Център „Амалипе” посреща активни родители от цялата страна „За успехът на нашите деца”

/предстоящо/ 

Усилията на Център,,Амалипе” и 174 училища ,участващи в Програма ,,Намаляване отпадането на ромските деца от училище”финансирана от Фондация ,,Америка за България” получиха признание на високо ниво-на 26 юни 2013 година. Европейската комисия публикува оценка на изпълнението на Националните стратегии за интеграция на ромите от държавите-членки на ЕС, където бе представена програмата, резултатите от нея и работата на Основно училище „Св. Паисий Хилендарски” град Гълъбово.

Добрите резултати: минимален брой деца отпаднали от училище и значително намаляване на ранните бракове и безпричинните отсъствия, са постигнати благодарение и на съвместната работа на училищата с родителите, което е част от елементите на Програмата „Намаляване отпaдането на ромските деца от училище”. 

В тази посока, работа с родители за „активни родители”,  Център ,,Амалипе” ще насочи дейността си през следващата учебна година. На 16, 17, 18 юли 2013 година Центърът организира среща на родители, членове на родителските активи/клубове в училищата, включени в Програмата, както и от  училища, които желаят да се включат.

,,Родителите имат нужда от протегната ръка, за да се освободят от колебанието, дали наистина училището е факторът, който би променил живота на децата им към по-добро…”, смята образователният екип на Център ,,Амалипе”.

На срещата ще участват над 80 родители от различни региони на страната. Целта на срещата е :

  • родителите да осъзнаят своята роля и отговорност за редовното посещение на децата им в училище;
  • да се запознаят с тяхната роля като елемент в Програмата;
  • да се научат да работят в екип;
  • да споделят мнения и добри практики;
  • да пренесат наученото и да обучат и други родители, по метода ,,родители обучават родители”

В същото време, в някои от обучителните модули, ще се включат и общностни модератори и членове на местни клубове от България, както и партньорите ни от Румъния и Испания, за да разберат къде техните задължения се допират и как могат да си взаимодействат.

Екипът на Център ,,Амалипе” подготвя срещата с ентусиазъм  и очаква тя да премине при изключителен интерес и активност от страна на родителите а новата учебна година да започне с желание за още по-добри резултати в учебния процес!