Център Амалипе организира обучение за кандидатстване по проекти по ОП Развитие на човешките ресурси

                                                 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В периода 09-11.12.2011 г. Център „Амалипе”, съвместно с Институт „Отворено общество” - София, организира тридневен обучителен семинар на тема  „Подготовка на предложения за проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси” във връзка с обявената покана за предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”  и BG051PO001-4.1.06 “Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”. 

Обучението има за цел да даде насоки за това, как се подготвя проекто-предложение по гореспоменатите схеми за образователна интеграция и реинтеграция на деца от ромско малцинство, като: работа с формуляри, формулировка на идея за проект – резюме, цели, задачи, индикатори за качество, мониторинг, изготвяне на график с дейностите, бюджет, срокове за кандидатстване, както и да даде отговор на поставени от Вас въпроси. Във връзка с това, насърчаваме участниците, които имат идеи за проекти, насочени към задържане на деца, застрашени от отпадане, както и реинтеграция на вече отпаднали от системата на задължителното образование ученици, както и тези от Вас, които в момента подготвят педложения за проекти по конкретните програмни оси, да ги представят на семинара за разглеждане. Информация за обявите за безвъзмездна финансова подкрепа може да намерите на следните интернет сайтове:

http://sf.mon.bg/index.php?w=181011093837

http://sf.mon.bg/index.php?w=181011091214

Сборен пункт пред хотел „Етър” гр. Велико Търново на 09.12.2011 г. в 12.00 ч. Оттам ще отпътуваме за Комплекс „Бряста” с организиран транспорт, където ще се проведе обучителния семинар с начален час 14.00 ч.

Разходите за нощувка и храна на участниците ще бъдат покрити от ЦМЕДТ „Амалипе”. Транспортните разходи са за сметка на участниците.

Моля, желаещите да се включат в семинара да потвърдят участието си най-късно до 28.11. 2011 г. на  e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на тел. 062/600224. , като изпратят предварително по електронна поща кратко резюме на предложения за проекти в горепосочените приоритетни области.

Предварително Ви благодарим за съдействието и се надяваме на ползотворна съвместна работа!