Работна среща за публично обсъждане на Закона за детето

На 22 ноември във Варна Националната мрежа за децата организира работна среща за публично обсъждане на Закона за детето. Домакин на срещата бе фондация Карин дом. В обсъждането участваха повече от 60 души от Североизточна България Представител на ЦМЕДТ”Амалипе” бе Нели Николова - регионален координатор за Североизточна България.
На срещата бяха представени основните нови моменти на реформата в областта на децата и семейството, след което бе проведена публична дискусия.
Целта на организираната среща е, преди внасянето на законопроекта в Народно събрание, той да бъде представен пред широка аудитория за обсъждане и усъвършенстване чрез дискусиите с всички заинтересовани страни.
България не е имала ефективни политики за децата и за семейството цели 10 години. Това каза Георги Богданов – изпълнителен директор на Националната мрежа за децата по време на обсъждането. По думите му от 1991 до 2000 г. правата на децата не са били засегнати никъде, а след това е бил приет нов закон, като 10 години по-късно има развитие, а именно създаване на проект за Закон на детето. От 2010 година от Националната мрежа за децата са провели 4 срещи със специалисти, за това как точно трябва да изглежда новия закон. В края на месец юли 2011 г. е бил получен и варианта за закона, който обаче се е оказал доста „стряскащ” за неправителствения сектор. От тогава до днес по закона са били направени над 560 предложения и мнения. След като са били въведени новите промени, от 1-ви ноември е бил готов и самия закон. Очаква се до края на годината този законопроект да бъде внесен в Министерски съвет и след като бъде гласуван, да бъде включен в програмата на Народното събрание, така че до средата на 2012 г. да бъде обсъждан по комисии. По всяка вероятност Закона за децата ще влезе в сила от 2013 г. Според представителите на НПО сектора новият закон е необходим, защото в сега съществуващия се набляга преди всички на децата в риск. А основната цел е да се обхванат децата и семействата, които имат конкретни проблеми и трудности, така че да има повече превенция, за да не изпаднат децата в риск. Другото, което се набляга в закона е това да има по-силна връзка между детето и неговото семейство. Другото много важно нещо е, че системата за закрила на детето в момента се намира в един истински колапс. „Това означава, че един социален работник в страната разглежда и трябва да работи със 112 случая, което практически е невъзможно, а по норматив той трябва да се занимава с 20-30 случая. Социалните работници в страната са около 420, а само в институциите са настанени 7000 деца”, заявиха специалисти от социалната сфера. Новият закон е необходим, защото няма връзка между отделните системи, т.е. между здравето, образованието, съдебната система и т.н.
От неправителствения сектор заявиха, че имат и препоръки към новия закон. Първата е по отношение на това отделите за закрила на детето да минат под управлението на местната власт. Освен това трябва да се забрани разсиновяването. Наред с това е добре да насърчава и позитивното родителство. Да се конкретизира разликата между специаллни образователни потребности и допълнителни образователни потребности.
И още от проекта - забранява се настаняване в социални домове на деца до три години - за целта ще се разширява функцията на приемните семейства. На всеки две години ще се следи може ли детето да бъде изведено от социалините институции и да бъде осиновено. Ще има максимално разлика от 50 години между осиновител и осиновен. Забранява се да се разпространява самоличността на деца, жертви на сексуални престъпления. За работодателите ще се изготви списък на лицата, извършили някога сексуално престъпление.
За повече информация: http://www.mlsp.government.bg/bg/ministry/projectact.htm