РАБОТНА СРЕЩА С БАЗОВИ УЧИТЕЛИ ВКЛЮЧЕНИ В ТРИГОДИШЕН ПРОЕКТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО НА РОМСКИ ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ

В края на седмицата започва втората за тази учебна година работна среща на базови учители, участващи в дейности по тригодишна програма за превенция на отпадането на ромски ученици, финансирана от Фондация „Америка за България“. Срещата ще се състои от 24 до 26.02.2012 г. в хотелски комплекс  „Лесопарка“ в близост до град Лясковец.  В нея ще участват 60 базови учители от училища в цялата страна, включени тази година в проекта “Намаляване степента на отпадане на ромски ученици“,  както и експерти педагози, представител на организацията финансираща този проект. 

Тази учебна година, програмата за превенция на отпадането обхваща дейности  в общо 90 училища, 35 от които са базови – напътстващи пилотните училища в интеграционните дейности и дейностите по предотвратяване на отпадане на ромски ученици в задължителна за обучение възраст. 

Целта на работната среща е да се направи равносметка за постигнатото по заложените в проекта дейности в края на първия учебен срок – проследяване на промяната и измерване на постигнатите резултати,  често срещани трудности, разрешаване на казуси със застрашени от отпадане ученици, възможности за доразвиване на програмата, партньорство между базови и пилотни училища.

Ще се спрем и на трудности при усвояване на българския език в ранна училищна възраст, което често е една от причините за отпадне в по-късен етап. 

Първата вечер участниците ще имат възможност да гледат премиерата на филма „Мисията Амалипе“ – един от продуктите на тригодишната програма. 

В допълнение ще представим деветото издание на Фестивал „Отворено сърце“ – регламент и критерии за участие, както и по-нататъшния ход на Пътуващата Изложба „Моята мечта за ромите и България днес“. 

Срещата ще приключи с обсъждане на административни въпроси, свързани с изпълнението на програмата.