Център "Амалипе" и МОН дискутираха съвместни дейности за намаляване на отпадането на ромските ученици

Постигнатите резултати по време на тригодишната програма „Намаляване на отпадането на ромските деца от училище” и предстоящите дейности през следващите 2 години бяха обсъдени на работна среща на представители на Център „Амалипе”, Тръста за социална алтернатива и Министерство на образованието и науката. Срещата се проведе на 24 януари в МОН.

От страна на Министерство на образованието участие в работната среща взеха представители  на Дирекциите ,,Формиране,анализ и оценка на политиките”; „Достъп до образование и подкрепа на развитието”; „Квалификация и кариерно развитие”; „Организация,контрол и инспектиране”; ,,Висше образование”. Център Амалипе бе представен от Теодора Крумова, Таня Ванова, Деян Колев, както и от директора на НУ „Христо Смирненски” – Бяла Слатина. От страна на ТСА участваха Карина Фортуни и Венета Илиева.

Срещата беше координирана и ръководена от г- жа  Пенка  Иванова, Директор на дирекция ,,Достъп до образование и подкрепа на развитието”. Тя откри срещата с цитат на директора на НУ „Христо Смирненски”, град Бяла Слатина – „Нашите деца са нашето бъдеще. Ние трябва да се стремим да превърнем училището в център на общността, място, където всяко едно дете и неговото семейство ще се чувства уютно, сигурно и приятно”. Това беше едно добро начало за всички присъстващи в залата, да си припомним, че това, за което сме се събрали е за доброто “днес и утре” на нашите деца.   

В рамките на няколко часа, екипът на Център ,,Амалипе” представи резултатите от предходните три години в 170 училища: намаляване на отпадналите ученици от 2,6 % до 0,41 %, намаляване на отсъствията от училище, рязко увеличаване на броя на ромските младежи и девойки, които продължават в гимназии. Теодора Крумова - програмен координатор на образователната програма, продължи следващата сесия с представянето на педагогическата концепция на образователната програма. Проведените дейностите по специално изработените от Център „Амалипе” методологии за всеки един елемент на програмата: работа с учители, работа с родители, работа с ученици, реализирани в тези училища, са изключително полезни и ефективни. Така успешно реализираният модел в 173 училища доведе до продължаване в нов, двугодишен период на Програма ,,Всеки ученик може да бъде отличник”.

Програмата и постигнатите резултати предизвикаха интерес от страна на експертите и в дискусията, след презентациите, бяха поставени много въпроси. Деян Колев наблегна на необходимостта от тясно сътрудничество между Център „Амалипе” и МОН, като благодари за оказаната подкрепа през предходните години и очерта възможни параметри на взаимодействие занапред, напр.:

    - добрите практики от реализираните в училище програми на Център ,, Амалипе” и други НПО да се превърнат в модел при въвеждане на политики за образователна интеграция в страната;

    - да се възстанови дейността на Консултативния съвет за образователна интеграция към Министъра на образованието. Като добро постижение, Деян Колев посочи координацията между МОН и неправителствените организации, която трябва да бъде възстановена именно чрез Консултативния съвет.

Бяха обсъдени и конкретни възможности за нормативни промени, които да подпомогнат усилията на училищата за задържане на децата и повишаване на тяхната мотивация.

Срещата приключи с договореност за предстоящи, периодични срещи, между Център „Амалипе” и Министерство на образованието.

Център ,,Амалипе” си поставя амбициозната задача и занапред, освен задържане на децата в училище, работа със застрашени от отпадане, мотивиране на родителите и промяна в нагласите, да приложи такива методи, дейности и прояви, които да успеят да вдъхнат увереност у децата, че могат да достигнат мечтите си. За всичко това е необходима подкрепа и от страна на институциите, затова благодарим на представителите на Министерство на образованието за съвместната дейност и разбиране. Защото така ще постигнем целта си, а именно - децата ни да растат щастливи, усмихнати, образовани днес и в бъдеще!