Семинар с базови учители „С внимание към всяко дете”

 

            Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” организира тридневен семинар с базови учители от 16 базови училища, изпълняващи програма „Превенция на отпадане на ромските деца от училище”. Програмата е тригодишна,  финансира се от Фондация „Америка за България” и е с национален обхват. Тя се реализира с подкрепата на Министерството на образованието, младежта и науката.

 

 Семинарът ще се проведе в дните между 8 и 10 септември в хотел „SPS”, гр. Пловдив.  Участниците са учители от одобрените училищата в Южна България, които ще работят през втората година на програмата за задържане на ромските ученици в класните стаи.

 В основата на програмата стои идеята, че всяко дете е важно и за неговото задържане и мотивиране трябва да се прилага индивидуален подход. Именно поради това, Център Амалипе избра над 30 училища от цялата страна, които успешно са приложили различни методи, с които са привлекли и мотивирали учениците от ромски произход да посещават редовно училище и да продължат своето образование. Към всяко едно от тези т.нар. «базови училища» са прикрепени и «пилотни», т.е. такива с проблеми в работата в мултикултурна среда. Целта е училищата с проблеми при задържането да черпят опит от практиката на базовите и реализирайки съвместни дейности, да повишат успеха на своите ученици, да намалят броя на безпричинните отсъствия и ефективно да включат ромските родители в училищния живот.

Семинарът е насочен към избистряне на успешните модели и практики, които се реализираха през изминалата една година в над 30 училища, както и възможността те да бъдат адаптирани в нуждаещите се сега.

 

Срещата ще бъде открита на 8 септември от 14 часа в конферентната зала на хотел „SPS”, гр. Пловдив от заместник-председателя на Център „Амалипе” Теодора Крумова.