Учебно помагало и тетрадка 'Разказани пътища' за 5 - 7 клас

pomagalo2 small

Учебното помагало покрива трите модула от СИП “Фолклор на етносите в България - Ромски фолклор” – приказки, песни и празнични обичаи, представя фолклора на ромите от всички големи ромски общности в България като търси допирни точки с българския и турския фолклор, както и с творчеството на известни автори, като Ангел Каралийчев, Елин Пелин, Братя Грим и др.Към помагалото е публикувана и учебна тетрадка за 5-7 клас.

Учебно помагало може да изтеглите от тук

Учебна тетрадка можете да изтеглите от тук