Премина и втората от серията директорски срещи по проект "Всеки ученик ще бъде отличник - 2"

petyaНа 27 и 28 октомври в хотел „Спорт Палас“, град Сливен  се проведе  работна среща с директори на училища от регион Южен централен и Югоизточен, работещи по проект „Всеки ученик ще бъде отличник“. Целта  на срещата бе да се да се обобщят постигнатите резултати през последната учебна 2016/2017г. и да се представи новата фаза на проекта, която стартира от 01.10.2017г. за период от три последователни години. Беше представен новият координатор за регион Югоизточен – г-жа Бисерка Димитрова. Гости на официалната част при откриване на срещата бяха представители на РУО Сливен – г-жа Йорданка Стоилова, старши експерт и представител на Тръст за социална алтернатива – Любка Георгиева.

Представени бяха целите и дейности за следващите три години, както и се разгледаха новите моменти от предстоящата проектна фаза до края на учебната 2019 – 2020г. – новите малки грандове и участието по тях.

Работната среща премина в дискусии във връзка с очакванията и вижданията за мястото на Център „Амалипе“ близо до училището и с какво конкретно училище и НПО могат да си бъдат полезни.

                На срещата присъстваха над 50 директори и представители на училищата патрньори по Програмата. Всички се включиха активно в дискутираните въпроси и теми. Срещата приключи с обща снимка.

petya2