Фонд за стипендии в подкрепа на ученици, които се обучават в гимназиална степен

Фондация „Америка за България” има удоволствието да обяви създаването на Фонд за стипендии в подкрепа на ученици, които се обучават в гимназиална степен. Пилотната програма ще бъде достъпна само за организации, които в настоящия момент са партньори на ФАБ по проекти, свързани с ученици в икономически неравностойно положение. Учениците няма да получават пари в брой, а администриращите организации ще закупуват месечни карти за транспорт и учебници за подбраните стипендианти. Сумата на индивидуалните стипендии не може да надвишава 400 евро на ученик в рамките на една учебна година. Тези стипендии нямат ограничение по отношение на етническата принадлежност на децата.

Кандидатите за стипендии трябва да отговарят на следните критерии:

1. Семейства с ниски доходи - доходът следва да бъде доказан със служебни бележки или други документи от работодателя или бюрата по труда. Родителите, които не работят на договор и не са регистрирани в бюро по труда - декларация, че нямат постоянна работа. Организациите могат да прилагат личната си преценка при дефинирането на ниския доход, но трябва да положат всички усилия за подбора на деца, които срещат истински икономически затруднения.

2. Проблем с големите разстояния - подбраните кандидати трябва да живеят на разстояние от училището, което изисква ползването на транспорт, за който е необходимо закупуването на абонаментна карта. Предимство имат учениците, които живеят в отдалечени от училището квартали или учат в съседни градове и села.

3. Общ успех, препоръка и есе - кандидатите за стипендия трябва да представят официален документ от училището (служебна бележка или др.) с информация за общия успех от предишната година, препоръка от техен учител и есе на тема „Какво мога да направя аз за подобряване на положението в ромската общност”.

Администриращите организациите сформират комисии за подбор на кандидатите, които трябва да включват членове на техния екип, учители и представители на местната общност. Комисиите преценяват кои от децата, които към момента участват в програми, финансирани от ФАБ, могат да получат стипендии. Важни критерии при избора са: ниски доходи на семейството, значително разстояние до училището, демонстрирана необходимост от подпомагане, среден успех в училище, престиж на средното училище, в което детето учи или е прието, както и репутацията на детето в общността (дали околните го смятат за сериозно и отговорно дете, заслужаващо доверие и т.н.).

Краен срок за кандидатстване за подпомагане е 30 юли 2011г.

Формуляр за кандидатстване можете да изтеглите от http://amalipe.com/

Формулярът и придружаващите документи мижете да изпратите на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , както и по обикновена поща: ЦМЕДТ «Амалипе», гр. Велико Търново, п.к. 113