Стипендии от Ромски Образователен Фонд

За тринадесети път Ромският образователен фонд/Стипендиантски програми (Roma Education Fund/Scholarship programs) обявява конкурс по Програмата за стипендии за студенти от ромски произход, РМУСП /RMUSP/.

Стипендиите са насочени към Ромски студенти в бакалавърска, магистърска степен или докторантура.

Краен срок за кандидастване е 30 Април!

Повече информация и електронен сайт на програмата тук 

http://www.romaeducationfund.hu/news/ref/news-and-events/ref-has-reopened-rmusp-and-lhp-next-academic-cycle