Предстоящо: Център „Амалипе“ организира ежегодната среща на ученически парламенти в гр. Сливен

             Между 16 и 19 ноември ще се проведе пета национална среща на представители на Ученически парламенти - Лидерска академия „Училище по толерантност“, в която участват ученици от училища, работещи по проект „Всеки ученик ще бъде отличник-2“ в хотел „Спорт Палас“, гр.Сливен.  Програмата за срещата ще включва теми, с които да се подобри самочувствието на учениците, да се повиши тяхното активно участие в училищният живот, да се научат как да организират кампании и теми за продължаващо образование.

            В рамките на срещата учениците ще имат възможност да участват в кампанията по случай 16 ноември – Международен ден на толерантността.  Също така ще се срещнат с Мая Манолова, Омбудсман на Репубика България, Димитринка Петкова, зам.-областен управител, област Сливен, инж. Бисерка Василева - Михалева, Началник на РУО - Сливен. Младежите ще имат възможност да зададат въпросите, които ги вълнуват към г-жа Манолова по време на разговор под надслов "Толерантността и правото ни на образование".

Дългосрочната цел, която си поставя „ Всеки ученик ще бъде отличник – 2“ е да се повиши нивото и броя на завършващите средно образование и да се намали броя на отпадащите в основното и средното образование. За да се постигне целта акцентът на дейностите ще бъде върху: разширяване на мрежата с повече средни училища; работа с директорите на училищата в мрежата за повишаване на капацитета за дизайн и изпълнение на иновативни програми; работа с учители за прилагане на иновативни интеркултурни методи; работа с родители за тяхното овластяване; работа с ученици чрез разнообразни учебни форми, вкл. и чрез проект „Твоят час“, обучения по лидерство и наставничество и др.