До Чикаго и назад

Училища от България разменят детски книжки с български училища в САЩ

или… До Чикаго и назад

 

Център „Амалипе” предизвика една забравена във времето инициатива между училищата.  Тя е свързана с размяна на детски книжки между българското училище „Знание” в Чикаго  и училищата, с които ние работим по проект „Превенция на отпадането на ромски деца от училище”. Как започна всичко?

През лятото на отминалата 2010 председателят на Център „Амалипе” Деян Колев, заедно с Теодора Крумова посетиха няколко американски щата. Основната цел на пътуването бе запознаване с методите, прилагани в други училища извън територията на България, в които се обучават деца от различни етноси и култури. За нас бе важно да видим работещи модели за интеграция, да се запознаем с трудностите, които стоят пред училища, развиващи образователна дейност в една толкова различна и многоцветна страна като Америка.

 

По време да обиколките си, екипът ни посети и българското училище „Знание”, което се намира в Чикаго и развива доста активна образователна дейност там. При срещата си със децата, ние разбрахме, че те са започнали да събират книжки, които искат да изпратят на децата от училищата в България. Тази идея толкова много ни допадна и решихме да им върнем жеста! Обявихме го като конкурс сред училищата, с които ние работим. Вече имаме около 100 книжки от над 16 училища. Тъй като информацията за тази наша инициатива се предаде и към други училища, желаещите да разменят книжки стават все повече. Кампанията ни продължава до края на тази седмица, но ако има още желаещи, никого няма да върнем!

Колкото са разноцветни училищата в страната, толкова и различни книжки получихме. Сред заглавията са класиците като: Йордан Йовков, Ангел Каралийчев, Елин Пелин, Български народни приказки. Всяко училище е избрало  книжките, които според него трябва да присъстват във всяка една детска библиотека. Получихме и уникални книжки, изработени ръчно от деца. Те носят заряда на детското въображение, което ще прелети морета и океани, за да достави своето съобщение до другите. Във всички книжки ромските деца пожелават на своите връстници отвъд океана да съхранят българския дух, никога да не губят връзката си с България и където и да са, да се чувстват горди от това, че са българи! Поради вложеният от деца и учители ентусиазъм и положителна енергия, Център „Амалипе” реши да награди децата, изработили най-оригинална книжка.  Те ще бъдат обявени след края на кампанията.

Това прекрасно събитие ни накара да си спомним годините, в които си разменяхме картички по обикновена поща. Усмихваме се ведро, защото успяхме да възродим една хубава част от миналото ни, когато нямахме компютри, когато тичахме боси по тревата и вместо разговори по мобилния, срещахме приятелите си очи в очи!

Това е началото на едно добро дело, което ще продължи, докато го има и детското въображение..вие сами преценете до кога.