Родители и учители се събраха в Балчик за общ тренинг по проект "Всеки ученик ще бъде отличник - 2"

На 17 -18 март в град Балчик се проведе Родителско - учителски тренинг   по проект „Всеки ученик ще бъде отличник - 2” към ЦМЕДТ „Амалипе“.  В събитието взеха участие 30 учители и 30 родители от ОбУ "Добри Войников", с. Победа, ОУ "Климент Охридски", с. Смолница,  ОУ "Св. Св. Кирил и Методии", с. Ведрина,   ОУ "Васил Левски", с. Божурово,  ОУ "Васил Левски", с. Хитово, СУ "Христо Смирненски", с. Крушари. Тренингът имаше за цел да повиши компетенциите на учителите за работа в мултикултурна среда и да  ориентира капацитета на родителската общност за продължаване на образованието на децата им. Родители и учители имаха възможност да се опознаят в неформална обстановка, преподаватели от различни училища да обменят опит и информация помежду си. Атрактивните методи и подходи, представени на тренинга, предизвикаха интереса на родителите, насочен към продължаване на образованието на децата им и повишаване на мотивацията им за учене.
 
Роделите в Обединено училище „Добри Войников“ са много активни иCIMG8231загрижени за образование на децата си. Те винаги са „Добре дошли“ в училище и отдавна са доказали на учителите, че на тях може да се разчита. Представител на Обществения съвет - Давид Николов, който участва  в тернинга, и посещава родителски обучения, провеждани от Център Амалипе,  сподели с гордост, че дъщеря му е пълна отличничка и ще продължи да учи.
 
 По време на тренинга се проведе дидактическа игра за партниране „Изложение на професиите“ учители и родители работеха по екипи, след което участваха в базар на предприемаческите умения научиха се да изграждат умения за партниране и да  работят в екип за осигуряване на приятелства и партньорства.
P3170063Участниците работеха по групи на тема: «Идентифициране на професиите в работата на всяка група – работа по проект». Направиха презентации по групи. Дискутираха темите: «Най-търсените професии» , «Професиите на бъдещето» . Проведе се и Кръгла маса на тема: Ползи и предимства на професионалното образование днес . 
Работата по казуси беше на тема „Аз съм мениджър! Кого ще избера» - избор на служител/работник на вакантна позиция чрез работа със стандарти за работно място. Родители и учители изиграха и театър, в който имаше представяне на среща с избрания кандидат. За всичките участници тренингът беше изключително ползотворен  и интересен.
 
 
 
 
 
 
 
 logo TSAТръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху ромите.