Преминаха ежегодните обучения за учители, преподаващи „Фолклор на етносите“

bryasta1            В рамките на две обучения над 120 педагози от цялата страна се събраха, за да разширят своите познания в сферата на мултикултурното образование. Първата среща се проведе в дните 8-10 октомври в х-л „Лесопарка, където присъстваха учители от Южна и Североизточна България, а в края на седмицата – 13-15 октомври в комплекс „Бряста“ бяха обучени и преподавателите от Централна Северна и Северозападна България.

            Център „Амалипе“ покани учители, които за пръв път през тази учебна година ще започнат да водят часове по „Фолклор на етносите – ромски фолклор“. Целта на тези часове е да повиши мотивацията на ромските ученици за образование, да стимулира активното участие на родителите в учебния процес и в училищния живот, но и да помогне на българските, турските и други ученици да видят в своите връстници просто приятели, а не обект на стереотипи и предразсъдъци. Факт е, че тези часове помагат не само да задържат децата в училище, да намалят безпричинните отсъствия и отпадането, но и да повишат образователните резултати на децата.

DSCF7541-1

            В рамките на двете обучения учителите се запознаха с методите на преподаване, които могат да активизират учениците и техните родители, които могат да ги накарт да споделят и преоткриват ценностите си. За нашия екип беше изключително удоволствие и щастие да работим с толкова много вдъхновени и амбицирани хора. Хора, които не делят децата в училищата си. Хора, които разбират, че училището трябва да бъде втори дом за тези деца и те могат да им помогнат да го почувстват такова. Въпреки че повечето от присъстващите за пръв път ще водят „Фолклор на етносите“ било то като СИП или като извънкласна дейност в рамките на „Твоят час”, те показаха силен интерес и желание 

DSCF7655-1

да опознаят по-добре традициите и обичаите на различните етноси. Деян Колев представи сесии за произхода на ромите и етнокултурните особености на ромските групи в България. Учителите признаха, че досега не са се докосвали до толкова детайлна информация, която със сигурност ще им бъде от полза в тяхната работа.

Участниците се запознаха и със съдържанието на учебните помагала, ученическите тетрадки и интерактивните дискове по „Фолклор на етносите – ромски фолклор“ за начален и прогимназиален етап, както и с основните методи и педагогически техники за преподаването им. Има изработени учебни програми, учебни помагала „Истории край огнището” (за начален етап) и „Разказани пътища” (за прогимназиален етап), ученически тетрадки, интерактивни дискове с множество задачи, филмирани са основните календарни и семейни празници (налични в Youtube канала Center Amalipe Media), поясни Теодора Крумова. Но всичко това е само помощен инструментариум. Основното е желанието на педагога да организира часовете по иновативен начин, като стъпи на знанията, които учениците вече имат и включи също така родителите. Без работа с родителите, няма да могат да бъдат изцяло включени и учениците.

Категоричен факт за ангажираността на присъстващите учители беше фактът, че взеха активно участие във всички проведени игри и практически задачи; след сесиите те не бързаха да тръгват, а напротив – естествено се сформираха дебати по обсъждани наболели проблеми като ранните бракове и други.

bryastaЗа финал, ето какво споделиха колегите:

„За първи път съм с Вас, но искрено съм впечатлена от това, което правите. Накарахте ме да повярвам в малките успехи, които обезателно водят до положителен резултат. Благодаря за приятната, дружелюбната атмосфера и вярата за това, че успехът е неизбежен.“

Айтен Хасанова,

Обединено училище „Св.св. Кирил и Методий“,

с.Априлово, обл. София

 

 

„Това обучение беше ново предизвикателство за нас. Много полезна информация, нови приятелства. Усмивките получени тук ще предадем на нашите деца...“

 Невена Пенкова и Стефка Христова,

ОУ „Св.Климент Охридски“

Гр. Павликени

По настоящем часове по Фолклор на етносите – ромски фолклор се изучават в около 250 училища в България. Голямата част от тях са включени в програмата на Център Амалипе „Всеки ученик ще бъде отличник". Тези часове обхващат над 5000 ученици от различен етнически произход.

TSA logoТръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху  ромите.