Съставя се харта за образованието с ученически идеи

СЪСТАВЯМЕ ХАРТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО С УЧЕНИЧЕСКИ ИДЕИ

Харта за образованието ще бъде съставена чрез гласуване в интернет. Това съобщи Камен Чипев, ръководител на проекта в България. Над 1000 ученици от 30 града са дали 280 предложения как да направим образованието по-добро.

За целта през септември 2010 г. учители от цялата страна бяха обучени да преподават уроци от два образователни пакета: „Биоразнообразие и бедност” и „Изменение на климата и икономика”. Подобряване на образованието е една от целите на ООН за развитие през хилядолетието.

Проектът е част от кампанията „От бедност към благоденствие”, финансиран от ЕС. Най-добрите десет предложения ще са част от хартата.

Гласуването започна във вторник на интернет сайта http://bg.poverty2prosperity.eu/bg/, като събирането на мнения ще е до 8 април, а резултатите ще се обявят на 20 април. Учениците от Великобритания, Унгария и Гана също изготвят харта за образованието. Резултатите ще бъдат обобщени и добрите предложения ще се разгледат в ЕС.

От сайта на Национална мрежа за децата  http://nmd.bg/2011/03/%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BC%D0%B5-%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D1%81-%D1%83%D1%87/

Източник: Новинар

Снимка: Новинар