Център Амалипе набира Регионални координатори в сферата на образователната интеграция

Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе” – В.Търново обявява

свободно работно място за следната длъжност

РЕГИОНАЛЕН КООРДИНАТОР ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ

 

Център Амалипе е една от водещите неправителствени организации, работещи в сферата на интеграция на ромската общност. В сферата на образователната интеграция Център Амалипе работи с мрежа от над 200 училища за въвеждане на интеркултурно и интерактивно образование, намаляване на отпадането на ромските деца от училище, активизиране на учениците и ангажиране на родителите с училищния живот.

 

Описание на длъжността и основни приоритети:

В рамките на проект “Намаляване на отпадането на ромските ученици от училище” Център Амалипе търси да назначи четири регионални координатора:

 • Северозападна България: обхваща областите Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен
 • Североизточна България: обхваща областите Търговище, Шумен, Русе, Силистра, Добрич, Варна, Разград
 • Югозападна България: обхваща областите София, София – област, Кюстендил, Пазарджик, Смолян, Пловдив
 • Югоизточна България: обхваща областите Сливен, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Бургас

Регионалният координатор:

 • Работи пряко с училищата, включени по проект “Намаляване на отпадането на ромските ученици от училище” от съответния регион – посещава на място всяко от училищата минимум един път в месеца
 • Оказва методическа помощ по реализацията на педагогическите дейности
 • Подпомага работата с ученици, застрашени от отпадане и с ученици, отпаднали от образователната система
 • Осъществява мониторинг и контрол върху работата на училищата, включени в проекта, за реализиране на заложените в проекта дейности
 • Развива дейностите на организацията в образователната сфера (включително по реализацията на СИП “Фолклор на етносите – Ромски фолклор”)
 • Изготвя периодични доклади
 • Работи с документация

Информация за проект “Намаляване на отпадането на ромските ученици от училище”  можете да намерите на:

http://www.amalipe.com/index.php?nav=projects&id=41&lang=1

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено висше образование в сферите на хуманитарните науки, педагогика, социални дейности или психология
 • Педагогически стаж в мултикултурна среда – минимум 3 години
 • Опит в обучението на учители
 • Участие в научни конференции, форуми и/или публикации, свързани с образователната интеграция
 • Активен шофьор
 • Умения за работа в екип
 • Способност за бързо и адекватно вземане на решения;
 • Отлични комуникативни умения;
 • Аналитично мислене и инициативност.
 • Отлична компютърна грамотност
 • Владеенето на английски език е предимство

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо и есе на тема: “Какви мерки са необходими за преодоляване на отпадането на ромските деца от училище”
 • Автобиография
 • Копие на доклад или друга разработка на тема “Образователна интеграция”, с която кандидатът е участвал в конференция, форум, или е публикувал в специализирано списание, сборник и др.
 • Копие от диплома за завършено висше образование – представят се при интервюто
 • Копие от шофьорска книжка – представят се при интервюто
 • Други документи, удостоверяващи минал опит - представят се при интервюто

 

Център Амалипе предлага:

 • Работа в динамична среда
 • Възможност за кариерно израстване
 • Атрактивно заплащане
 • Участие в различни международни и национални проекти

 

Тип работа: пълен работен ден, постоянна

 

Ниво: експертен персонал

 

 

Срок за подаване на документи: 25 август 2011 на г. e-mailТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Документи, които НЕ СЪДЪРЖАТ необходимите документи, както и документи, получени след крайния срок, НЯМА да бъдат разглеждани.

 

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю и обучение, които ще се проведат от 8 до 10 септември за Южна България и от 11 до 13 септември за Северна България. Окончателният избор на регионални координатори ще бъде направен след обучението. Кандидати, които са одобрени по документи, но не са присъствали на обучението, няма да бъдат разглеждани в следващия етап на селекция.