Неизпратени писма - дискусия за ранните бракове

 

НЕИЗПРАТЕНИ ПИСМА – дискусия за ранните бракове в село Голямо Ново

 

Темата  за ранните бракове често се обсъжда в ОУ “Г. С. Раковски” с. Голямо Ново, общ. Търговище.

Учителите умеят да намерят подходящата ситуация, в която да поговорят с децата за приятелството, любовта, отношенията с родителите, женитбата, реализацията в живота.....Все важни неща, които чертаят бъдещето на всеки човек!

До момента се направени следните неща:

1. Външни лектори: В училището често гостуват специалисти, които професионално презентират актуални теми. Срещите с непознати хора са изключително полезни за ромските деца – освен , че ги информират, те им помагат да се социализират и интегрират, подобряват се комуникативните им възможности.

2. Ученически парламент: Втора година Ученическият парламент периодично проучва темите, по които желаят да разговарят учениците.

3. Учебни дебати: Стараем се темите за дебатиране да са свързани  винаги с обикновенни чувства и стремления, присъщи на всеки човек ( винаги стигаме до темата  за ранния брак и реализацията в живота. Последната тема, по която дискутирахме бе: „Моето бъдеще зависи от мен”. Представиха се четири тези: „Образованието – гаранция за активност и личен успех”, „Европа – план за реализация”, „Родно място – възможност за добър живот” и „Създаването на семейство – единствена възможност за житейска реализация”. Учениците  се разделиха на четири групи в зависимост от това коя теза подкрепят. Сформираха се само три екипа, четвърти не се оформи. (Това беше радващо).

4. СИП “Фолклор на етносите-ромски фолклор”:

Децата записаха истории, донесоха снимки и дори пожелаха да покажат булчинските рокли на майките си. Подредихме изложба от лъскави и цветни ромски сватбени облекла. Съвсем неочаквано се появиха майки, които пожелаха сами да разкажат пред децата за живота си.

5.“Неизпратени писма” - Прочетохме и обсъдихме историите от книжката “Женски съдби” ( 5-6 кл. в СИП “Фолклор на етносите – ромски фолклор”; 7-8 кл. в СИП “Сексуално и репродуктивно здравно образование”).

След дискутиране стигнахме до следните изводи:

  1. Ранните бракове не са част от традициите в селото.
  2. Местната общност търпи развитие и ранното съжителство започва да става отживелица.
  3. В селото няма насилствени бракове, кражби и продажби на булки.
  4. Децата искат да учат, родителите (повечето) осъзнават необходимостта от образование.

 

 

Славка Георгиева, преподавател по СИП „Ромски  фолклор”

 

в ОУ „Г.С.Раковски”, село Голямо Ново, обл. Търговище