„...и вечна слава вам, будители народни, вашата памет вдъхновява...“

„...и вечна слава вам,

будители народни,

вашата памет вдъхновява..."

/ Д. Христов/

danovaУчилищата в с. Търнава / общ. Б. Слатина/, с. Търнене / общ. Плевен/ и гр. Ябланица / обл. Ловеч/ са част от мрежана на Център „ Амалипе" и дългогодишни партньори по Програма за намаляване от отпадане на ученици от училище. Но това не е единственото общо помежду им. Общото между тях е, че и в трите училища се списват вестници. Училищните вестници се появяват в различни години, но през един и същ месец – ноември. Месецът, който за хората на просветата и духовността минава под знака на народните будители. И това не е никак случайно, защото Първи ноември е посветен на делото на книжовниците, просветителите и борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и на нейния морал. Млади и ентусиазирани, подкрепени от своите учители редакционните екипи започват своите първи журналистически крачки с подбор на интересни материали, публикувани в Интернет и със запечатани мигове от училищния живот. А единствените истински журналистически материали са интервютата с учителите. Не се оправдава съмнението, че няма да има финонсови средства за отпечатването на училищните вестници. С помощта на родители и местни бизнесмени се закупуват консумативи за училищния принтер и хартия, което дава възможност броевете да излизат всеки месец.

Месеците минават, годините също и с всеки изминат брой темитеdanova1 стават по – разнообразни, съдържанието също, а страниците от четири, стават осем, та дори и дванадесет при специални поводи. През времето издаването и процеса на списване се осъществява и по проект „ Успех" и проект „ Твоят час". В „истинската трибуна на младите таланти", на мястото „ без скука" и място „ за приятелства" редакционната колегия подбира и публикува най – хубавите ученически съчинения и есета, отразява резултатите от инициативи, конкурси, спортни и културни прояви, популяризира многобройните дейности по проекти. В постоянните рубрики се включват и педагогическите съветници, здравните лица, представители на Обществения съвет и родителските клубове, представители на неправителствени организации. За по- голямо удобство освен на хартия се разпространява и чрез елекронен вариант, което сериозно увеличава броя на читателската аудитория.

Но има и нещо друго общо между трите училища, а именно активното участие на ученическите съвети в изготвянето на отделните броеве. Богатото въображение и творческия ентусиазъм на младите хора прави разнообразен училищния живот. Отбелязват се важни дати от българската история, организират се благотворителни акции, инициират се конкурси на училищно ниво, реализират се доброволчески дела и още, и още... И всичко това намира трибуна на страниците на „ Мечтател", на „Междучасие" и на „ Училищен вестник".

Изминалата учебна година беше една от най – успешните за ученическите съвети и в трите училища. Ученическият съвет затвърди ролята си като фактор в училищния живот и чрез мащабни инициативи, а именно: актуализиране на състава чрез включване на представители и от началния етап; отбелязване на Денят на ученическото самоуправление в партньорство с местните институции; гостуване в Народното събрание и Омбудсман на Република България; активно участие в „ Лидерска академия"; обменни визити на ученическите съвети; масови доброволчески кампании, отразени в националните медии. И не на последно място участие със специален щанд по време на VІ Националната педагогическа конференция „ Състоянието на ромската образователна интеграция" с презентиране на училищните вестници.

danova2И тази учебна година ученическите съвети са планирали интересни събития. Сред тях са: срещи с представители в Съвета на децата към Държавна агенция за закрила на децата от трите административни области – Враца, Плевен и Ловеч; организирано посещение в новоткрития „ Център на природните науки и предприемачество" / финансирано от „ Америка за България"/ в друго училище от мрежата – Първо Основно училише „ Н. Й. Вапцаров" – гр. Берковица по повод обявяването на 2019 година като Международна година на периодичната система. Всичко това ще бъде отразено в „ Мечтател" , „ Междучасие" и „ Училищен вестник". А за амбициозните си планове и вдъхновяващите си идеи представители на ученическите съвети от трите училища ще имат възможност да споделят със своите връстници по време на „ Лидерска академия, 2018", която случайно или не се провежда в първите дни на месец ноември. Успех, съвременни будители!

Йонка Данова