ЕДИН „РАЗЛИЧЕН ЧАС” , ПОСВЕТЕН НА ТЕМАТА ЗА ТОЛЕРАНТНОСТТА В СЕЛАНОВЦИ

Стана традиция всяка година в Деня на толерантността,  учениците от ОУ Selanovtci„Н.Вапцаров” с.Селановци да организират събития, провокиращи размисъл по темата и повод отново да поговорим за едно от най-важните неща в човешкия живот – общуването с другия, приемането на различния, измеренията и характеристиките на търпимостта.

Гости на училището бяха  Асен Бошнаков – представител на кмета на община Оряхово, д-р Станка Пирянкова – председател на Обществения съвет, читалищни служители, родители.

Своето първо послание, което направиха организаторите се съдържаше още в поканата. Тя напомняше  „десетте златни правила на толерантността”. В подготовката се включиха като организатори членове на училищния екип, работещ по проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие” към ОП НОИР. Ученици от седми и пети клас показаха драматизация на приказката „За дяволчето, думите и още нещо…”. С тази своя изява през миналата година те впечатлиха участниците в областна конференция за обмяна на добри практики по проект „Твоят час”за превенция на агресията, но останалите ученици от училището я виждат на селановска сцена за пръв път. Чрез героите те си припомниха познати истини, че всеки от нас носи „дяволчето” в себе си и само постоянната борба с него ни помага да бъдем добри хора. Подготвената от Виктория Костадинова  - психолог и Лидия Илиевска - логопед впечатляваща презентация беше „оцветявана” с изпълнения на учениците. Те рецитираха стихове, а новоформирани към читалището певчески  групи с ръководител Юлия Игнатова пяха песни за доброто и приятелството.

Учениците получиха поздрави за организираното събитие от екипа на вестник „Аз-Буки” и Център „Амалипе”. Акцент в събитието беше кратък видеоклип, който трогна и ученици, и възрастни със своя дълбок смисъл. В края на часа „дървото на доброто” се обогати с послания , които учениците залепиха, убедени, че дават своя малък дял в това – светът да стане по-добър!

ПЕТЯ РУСИНОВА