Учениците от Селановци сториха поклон на будителите

В навечерието на празника на народните будители, учениците от пети клас на ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Селановци напомниха за светостта на делото  и приноса на хората, посветили себе си на духовното пробуждане на един народ с величествена история. Пред портретите на част от българските възрожденци те запалиха факли. Говориха с преклонение за  приноса на хората, понесли бъдещето на една заличена от картата страна през годините османското владичество към нейната свобода и духовен възход. Сред имената на народните будители учениците отдадоха заслужена почит и на учителите – днешни и утрешни носители на тревожната човешка мисъл за успешното бъдеще на всяко българско дете. Учениците поднесоха  с уважение на своите учители букети от последните есенни цветя.

 В своето обръщение към учениците и учителите директорът Петя Русинова напомни, че училището е единствения възможен успешен старт за всяко дете. Тя благодари на учителите за всеотдайния възрожденски ентусиазъм, с който работят в една нелека  и постоянно променяща се среда. Благодари им от името на учениците за ежедневния дух на съвременни будители.

23107358 1597986943573455 591944315 o