат успешно да се социализират и интегрират децата трябва да имат правилна самооценка и добро самочувствие. А това може да стане само, ако познават произхода си и се гордеят с миналото и културата на своя род. Разкрити са групи по СИП,,Фолклор на етносите – ромски фолклор” по програма на ЦМEДТ ,,Амалипе”.Въвеждането им вече десет години създава условия децата и семействата им да се чувстват зачитани и уважавани, а това води до личностно израстване. Инициативи като ,,Когато баба е била малка…”(срещи с възрастни роми), ,,Приказки край огнището”(разказване и четене на приказки) активизираха училищния живот и предизвикаха родителския интерес.

       Вече седем години за преодоляването на езиковата бариера голямо значение имат годишните езикови проекти за учениците от 5 до 8 клас. Те имат за цел да подпомогнат комуникацията на български език на ромските деца. Пътят към знанието минава през преживяването и приключението! Част от творческите задачи са насочени към съхранение на родовата памет и ромската култура. Теренната работа дава възможност на деца и родители да работят в екип. Факт са следните завършени проекти:                                

      - “Корени” – създаване на родословно дърво;                                                                 

      - “Бабо, разкажи ми приказка” – събиране на ромски приказки;

      - “Песента на колелетата” – записване на текстове на ромски песни;

      - “Сготвено от мама” – събиране на готварски рецепти и популяризиране на местната ромска кухня. Издадена е кулинарна книжка. Във връзка с този проект е организирано кулинарно шоу “Лесно, вкусно, интересно”;

     - „Песента на една гора” – творческо писане: описание и олицетворяване на природата в землището на селото;

     -  ,,Предай нататък” – творческо писане по житейски проблеми, които са  актуални за местната общност;

     -  „Учебник по доброта” – уроци по човечност и доброта, написани и илюстрирани от учениците. Крайният продукт е отпечатан под формата на истински учебник преди две години  и придоби голяма популярност в национален мащаб. Всички министри и депутати го получиха като подарък за Василица.

         Дългосрочните езикови задачи правят обучението емоционален процес, който носи радост и удовлетворение.

         Участието в училищния живот подпомага формирането на добри социални умения и мотивирането за бъдеща личностна изява.

         Детска ромска танцово-театрална трупа “Чавале ромале” е създадена през 2006 г. с цел да популяризира ромския танцов и словесен песенен фолклор и да подпомогне комуникацията на български език. В репертоара си трупата има седем сюжетни танцово-музикални спектакъла, разполага с богат гардероб и реквизит. Изяви:

           - Участия в Националния детски фолклорен фестивал “Отворено сърце” – Велико Търново от 2006 г. до сега;                            

- Участия в Общински детски фолклорен фестивал (2006-2008);

- Участие в едномесечно турне на етносите (инициатива на кмета на Община Търговище);

          Ателие за приложни изкуства и рециклиране “Амалипе” е създадено през 2007 г., за да даде възможност на децата да експериментират с различни техники и материали. Голяма част от работата в ателието е насочена към съхранение на ромската култура:

- “Изкуството и ромските занаяти” – писани лъжици и керемиди;

- реставрация на предмети от ромския бит и подреждането им в училищния музей;

            - проучване и проектиране на ромски костюми (за нуждите на училищната трупа);
            - “Родено от ръцете на мама” – изложба на плетени терлици и други ръкоделия на ромските жени.

            Учениците са носители на множество отличия от международни и национални конкурси за детско приложно изкуство. Вече трета година Ателие ,,Амалипе” има собствен щанд на традиционния пролетен панаир в областния град Търговище.

            Съхраняването на ромската идентичност и създаването на условия за занимания по интереси правят училището привлекателно, а обучението  носи удовлетворение.

            Само по този начин децата започватда УЧАСТВАТ в собственото си образование!