Работна среща на директори от Североизточна България участващи във втората година на проект „Намаляване отпадането на ромски деца от училище"
Посещение в ОУ”П.К.Яворов”, гр. Стралджа по повод среща на директорите на училищата от Югоизточна България
ЦМЕДТ АМАЛИПЕ СЪБРА В СОФИЯ ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА ОТ ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ РАБОТЕЩИ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО НА РОМСКИ УЧЕНИЦИ
Център "Амалипе" проведе среща с директори от училища в северозападна България, работещи по проект за превенция на отпадането от училище
Националната стратегия за интеграция на ромите бе одобрена от Народното събрание
РАБОТНА СРЕЩА С БАЗОВИ УЧИТЕЛИ ВКЛЮЧЕНИ В ТРИГОДИШЕН ПРОЕКТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО НА РОМСКИ ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ
ЦОИДУЕМ обсъди своя план за 2012
МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПРЕПОРЪЧВА (бр. 4, 2012 В-к „Азбуки“)
"Какво трябва да се промени в българското образование?"
Покана за училища да участват в ограмотяване за възрастни по Проект „Нов шанс за успех”