Пътуваща изложба „Моята мечта за ромите и за България”

Център Амалипе, заедно с всички училища към програма „Превенция на отпадането на ромските ученици от училище”, финансирана от Фондация „Америка за България”, стартираха една чудесна инициатива! На 3 октомври от в ОУ „Васил Левски” село Караджово, област Пловдив стартира Пътуваща изложба на ученически есета на тема „Моята мечта за ромите и за България”! Водеща идея на изложбата е това да се превърне в общо събитие между базово и пилотни училища. Около нея главна роля получават деца, родители, общественици и заинтересувани лица!

Всяко училище предава своето послание към следващото училище, и така, изграждайки силен и сплотен екип, излизащ от границите обикновените граници, доказваме, че хората навсякъде носят добри сърца и могат да мечтаят и творят заедно!

Изложбата вече обиколи десетки училища, които работят по задържането на ромски ученици в класните стаи. Тя гостува по една седмица в определено училище, като от януари месец изложбата се раздели на два лъча,  северозападен и североизточен за на края да се срещне във Велико Търново! J  Така, съответните училище ще я предават на следващото, добавяйки по нещо от себе си. Пътуващата изложба расте и разцъфва, заредена с мечтите на учениците от различните етноси и религии, които през месец юни ще бъдат изложени на Ромски детски фестивал „Отворено сърце”.

                         

 

График на пътуваща изложба по училища 

1.2.2012 с.Тишевица гр.Враца
гр.Враца "Кирил и Методий" 
6.2.2012 с.Кирчево гр.Летница
гр.Летница 
13.2.2012 с.Буковлак с.Бохот
с.Търнене 
с.Бохот 
20.2.2012 с.Койнаре с.Койнаре
с.Чомаковци 
с.Глава 
5.3.2012 гр.Брусарци гр.Лом
гр.Лом 
с.Долни Цибар 
12.3.2012 гр.Берковица 1 ОУ гр.Берковица ОУ Раковски
гр.Берковица ОУ Раковски 
с. Замфирово 
19.3.2012 гр. Вършец с.Смоляновци
с.Септемврийци 
с. Смоляновци 
26.3.2012 гр.Дунавци с.Арчар
с.Арчар 
2.4.2012 с. Средище с.Проф.Иширково
с. Проф. Иширково 
17.4.2012 с.Орляк с.Черна
с.Смолница 
с.Победа 
с.Черна 
30.4.2012 гр.Варна гр.Варна 
с.Бозвелийско 
гр.Вълчидол 
гр.Девня 
гр.Дългопол 
7.5.2012 с.Равна Гора с.Крушевац
гр.Камено 
с.Крушевац 
11.5.2012 Амалипе 
17.4.2012 гр.Ямбол ОУ Йовков гр.Стралджа
гр.Ямбол ОУ Берон 
гр. Стралджа 
2.4.2012 гр.Гълъбово с.Шейново
с.Шейново 
с.Тулово 
26.3.2012 гр.Върбица Дибич / Смядово
с.Дибич 
гр.Смядово 
гр.Нови Пазар 
19.3.2012 с.Никола Козлево с.Тодор Икономово
с.Тодор Икономово 
12.3.2012 с.Пет Могили с.Пет Могили
с.Изгрев 
5.3.2012 гр.Каспичан гр.Каспичан 
с.Стоян Михайловски 
гр.Плиска 
20.2.2012 гр.Разград ОУ Тургенев с.Завет
с.Завет 
13.2.2012 с.Ясеновец с.Китанчево
с.Китанчево 

6.2.2012 гр.Русе А.Константинов Обретенов Русе
с.Горно Абланово 
гр.Русе Н.Обретенов 
30.1.2012 гр.Сеново с.Тетово
с.Тетово 
23.1.2012 2 НУ Омуртаг с.Голямо Ново / Камбурово
с.Голямо Ново 
с.Беломорци 
с.Камбурово