Институции и посолства ще приемат ученици от цялата страна за да посрещнат заедно Василица - Ромската Нова Година: кога и къде
ПРЕДСТОЯЩО: Център Амалипе отбелязва Василица – Ромската Нова година
Тази година във Велико Търново Център Амалипе ще отбележи Василица – Ромската Нова Година с възстановка на празника в Хлебна Къща – Велико Търново и сурвакане на основните институции в областта
Малкият принц Селановци 2015
РОДИТЕЛСКА СРЕЩА В ТРЕТИ „А“ КЛАС В СОУ „СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ ГРАД ВЪРБИЦА ОБЛАСТ ШУМЕН
Работна среща за представяне на Плана за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020)
Младежи помагат на ученици в усвояването на учебния материал
Компютърни обучения за възрастни - интерес към технологии
Представяне на учебник по доброта в село Голямо Ново
ГАЛАКТИКА „У С П Е Х” В ОУ "ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ", С. СРЕДИЩЕ