"Какво трябва да се промени в българското образование?"

      На 24 януари  Клуб "Капитал" организира дискусия "Какво трябва да се промени в българското образование?". Участие в нея взеха Главният секретар на МОМН, бившият просветен министър Даниел Вълчев, представители на бизнеса, неправителствения сектор и училищата. Една от основните дискутирани теми бе отпадането на деца от училище, а сред ключовите изказвания в тази насока бе това на Деян Колев, председател на Център "Амалипе".
 
 
 
Резюме от дискусията, както и видеоматериал можете да намерите на: