СИП "Фолклор на етносите-ромски фолклор" - обучение, забавление, настроение

 

Така де..днес приключи шестдневният семинар, организиран от Център Амалипе с учители за работа в мултикултурна среда. Драгият ни читател би си казал … Много семинари, много нещо, ала как да кажем..всеки път екипът ни излиза все по-зареден от срещите с директори, учители, родители. И няма как да е иначе, когато виждаме, че стереотипното мислене все по-лесно отстъпва  място на толерантността и свободата да схващаш другият, според личните му качества, не според етническата му или религиозна принадлежност…Наистина прекрасно усещане!!

 

Та, да се върнем да темата . Семинарът се проведе в две групи, тъй като желаещите бяха наистина много. Цялото събитие се състоя в дните между 13  и 17 октомври в хотел „Лесопарка”, град Лясковец :).

Преди да потопим участниците в същността на семинара, поискахме да разберем как те усещат работата с деца и ученици от смесен етнос. Поставихме си задача да обърнем представата им за еднотипно преподаване на материала, представяйки им „другата страна на монетата”.

Обучението бе насочено към спецификите за организиране на часовете по СИП „Фолклор на етносите-ромски фолклор”. За целта представихме програмата, която Център Амалипе разработи и въведе през 2001г, насочена към училища, в които се обучават ученици от смесен етнически състав. Тя е под формата на свободно избираемадисциплина „Фолклор на етносите-ромски фолклор” и е съгласувана с Министерството на образованието. В помощ на часовете по СИП-а, Център Амалипе издаде учебни помагала, които сега актуализираме и отпечатваме. През годините програмата се утвърди, като един от основните работещи методи за задържане и мотивиране, както на учениците, така и на техните родители. Именно поради това, запознахме участниците в семинара с мястото на СИП «Фолклор на етносите» в проекта на Център Амалипе, подкрепен от Фондация «Америка за България», наречен «Превенция на отпадането на ромските ученици от училище».

За ефективното провеждане на часовете по СИП-а е необходимо добро познаване на ромските групи в България. Ето защо чрез работа по групи, екипът на Център Амалипе представи основните характеристики и специфики на различните ромски групи. Така, при работата си в мултикултурна среда, учителите лесно ще могат да разпознават към коя група принадлежи ученика, какви схващания битуват в неговото семейство и обкръжението му. Основният подход в програмата по СИП, а и в цялата дейност на Център Амалипе е индивидуалната работа, както с деца, така и с родители и учители. За да се случва това е изключитлено важно да можем да определяме с какви хора работим.

Въз основа на структурата на учебните ни помагала, запознахме учителите с ромския бит, култура, фолклор, празници и обичаи. Това, разбира се, не стана чрез провеждане на «сухи лекции», а чрез множество интерактивни игри с участниците, за които бе голяма провокация да излязат от «общоприетият модел на държание», да се отпуснат и да разгърнат себе си. Смятаме, че успяхме да предразположим учителите да повярват, че именно разгръщайки собственото си въображение, ще намерят най-прекия и сигурен път са работа с деца от различните етноси.

В няколко от сесиите заложихме и практически указания за работа в часовете по СИП. Подходи, които сме видяли, че работят в другите училища. Проф. Мария Баева предложи на учителите различни форми на интерактивни техники, които провокират децата за активно участие в учебния процес. Непосредствено след нея Диана Димитрова, преподавател по СИП «Фолклор на етносите» от 9 години, разигра пред колегите си урок по СИП, като им представи и съвременно мултимедийно провеждане на уроци.

Като цяло в обучението имаше от всичко: и много нова информация, и практически занимания, и провокация..но някак без да го целим, винаги от едно нещо има повече и това е забавата! Вярно е, че в играта се раждат големите истини и идеи. През тези 6 дни, ние, както и голяма част от учителите, се заредихме с много емоции, намерихме  нови приятели. Честно да си признаем -  много от участниците искаха да продължим семинара с поне още два дни :) и се надяваха на лошо време, което да спомогне за това, но уви – хубавите емоциите трябва да бъдат отнесени там, където ще намерят почва за реализация, а именно -  в класните стаи. Искрено се надяваме, че сме дали достатъчно заряд, който да «възпламени» не само учителите по «Фолклор на етносите-ромски фолклор», но и целите учителски екипи.

Ето какво сподели Николинка Андреева, учителка от ОУ «Св.св. Кирил и Методий», град Първамай: Когато човек е добър и се раздава с любов на другите, резултатът от работата му не може да бъде лош. Тогава удоволствието и удовлетворението е пълно. Благодаря за топлото посрещане и приятелската обстановка, която създадохте.

За нас бе удоволствие да работим през тези шест дни с Вас, колеги!

Дерзайте!