Различни....но обични!

Основна цел на екипът по проекта „ЕТНОВЪРТЕЛЕЖКА” към ЦОИДУЕМ  КП 333.9-2011г.на ОДЗ”Пролет”-Оряхово, на който ние ОДЗ”Мир”-Селановци сме партньори е бъдещето развитие на детето да се основава на взаимодействие със семейството, да се стимулира детската индивидуалност в процеса на равностойно партньорство с родителите от различен етнически произход .При разработването на плановете за работа на групите в детското заведение”Заедно се веселим” и „Заедно се учим и творим”основна моя цел  е децата да се чувстват близки,да растат и се развиват по законите на природата,без човешка предубеденост и неуважение.   

Децата много по- добре от възрастните разпознават своята етническа принадлежност, назовават я без никакво притеснение,приемат и уважават различията, независимо от какъв характер са.Проявяват толерантност, на която ние възрастните често не сме способни.

Децата от двете подготвителни групи по традиция споделят ромския празник 8 април.И това става на площада пред ромския клуб,където и този път  се бяха   събирали  млади и стари, деца и ученици, представители на ромски неправителствени организации и на обществеността.С ентусиазъм се подготвиха за празника, участваха с танци, песни , стихотворенея.   

Настроението ,което създаваха се споделяше от ентусиазираната публика.На постерите,които украсяваха клуба имаше историята на детското заведение,детски рисунки.

Нека не забравяме, че децата ще продължават да идват при нас, а ние, педагозите ще използваме крехката им възраст,в която всичко се усвоява успешно,стига да е предложен достоен пример за подражание.Наше задължение е да внушим на децата,че макар и различни не можем един без друг,като дъгата,чиито седем цвята са неделими.

Смело и отговорно мога да твърдя,че ОДЗ”Мир” ”отдавна се е превърнало  в желана и предпочитана детска територия. Малък остров сред динамично и често неблагоприятно променяща се действителност, мирен остров,където цари спокойствие и сигурност, тайнствен остров, в който децата откриват света, неприкосновенна и суверенна територия.където макар и различни всички се уважаваме.

 

Детелина Христова

директор на ОДЗ”Мир”Селановци