Новини от ОУ "Васил Левски" село Караджово

      На 19.04.2012г. зам.министър Милена Дамянова бе на посещение в ОУ "Васил Левски"с. Караджово. При визитата си посети полуинтернатните групи, които работят по проект "Осигуряване на целодневна организация на учебния ден за средищните училища" на МОМН, както и клуб "Музика на фолклора" към проект "Шарена магия", финансиран от ЦОИДУЕМ. В кратката програма, на която /се надявам/ се наслади, ученици и учители представиха част от работата си в часовете по СИП "Фолклор на етносите - ромски фолклор", както и работата си по проект "Шарена магия" към ЦОИДУЕМ.

Зам.министър Дамянова се срещна и с педагогическия персонал в училище, с които в неформална обстановка обсъдихме вижданията си за развитието на образователната ни система и възможностите, които ни се предоставят в проекта за закон на предучилищно и училищно образование.
Тя сподели, че е обогатила своите добри впечатления от работата на училищата, работещи по проект "Превенция на отпадането на ромските ученици" финансиран от фондация "Америка за България" чрез "Амалипе"-Велико Търново. Работата на училищната мрежа, създадена от ЦМЕДТ"Амалипе" е добър и устойчив модел на развитие и споделяне на добри практики между училища, работещи със смесени етнически групи ученици!