Фондация „Америка за България” стартира нова програма за обучение на учители в САЩ

Фондация „Америка за България” стартира нова програма за обучение на учители в САЩ

Десет български учители от гимназиалния курс ще преминат интензивно триседмично обучение в САЩ в края на август – началото на септември 2012 година. Целта на програмата е да запознае участниците с най-новите образователни практики и методи в САЩ, както и да насърчи професионалното сътрудничество между изявени български и американски учители. Обучението ще съчетае академична образователна програма във водещ университет в Ню Йорк с възможност за практическа работа в избрани средни училища в Ню Йорк.

Срок за кандидатстване: 13 февруари 2012 година.

Повече информация на: http://www.americaforbulgaria.org/news/read_news/57