Пета национална среща на представители на Ученически парламенти - Лидерска академия „Училище по толерантност“ събра 150 участника от цялата страна
Предстоящо: Център „Амалипе“ организира ежегодната среща на ученически парламенти в гр. Сливен
Премина седмица на бащата в с.Голямо ново
ПРОВЕДЕ СЕ ТРЕТАТА – ФИНАЛНА РАБОТНА СРЕЩА НА ДИРЕКТОРСКАТА ОБЩНОСТ КЪМ ЦЕНТЪР АМАЛИПЕ
Учениците от Селановци сториха поклон на будителите
СЕЛАНОВСКИТЕ УЧЕНИЦИ СТОРИХА ПОКЛОН НА БУДИТЕЛИТЕ
Премина и втората от серията директорски срещи по проект "Всеки ученик ще бъде отличник - 2"
Премина директорската среща на представителите на Северозападен и Югозападен регион
ПРЕДСТОЯЩО: Център "Амалипе" организира три регионални директорски срещи
Преминаха ежегодните обучения за учители, преподаващи „Фолклор на етносите“