ПРЕДСТОЯЩО: Център "Амалипе" организира три регионални директорски срещи

              В края на месец октомври и началото на месец ноември Център „Амалипе“ инициира три работни срещи с директори на училища, участващи в проект „Всеки ученик ще бъде отличник“, финансиран от фондация  „Тръст за социална алтернатива“. Събитията ще бъдат разделени по регионален принцип и ще се организират с цел обсъждане на технически и административни въпроси, свързани с изпълнението на новата фаза на проекта.

                „Всеки ученик ще бъде отличник” е многогодишна програма на Център „Амалипе“, чиито дейности са насочени към превенция на отпадането и задържане на ромските деца в училище, повишаване на успеха на учениците в училище, увеличаване на броя на реинтегрираните / записаните отново в училище деца, увеличаване на броя на възрастните роми, включени във форми на учене през целия живот, чувствително увеличаване на процента на ромските младежи, които продължават своето образование в средни училища/ гимназии и преодоляване на нарастващия проблем с отпадането и ниската мотивация на учениците в гимназиална степен.

Проектът надгражда богатия опит на Център „Амалипе“ по въвеждане на „Фолклор на етносите – ромски фолклор” и Програмата за намаляване отпадането на ромските деца от училище, която бе изпълнявана в рамките на 7 години в 250 училища от цяла България. Около 45 000 деца са основната целевата група на проекта, отделно техните родители и близки, както и по-широката общност. Освен дейностите, които ще продължат да се реализират в основните училища, ще се въведат и нови форми с цел повишаване на образователните резултати на учениците. През следващите три години програмата ще развие и педагогически инструментариум и нови форми, чрез които да бъдат активизирани учениците в гимназиална степен и техните родители. Предвижда се подкрепа на новите обединени училища и професионалните гимназии.

Регионалните срещи на Професионална директорска общност за интеркултурно образование са от една страна важно средство за формиране и сплотяване на мрежата, както и за взаимна подкрепа между директорите. От друга страна,   тези срещи са важен инструмент за застъпничество на регионално ниво, тъй като на тях ще присъстват и представители на съответното Регионално управление на образованието.

Работна среща с директори от Югозападен и Северозападен регион ще се проведе на 22-23 октомври в гр. Етро поле.

За контакт: Йонка Данова: 0886 869 047

                     Райчо Чапразов: 0884 009 024

Работна среща с директори от Южен Централен и Югоизточен регион ще се проведе на 27-28 октомври в гр. Сливен

За контакт: Петя Димитрова: 0884 912 508

                     Бисерка Димитрова: 0882 92 91 60

Работна среща с директори от Северен Централен и Североизточен регион ще се проведе на 9-10 ноември в гр. Варна

За контакт:  Нели Николова: 0888 67 16 61

                      Жанна Василева:  0884 009 023

                      Силвия Станчева: 0882 074 264