15 септември 2011 г. За множество детски усмивки, надежди, букети, посланици, министри и още нещо…

Буквар, двор, деца, звънец, песен, насълзени очи, много цветя, тълпи, чинове...Всички тези думи могат да влязат в логическа последователност само с едно изречение „На добър час!

 

След жежкото слънце на едно шеметно лято,  дойде ред и на училищния звънец. За някой той е ново начало, първата плаха стъпка към онази голяма сграда, в която се крие познанието, събрано в една мила Госпожа. Други пък чуват звънеца за последен път. Тях ги очаква една още по-голяма сграда, а в нея – още повече неизвестни.

Началото на учебната година е вълнуващо не само за учениците, това е ясно. Родители, учители и всички хора, работещи „за бъдещето на нашите деца” са насочили безброй очаквания към предстоящата 2011-2012та учебна година. Освен детските усмивки, заради които всъщност работим, има и други, не толкова прекрасни неща, с които си пожелахме да се справим или поне да изменим... Знаем, образователната система е една „тежка структура”, която невинаги може да отговори адаптивно на бързопроменящата се реалност. Остарелият преподавателски подход „пред дъската” не може да мотивира, да въвлече учениците в смисъла на образованието. А в училищата, където се обучават деца от смесен етнически състав, нещата стават още по-сложни.

Ние, екипът на Център Амалипе, реализираме една прекрасна тригодишна национална програма, чиято цел е да задържи, мотивира и ангажира децата от различните етноси, с акцент върху ромските - да останат в училище, да изградят чувство на толерантност към различните и да повишат успеха си. Програмата се финансира от Фондация „Америка за България” и с началото на учебната 2011/2012 година започва втората година от реализацията й.

Във връзка с нейното изпълнение, Център Амалипе превърна в традиция да отбелязва началото на учебната година, канейки официални гости в училищата, които имат какво да покажат във връзка с работата си в мултикултурна среда. Това, от една страна, показва добрите примери – че в едно училище могат да се обучават деца от смесен етнически състав, интегрирайки културата на децата от различните етноси. От друга страна, посещението на министри, посланици и известни личности, мотивира деца, родители и учители за още по-усърдна работа в тази насока.

 

Център Амалипе организира официални посещения в няколко училища, които участват в проект „Превенция на отпадането на ромските ученици от училище”. А именно:

 

СОУ “Христо Ботев”, гр. Кочериново, обл. Кюстендил

В малкото китно балканско градче Кочериново на трийсетина километра от Рилския манастир, училищният звънец удари за първи път за 32-ма първокласника в СОУ „Христо Ботев”. Училищният двор едва побра учениците, техните родители, баби и дядовци, както и всички официални гости. Всички присъстващи – ученици, родители и учители бяха поздравени от Зам.-министърът на образованието, младежта и науката Милена Дамянова, която поднесе училищен звънец като подарък. „На добър час” пожела и Стюърд Питърс, заместник-посланик на Великобритания в България. Присъствието както на Началника на РИО – Кюстендил, г-жа Новакова, така и на кмета на гр. Кочериново, на председателя на Общинския съвет, доказаха още веднъж, че постигането на добри резултати в училище означава и добро партньорство между институциите.

Най-красивите цветя не са тези, които носим в ръцете си днес, а тези, които греят по лицата ви на този празничен ден, мили деца!”, каза в обръщението си Теодора Крумова, Зам-председател на Център Амалипе. Г-жа Крумова насърчи децата да се трудят през годината, за да преследват мечтите си чрез образование.

Директорът на училището Надя Коюмджийска с гордост обяви  постиженията на училището си и на своите ученици и колеги. От четири години в СОУ „Христо Ботев” се провежда СИП „Фолклор на етносите”, в който участват деца от български и ромски произход. От тази година училището е част от програмата на Център Амалипе за превенция на отпадането на ромски деца като базово училище, което ще предава своя опит и добри практики на други пилотни за програмата училища. Иновативният подход на училището прозираше и в кратката програмка за първия учебен ден – на училищната сцена се изявиха както най-малките, така и по-големите – с това, в което всеки е добър. По нестандартен начин малките първолаци прекрачиха за първи път училищния праг – промушвайки се през веселата шестица, изплетена от красиви есенни цветя. “Това е и символично послание за тях. – сподели директорът Надя Коюмджийска. Така ще знаят, че не всичко ще бъде лесно, но усилията им ще бъдат заслужено възнаградени.” Прилагайки този подход педагогическият екип в училището е успял да превърне цялата сграда, която е с уникална архитектура, в едно от най-привлекателните места, независимо от лошото й материално състояние. Още от входа на училището насреща ни грейват слънца и цветя, изрисувани по всички коридори на училището от самите деца, надбягват се делфини, за да връщат на децата по малко от спомена за изминалото лято… и не само. Училищните стаи са още по приветлива пресъздавайки атмосферата на стара възрожденска къща или пренасяйки децата във вълшебна приказна атмосфера. И всичко това е излязло изпод ръцете на ученици и учители. Именно това обаче кара децата всеки път да се връщат в училище, защото това е мястото, където те са оставили малко от себе си.

За да подкрепят учениците в своите начинания в първият им учебен ден се включиха и студенти, участници в програма за подкрепа на студенти от ромски произход, обучаващи се в медицински специалности. Христина Велчева и Ростислав Калчев разказваха на младежите за своя житейски път и как с упоритост са постигнали мечтите си и сега се обучават в медицински специалности.

 

ОУ “Васил Левски, с. Видраре, София област

В едно малко селско училище, сгушено в полите на Предбалкана, тази учебна година започна по малко по-различен начин. ОУ „Васил Левски” в село Видраре, София-област посрещна на 15 септември не само новата учебна година, но и г-жа Сюзън Сатън, Заместник-посланик на САЩ в България, г-н Евгени Тодоров и г-н Джон Соли от политическия кабинет на Посолството. На празника присъстваха и Мария Балканджиева от Център Амалипе, както и г-н Никола Петков, представител на НССЕИВ към Министърски съвет.

Макар училището да е малко, то има, а и показа своите постижения. Развитието му е доказателство, че за постигане на добри резултати не е основополагащо само участието на държавата; че ако има мотивиран, работещ екип, нещата се развиват в правилната посока. За какво точно става въпрос: Училището участва за втора поредна година в програмата. В началото то кандидатства към нас, като пилотно, имащо нужда от помощ при задържането на учениците си, както и за включването на родителите в дейностите си. Само за една учебна година, ОУ „В.Левски” намали с над 80% застрашените от отпадане деца, редуцира до минимум допускането на безпричинни отсъствия, учреди Училищно настоятелство, създаде Ученически парламент и Родителски клуб. След приключването на първата година, училището показа, че е натрупало добър опит в работата си в мултикултурна среда, опит, който може да предаде и на останалите. Поради това, през втората година от програмата то е вече базово, т.е. такова, което ще показва и привнася добрите си практики в своите пилотни училища.

Всичко това, разбира се, не остана незаблезязано от г-жа Сатън, която бе очарована от това, как на откриването на учебната година видя ромчета и българчета да изпълняват както традиционни народни песни от българския фолклор, така и такива от шарения фолклор на ромите. За наша най-голяма изненада, разбрахме, че тази учебна година, освен ромчета и българчета, в училището имат желание да се обучават деца от други Галактики, т.нар. „извънземни”. Техен представител посети училището в село Видраре и след щателно проучване реши, че иска да се запише в първи клас. Каза, че и други от „неговия вид” ще проявят желание да влязат в класните стаи. J Това е истинско доказателство, че работещият екип привлича деца от всички етности, култури, цивилизации, Галактики J.

Деца и родители останаха поласкани от вниманието, което им се оказва, тъй като, за жалост в „светлината на прожекторите” винаги попадат големите градски училища.

Целта на Център Амалипе е да показва успяващите, тези, които вдъхновяват и чрез творчество, провокация и индивидуален подход към всяко дете, създават една друга реалност  - Училище за всички!

 

На добър час!

 
106 ОУ “Г.Цамблак” – гр. София 

Началото на учебната година бе тържествено и в 106 ОУ „Г.Цамблак” в  град София, където официален гост бе Н.Пр. Лешек Хенсел, посланик на Република Полша. На откриването присъстваха и Петър Атанасов, представител на НССЕИВ, Теодора Крумова, зам-председател на Център Амалипе, Момчил Баев от Център Амалипе, директора на Дирекция “Образование” в Община Подуене.

106 ОУ “Григорий Цамблак” се намира в самия край на квартал “Христо Ботев” в София, всъщност малко извън него. И бидейки накрая на квартала, или в началото на следващия, български квартал, в него се стичат много от мечтите и надеждите на ромските деца и родители от “Христо Ботев”. В усмихнатата септемврийска сутрин дворът на училището беше пълен не само с пременените с цветя и усмивки първокласници, а и с много истории… Една от майките ни се усмихва. “Кои са твоите ученици?” – я питаме. “О, моите три са малки. Вкъщи са. Но гледам още три деца, защото няма кой да ги гледа – сами са. Виж колко са хубави. – и ни сочи един от притеснените първокласници и едно усмихнато момиче от 3 клас. - Искам да ги изуча – всичките – да завършат, да станат като вас. Аз учих само до 7 клас, но сега ще уча заедно с тях – да взема осми…”

 

Учениците бяха поздравени от официалните гости, които им пожелаха да си държат в ученическите чанти ученолюбието, постоянството и най-важното детската свобода! “Когато бях на вашите години аз не исках да уча езици, а сега знам осем” – сподели с децата Посланикът на Република Полша Н.Пр. Лешек Хенсел. Той им пожела един ден те да бъдат на неговото място. “Нашият символичен подарък за вас е тази географска енциклопедия – обърна се към децата Теодора Крумова от Център Амалипе. Пожелаваме ви всеки един от вас да намери в нея мястото, което иска да посети, да отиде до там, но след това да се върне обратно в България, защото тя има нужда от млади образовани хора. С цветя в ръка и леко уплашения от първите си стъпки към училищния праг пристъпваха първолаците и поздравяваха своите учители.

Училището участва за първа година в програмата на Център Амалипе за превенция на отпадането на ромските ученици от училище. С годините то доказа положителни резултати по задържане на децата в класните стаи и активна работа с техните родители. Директорът на училището Ирена Милева – Цукева се зарече, че няма да се откаже от усилията си, защото вярва в децата си и в това, че те могат да успеят. На откриването бяха и ромските студенти по медицина: Йорданка Говедарска, Иван Димитров, Христина Велчева и Ростислав Калчев, които приветстваха учениците и им показаха, че с труд и силна вяра всеки един от тях може да прекрачи прага на университета.

След официалното откриване полският посланик обсъди с педагогическия колектив на училището и останалите гости на тържеството, проблемите, които училището среща и подходите, които прилагане – използване на интеркултурно образование, интерактивни методи на преподаване. Обсъдена бе и възможността за обмяна на опит между училището и училища в Полша. “Един от приоритетите на полското президентство на ЕС е използването на човешките ресурси. И тук ромската общност има голям капацитет – това е огромен, подценяван и неизползван човешки ресурс.” – подчерта посланик Хенсел.

 

Началното училище „Хр.Смирненски”, град Бяла Слатина

НУ „Хр. Смирненски” в град Бяла Слатина пък бе посетено от Гари Макдугъл, Председател на борда на директорите на Фондация „Америка за България”, заедно със Сара Перин, програмен директор „Социални програми”. В тържествения ден за откриването на учебната година участие взе и Деян Колев, Председател на Център Амалипе, както и Спаска Михайлова, Председател на Сдружение „Нов път”.

Празникът в училището започна подобаващо с издигане на знамето на България и със слово на директора Евгени Ангелов. Програмата протече с много емоции и настроение. В нея взеха участие ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. За първокласниците в  НУ „Христо Смирненски”  15 септември е особено важен ден. Те бяха поздравени от официалните гости, от своите учители и съученици. Приветствие от името на родителите поднесе Таня Бисерова, майка на първакласник. Забавата бе допълнително украсена от два танца от децата, участници в СИП „Ромски фолклор.

            Под звуците на училишния звънец и с пожелание „Да ви върви по вода!” учителките от І клас посрещнаха своите ученици с хляб и мед на прага на училището.

 

 

СОУ „Иван Вазов” в град Вършец

Център Амалипе посети и СОУ „Иван Вазов” в град Вършец. Там празникът бе двоен, тъй като директорът г-жа Ани Ангелова посрещна с „Добре дошли” малките първокласници в новия корпус към сградата на училището. Така то се превърна училище по  европейски образец.

На тържеството по повод първия учебен ден пожелания към учениците, учителите и родителите, отправиха кмета на гр. Вършец, Боряна Бончева и Таня Ванова представител на Център ‘Амалипе”. 

Училищният духов оркестър и симпатичните мажуретки с усмивка, музика и танци посрещнаха и малки, и големи. Стихотворения, цветя и усмихнати лица се излъчваха и от всички деца. Прекрасният двор на СОУ „Иван Вазов” едва побра всички съпричастни с днешния празник. Гордостта в очите на родителите, високите постижения на учителите и възхищението на гостите не можеше да не остане незабелязана! СОУ „Иван Вазов” участва в програмата на Център Амалипе за втора година като базово училище. То продължава да показва висовки резултати и изключително добра работа с общността и в частност с ромските родители.
„Скъпи родители, Благодарим Ви!” – отправи своите и от целия учителски екип благодарности и пожелания за още една  успешна учебна година, директорът Ани Ангелова към всички родители.

С призив за единство, сплотеност и приятелство, се обърна към учениците Таня Ванова от Център Амалипе.

 

Съчетавайки красота, мъдрост от културата на различните етноси и надежда за една успешна учебна година премина първият учебен ден във всички училища, включени в Програмата на Център Амалипе за превенция на отпадането на ромските деца от училище. В някои от училищата този ден стана още по-слънчев от присъствието на момичетата и момчета от Стипендиантската програма за подкрепа на студенти от ромски произход, обучаващи се в медицински специалности и тяхното желание да подпомогнат работата на училищата в привличането и задържането на ромските деца, в повишаването на мотивацията на техните родител.