Участниците в програма „Равен шанс“ завършват учебната година с Много добър успех

Сто и пет са младежите от цялата страна, които Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” подкрепи през учебната 2017-2018г. в завършване на средното си образование, като им закупи транспортни карти за автобус и учебници. Програмата е дългосрочна, началото и бе поставено през 2011г. и се финансира от фондация Тръст за социална алтернатива.

Учениците са от бедни семейства, живеят в села и малки градчета и учат в средни и професионални училища в големите градове. За да задържат младежите и девойките в училище, Център „Амалипе” им помага не само чрез покриване на транспортните разходи и снабдяване с учебници, но и като ги включва в младежки доброволчески дейности. От подкрепените се изисква да посещават редовно училище, средният им успех да е минимум Добър и да се включват в извънкласни занимания.

bojurska1През първия учебен срок, средният успех на подкрепените ученици от ТСА бе Добър 4,46. А средният брой неизвинени отсъствия бе 3,26. През втория учебен срок неизвинените отсъствия са 4,25, а съответно средният успех е Много добър 4,75. Годишният среден успех на учениците е Много добър 4,85. Шестнадесет ученици нямат нито едно отсъствие по неуважителни причини за цялата година. Отличниците са двадесет и седем, като четирима от тях – Иванка Петрова, Руска Николова, Цветелина Божурска и Шефкет Алдин имат 6,00.

„Амалипе“ се стреми да ангажира младежите да развиват своя потенциал и да бъдат активни граждани. Вярваме, че само така подкрепата ще е наистина цялостна и ще развива качествата на младите хора. Много от тях участват в училищни парламенти, извънкласни дейности и развиват талантите си. Така например учениците от ПГ по облекло, Пазарджик; ПГЛПЕХТ, Ямбол; СУ "Св. Климент Охридски", Симеоновград са изключително активна част от училищния живот. Те вземат участие във всички оргавизирани от училището дейности.

Ученици, които мечтаят да се занимават с музика и пътуват до много отдалечени градове, за да учат в Гимназии с музикално направление, като Цветелина Христова, Дурмуш Дормушев, Пламен Александров чрез участията си в национални и международни конкурси и концерти доказват, че с малко подкрепа могат да постигнат мечтите си.

Дългогодишната подкрепа на тези ученици води до по-висок успех иmitko1 степен на мотивацията им. Тя е изключително важна, както за да не отпаднат от образователната система поради отдалеченост от училището, така и за да развият максимално своя потенциал. Един от младежите, който бе участник в програмата от 9-ти до 12-ти клас – Митко Асенов е един от примерите за това. Той започна като ученик с малко над среден успех, но след разговори с него, включването му в доброволчески дейности и най-вече като му показахме, че вярваме в него, той преоткри възможностите си. Беше министър за един ден, посланик за един ден – нещо, което дори не е предполагал, че ще му се случи. Завърши 12 клас с успех Много добър – 2 единици по-висок от този, с който започна програмата. А на есен ще бъде студент в София, също нещо, което до преди 4 години беше немислимо за него.

 

 

 Тръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху  ромите.